Haber Detayı
12 Ekim 2016 - Çarşamba 09:54
 
Erzurum’da Teşvikli yatırım sayısı 308’e çıktı
Erzurum’da Teşvikli yatırım sayısı 308’e çıktı
Ekonomi Haberi
Erzurum’da Teşvikli yatırım sayısı 308’e çıktı

Ekonomi Bakanlığı 2016 Ağustos Dönemi Erzurum Teşvik verilerini paylaştı. Erzurum’da ağustos ayı ölçeğinde 1 bölgesel, 2 genel olmak üzere 3, yılın 8 aylık diliminde 3 bölgesel, 17 genel olarak 20, 2001-2016 yılları ekseninde ise 81’İ bölgesel, 227’si genel kriterde toplam 308 yatırımın teşvik belgesi aldığı açıklandı.


ERZURUM AĞUSTOS AYI
Erzurum’da Ağustos ayında 1 bölgesel, 2 genel kategoride olmak üzere 3 yatırıma teşvik belgesi verildi. Bölgesel ölçekli yatırım için 18 milyon, genel kategorideki 2 yatırım için ise 8 milyon olmak üzere toplam 26 milyonluk harcama kaydedildi. Bölgesel yatırımlarda 60, genel yatırımlarda da 3 kişilik istihdam hacmi oluşturuldu.


ERZURUM 8 AYLIK DÖNEM
İlde, bu yılın ocak-ağustos ayları arasında 3 bölgesel, 17 genel, toplam 20 yatırım teşvik kapsamına alındı. Bölgesel yatırımlar için 124 milyon, genel yatırımlar için 77 milyon, toplam 200 milyonluk yatırım harcaması gerçekleştirildi. Bölgesel yatırımlarda 134, genel yatırımlarda ise 170 kişilik istihdam öngörüldü.


ERZURUM VE 15 YILLIK SÜREÇ
Erzurum’da 15 yıllık süreçte 81 bölgesel, 227’si genel ölçekte toplam 308 yatırım teşvikle desteklendi. Bölgesel yatırımlar için 839 milyon, genel yatırımlar için de 1.4 milyar olmak üzere toplam 2.2 milyarlık harcama yapıldı. Bölgesel teşvik alan yatırımlarda 2 bin 717, genel yatırımlarda ise 3 bin 855 kişi iş sahibi oldu.


YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BÜLTENİ -AĞUSTOS 2016 VERİLERİ-
2016 YILI AĞUSTOS AYI GELİŞMELERİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ
2016 yılı Ağustos ayında, öngörülen sabit yatırım tutarı toplam 5,7 milyar TL olan 341 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde toplam 10.444 kişilik istihdam öngörülmektedir.


Ağustos ayında düzenlenen 341 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 315 adedi yerli firmalar, 26 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 2,8 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 2,8 milyar TL’dir.


AĞUSTOS AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
2016 yılı Ağustos ayında verilen teşvik belgelerinin 110 adedi I. Bölgede, 65 adedi II. Bölgede, 44 adedi III. Bölgede, 46 adedi IV. Bölgede, 41 adedi V. Bölgede, 34 adedi VI. Bölgede ve 1 adedi ise Muhtelif Bölgelerdedir.


Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 1,9 milyar TL’si I. Bölgede, 649 milyon TL’si II. Bölgede, 663 milyon TL’si III. Bölgede, 237 milyon TL’si IV. Bölgede, 564 milyon TL’si V. Bölgede, 136 milyon


AĞUSTOS AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI
2016 yılı Ağustos ayında düzenlenen 341 adet belgenin 244 adedi komple yeni yatırım, 78 adedi tevsi, 19 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Ağustos ayında yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 5,7 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 3,2 milyar TL’si komple yeni yatırım, 2,2 milyar TL’si tevsi ve 234 milyon TL’si de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.


AĞUSTOS AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
Ağustos ayında verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 5,7 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 526 milyon TL’si Enerji sektöründe, 3,2 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 1,8 milyar TL’si İmalat sektöründe, 53 milyon TL’si Madencilik sektöründedir.


AĞUSTOS AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BELGE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI
Ağustos ayında düzenlenen 341 adet yatırım teşvik belgesinin 152 adedi Bölgesel, 187 adedi Genel ve 2 adedi Büyük Ölçekli mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 5,7 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 2,1 milyar TL’si Bölgesel, 3,3 milyar TL’si Genel ve 230 milyon TL’si Büyük Ölçekli mahiyetteki yatırımlara aittir.


2016 YILI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ GELİŞMELERİ
OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ
2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde, öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 60,7 milyar TL olan toplam 3.520 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde 88.285 kişilik istihdam öngörülmektedir.


Ocak-Ağustos döneminde düzenlenen 3.520 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 3.369 adedi yerli firmalar, 151 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 49,6 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 11,1 milyar TL’dir.


OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
2016 yılının Ocak-Ağustos döneminde verilen teşvik belgelerinin 1.016 adedi I. Bölgede, 720 adedi II. Bölgede, 559 adedi III. Bölgede, 456 adedi IV. Bölgede, 463 adedi V. Bölgede, 295 adedi VI. Bölgede ve 11 adedi ise Muhtelif Bölgelerdedir.
Teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 21,9 milyar TL’si I. Bölgede, 14,1 milyar TL’si II. Bölgede, 4,6 milyar TL’si III. Bölgede, 8,9 milyar TL’si IV. Bölgede, 4,9 milyar TL’si V. Bölgede, 1,6 milyar TL’si VI. Bölgede ve 4,7 milyar TL’si ise Muhtelif Bölgelerdedir.


OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI
2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde düzenlenen 3.520 adet belgenin 2.648 adedi komple yeni yatırım, 647 adedi tevsi, 225 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Ocak-Ağustos döneminde yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 60,7 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 38,9 milyar TL’si komple yeni yatırım, 15,4 milyar TL’si tevsi ve 6,4 milyar TL’si ise diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.


OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
Ocak-Ağustos döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 60,7 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 19,9 milyar TL’si Enerji sektöründe, 19,5 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 17,8 milyar TL’si İmalat sektöründe ve 3,6 milyar TL’si ise Madencilik sektöründedir.


OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BELGE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI
Ocak-Ağustos döneminde düzenlenen 3.520 adet yatırım teşvik belgesinin 1.321 adedi Bölgesel, 7 adedi Büyük Ölçekli, 2.191 adedi Genel ve 1 adedi Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 60,7 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 21 milyar TL’si Bölgesel, 2,1 milyar TL’si Büyük Ölçekli, 34,4 milyar TL’si Genel ve 3,3 milyar TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.


2012/3305 SAYILI KARAR DÖNEMİNDEKİ BİRİKİMLİ GELİŞMELER (20.06.2012 - AĞUSTOS 2016)
YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN KARŞILAŞTIRMASI
20 Ağustos 2012 tarihinden Ağustos 2016 sonuna kadar 19.194 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 18.183 adedi yerli firmalar, 1.011 adedi de yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Bu dönemde yerli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 291,1 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı ise 78 milyar TL’dir.


YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGESEL BAZDA KARŞILAŞTIRMASI
Bu dönemde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi adedinde I. Bölge %34, II. Bölge %18, III. Bölge %15, IV. Bölge %11, V. Bölge %10, VI. Bölge %11 ve Muhtelif Bölgeler %1 pay almıştır. Öngörülen sabit yatırım tutarı dikkate alındığında ise I. Bölgenin payının %36, II. Bölgenin payının %17, III. Bölgenin payının %14, IV. Bölgenin payının %10, V. Bölgenin payının %6, VI. Bölgenin payının %5 ve Muhtelif Bölgelerin payının %12 olduğu görülmektedir.


YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DÖNEMSEL KARŞILAŞTIRMASI
20 Ağustos 2012 tarihinden Ağustos 2016 sonuna kadar düzenlenen 19.194 adet teşvik belgesinin 12.565 adedi Komple Yeni Yatırım, 4.914 adedi Tevsi ve 1.715 adedi Modernizasyon, Entegrasyon vb. diğer mahiyetteki yatırımlara aittir. Bu dönemde öngörülen 369,1 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 258,6 milyar TL’si Komple Yeni Yatırım, 79,4 milyar TL’si ise Tevsi Yatırım’dır.


YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN TÜRLERİNE GÖRE DÖNEMSEL KARŞILAŞTIRMASI
20 Ağustos 2012 tarihinden Ağustos 2016 sonuna kadar düzenlenen 19.194 adet yatırım teşvik belgesinin 10.086 adedi Bölgesel, 76 adedi Büyük Ölçekli, 9.006 adedi Genel ve 26 adedi ise Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 369,1 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 141,8 milyar TL’si Bölgesel, 54,3 milyar TL’si Büyük Ölçekli, 134,8 milyar TL’si Genel iken 38,3 milyar TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.


YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
20 Ağustos 2012 tarihinden Ağustos 2016 sonuna kadar düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 369,1 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 106,1 milyar TL’si Enerji, 113,2 milyar TL’si Hizmetler, 131,1 milyar TL’si İmalat, 18,7 milyar TL’si Madencilik sektörlerindedir.

Kaynak: (İHA) - İhlas Haber Ajansı Editör: Gazete Pasinler
Etiketler: Erzurum’da, Teşvikli, yatırım, sayısı, 308’e, çıktı
Yorumlar
Haber Yazılımı