Haber Detayı
11 Ocak 2017 - Çarşamba 13:44
 
Erzurum’da teşvikli yatırım sayısı 324’e ulaştı
Erzurum’da teşvikli yatırım sayısı 324’e ulaştı
Ekonomi Haberi
Erzurum’da teşvikli yatırım sayısı 324’e ulaştı

Ekonomi Bakanlığı 2016 4’üncü dönem yatırım teşvik belgesi verilerini paylaştı. Erzurum’da geçen yılın kasım ayında genel bazlı 10, 2016 yılının ocak-kasım diliminde 3 bölgesel 33 genel ölçekte toplam 36, 2001-2016 yılları toplamında ise 81 bölgesel 243 genel olmak üzere toplam 324 yatırım teşvik kapsamında değerlendirildi.


2016 YILI TEŞVİK VERİLERİ VE ERZURUM
İlde geçen yılın kasım ayı içinde 10 genel bazlı yatırım teşvik kapsamına girdi. 39 milyon TL harcamanın kaydedildiği yatırımlarda 13 kişilik istihdam öngörüldü. Geçen yılın ocak-kasım diliminde ise 3 bölgesel, 33 genel yatırıma belge verildi, Bölgesel yatırımlar için 124, genel yatırımlar için 142 milyon TL tutarında harcama yapıldı. 36 teşvikli yatırımın istihdam kapasitesi ise 183 kişi olarak bildirildi.


2001-2016 YILLARI VE ERZURUM
Erzurum’da 2001-2016 yılları arasında 81 bölgesel, 243 genel toplam 324 yatırım teşviklendirildi. Bölgesel yatırımlar için 839 milyon, genel ölçekteki yatırımlar için 1.4 milyar olarak toplam 2.3 milyarlık harcama kaydedildi. Bölgesel yatırımlar istihdam kapasitesi 2 bin 717, genel yatırımlar istihdam kapasitesi ise 3 bin 858 kişi olarak açıklandı.


Ekonomi Bakanlığınca yayımlanan Teşvik Bülteninde şunlar kaydedildi:
YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ KASIM 2016 VERİLERİ
2016 yılı Kasım ayında, öngörülen sabit yatırım tutarı toplam 5,8 milyar TL olan 501 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde toplam 11.796 kişilik istihdam öngörülmektedir.


Kasım ayında düzenlenen 501 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 472 adedi yerli firmalar, 29 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 5,2 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 529 milyon TL’dir.


KASIM AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
2016 yılı Kasım ayında verilen teşvik belgelerinin 167 adedi I. Bölgede, 86 adedi II. Bölgede, 86 adedi III. Bölgede, 51 adedi IV. Bölgede, 71 adedi V. Bölgede, 38 adedi VI. Bölgede ve 2 adedi ise Muhtelif Bölgelerdedir.
Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 2,1 milyar TL’si I. Bölgede, 643 milyon TL’si II. Bölgede, 724 milyon TL’si III. Bölgede, 334 milyon TL’si IV. Bölgede, 355 milyon TL’si V. Bölgede, 297 milyon TL’si VI. Bölgede ve 1,3 milyar TL’si ise Muhtelif Bölgelerdedir.


KASIM AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI
2016 yılı Kasım ayında düzenlenen 501 adet belgenin 374 adedi komple yeni yatırım, 86 adedi tevsi, 41 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Kasım ayında yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 5,8 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 3,1 milyar TL’si komple yeni yatırım, 1,9 milyar TL’si tevsi ve 807 milyon TL’si de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.


KASIM AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
Kasım ayında verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 5,8 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 2,5 milyar TL’si Enerji sektöründe, 1,4 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 1,8 milyar TL’si İmalat sektöründe, 27 milyon TL’si Madencilik sektöründedir.


KASIM AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BELGE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI
Kasım ayında düzenlenen 501 adet yatırım teşvik belgesinin 213 adedi Bölgesel ve 288 adedi Genel mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 5,8 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 3,7 milyar TL’si Bölgesel ve 2 milyar TL’si Genel mahiyetteki yatırımlara aittir.
2016 YILI OCAK-KASIM DÖNEMİ GELİŞMELERİ
OCAK-KASIM DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ
2016 yılı Ocak-Kasım döneminde, öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 93,3 milyar TL olan toplam 4.689 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde 128.540 kişilik istihdam öngörülmektedir.


Ocak-Kasım döneminde düzenlenen 4.689 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 4.481 adedi yerli firmalar, 208 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 62,8 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 30,5 milyar TL’dir.


OCAK-KASIM DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
2016 yılının Ocak-Kasım döneminde verilen teşvik belgelerinin 1.377 adedi I. Bölgede, 927 adedi II. Bölgede, 744 adedi III. Bölgede, 602 adedi IV. Bölgede, 625 adedi V. Bölgede, 396 adedi VI. Bölgede ve 18 adedi ise Muhtelif Bölgelerdedir.
Teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 45,9 milyar TL’si I. Bölgede, 16,3 milyar TL’si II. Bölgede, 6,4 milyar TL’si III. Bölgede, 10,5 milyar TL’si IV. Bölgede, 5,8 milyar TL’si V. Bölgede, 2,3 milyar TL’si VI. Bölgede ve 6,2 milyar TL’si ise Muhtelif Bölgelerdedir.


OCAK-KASIM DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI
2016 yılı Ocak-Kasım döneminde düzenlenen 4.689 adet belgenin 3.519 adedi komple yeni yatırım, 845 adedi tevsi, 325 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Ocak-Kasım döneminde yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 93,3 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 50,9 milyar TL’si komple yeni yatırım, 34,2 milyar TL’si tevsi ve 8,2 milyar TL’si ise diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.
OCAK-KASIM DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
Ocak-Kasım döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 93,3 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 24,6 milyar TL’si Enerji sektöründe, 42,7 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 22,2 milyar TL’si İmalat sektöründe ve 3,7 milyar TL’si ise Madencilik sektöründedir.


OCAK-KASIM DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BELGE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI
Ocak-Kasım döneminde düzenlenen 4.689 adet yatırım teşvik belgesinin 1.829 adedi Bölgesel, 8 adedi Büyük Ölçekli, 2.850 adedi Genel ve 2 adedi Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 93,3 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 44,4 milyar TL’si Bölgesel, 4,7 milyar TL’si Büyük Ölçekli, 40,9 milyar TL’si Genel ve 3,4 milyar TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.


YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN KARŞILAŞTIRMASI
20 Kasım 2012 tarihinden Kasım 2016 sonuna kadar 20.243 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 19.177 adedi yerli firmalar, 1.066 adedi de yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Bu dönemde yerli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 299,4 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı ise 97,8 milyar TL’dir.


YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGESEL BAZDA KARŞILAŞTIRMASI
Bu dönemde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi adedinde I. Bölge %34, II. Bölge %18, III. Bölge %15, IV. Bölge %11, V. Bölge %11, VI. Bölge %11 ve Muhtelif Bölgeler %0,4 pay almıştır. Öngörülen sabit yatırım tutarı dikkate alındığında ise I. Bölgenin payının %38, II. Bölgenin payının %16, III. Bölgenin payının %13, IV. Bölgenin payının %10, V. Bölgenin payının %6, VI. Bölgenin payının %5 ve Muhtelif Bölgelerin payının %12 olduğu görülmektedir.


YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DÖNEMSEL KARŞILAŞTIRMASI
20 Kasım 2012 tarihinden Kasım 2016 sonuna kadar düzenlenen 20.243 adet teşvik belgesinin 13.333 adedi Komple Yeni Yatırım, 5.100 adedi Tevsi ve 1.810 adedi Modernizasyon, Entegrasyon vb. diğer mahiyetteki yatırımlara aittir. Bu dönemde öngörülen 397,2 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 266,3 milyar TL’si Komple Yeni Yatırım, 97,9 milyar TL’si ise Tevsi Yatırım’dır.


YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN TÜRLERİNE GÖRE DÖNEMSEL KARŞILAŞTIRMASI
20 Kasım 2012 tarihinden Kasım 2016 sonuna kadar düzenlenen 20.243 adet yatırım teşvik belgesinin 10.494 adedi Bölgesel, 77 adedi Büyük Ölçekli, 9.646 adedi Genel ve 26 adedi ise Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 397,2 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 164,9 milyar TL’si Bölgesel, 57 milyar TL’si Büyük Ölçekli, 137,1 milyar TL’si Genel iken 38,2 milyar TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.


YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
20 Kasım 2012 tarihinden Kasım 2016 sonuna kadar düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 397,2 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 110,4 milyar TL’si Enerji, 132,3 milyar TL’si Hizmetler, 136 milyar TL’si İmalat, 18,6 milyar TL’si Madencilik sektörlerindedir.

Kaynak: (İHA) - İhlas Haber Ajansı Editör: Gazete Pasinler
Etiketler: Erzurum’da, teşvikli, yatırım, sayısı, 324’e, ulaştı
Yorumlar
Haber Yazılımı