Yazı Detayı
03 Eylül 2013 - Salı 08:49
 
Hasan Kalenin Dünü ve Bu günü –Teyo Çözsün Kör düğümü!
Ali Osman ENGİN
 
 

Sevgili dostlar, tekrar hepinizi yüreğimin derinlerinden meccanen köpüren en içten duygularımla selamlıyorum. Bilinmesini arzu ettiğim olgu; güzel Hasan Kale’mizin bir Cennet ve güzele özlem sevdasının adı olmasıdır. Hiç şüphe yok ki bu muhteşem özelliği ile dimağlarda yer eden temelleri sağlam mübarek belde, İbrahim HAKKI Hazretlerinin üslubu ile tanımlanan hoş havasını soluyup ekmeğini yiyen ve suyunu içen her canda aidiyet duygusunu geliştirecek ve bir an önce vefa borcunu ödeme istek ve çabasını uyandıracaktır. Hatırlanacağı üzere, eğitim ve öğretim etkinliklerinde de artık tek faktörlü sistematik yapıların fazla uzun soluklu başarıları getiremediği ve daha ziyade multi disipliner yaklaşımların ön plânda olduğu yaşantı, deneyim ve tecrübesi doğruya daha yakın değerleri oluşturmaktadır. Bu çoklu disipliner yaklaşımı içerisinde sürece etki eden tüm etkili değişkenler mutlaka hesaba katılmak zorundadır.  Kısacası beklenen bir sonuca tesir edebilecek olan her unsur mutlaka kendi ağırlığı ölçüsünde dikkate alınmalıdır.  Bunların her birisi önemsiz gibi gözükse de ihmal edilemeyecek düzeyde etki alanlarına sahip olduğu bilinmelidir.  

 

 

Geleceğe dönük, sonuçları beklenen ve özlenen olan plânlar yapılırken, VDM şeklinde kısaltılan vazife ve durum muhakemesi yapılır. Elde olanların bir sonraki aşamaya geçişte yeterli olup olmadığına bakılarak işe başlanır. Eğitim Biliminde buna giriş davranışları veya hazır olma düzeyi denilir. Çünkü burada olan değerler sonraki safhaların edinilmiş ön koşul öğrenme değerleridir ve plânlanan sürecin olmazsa olmazlarıdır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin okul öğrenme başarıları açısından öğrenim gördükleri eğitim kurumuna geliştirecekleri aidiyet duygusu temel giriş davranışlarındandır. İşte o zaman ait olduğu okulunun başarısını artırmak için elinden geleni yapma arzusunu taşıyacaktır. Bu da birey açısından başarının yükselmesi demektir.

 

 

Aynı bakış açısıyla güzel Hasan Kalemiz için geliştireceğimiz aidiyet duygusu da ahde vefa borcumuzu öderken lâzım olan giriş davranışlarını oluşturur. Bu önüne geçilmez bir Cennet ve güzele sevda halini alır. İşte onun için Hasan Kale isminin Cennet ve güzele sevda anlamına geldiğini ifade ettim. Son yıllarda güzel Hasan Kalemizin yaşadığı göç olgusu da aynı şekilde bu duygunun geliştirilmesiyle tölere edilebilir düzeylere çekilebilir. Bunun yolu da insanımızda yeniden güçlendirilecek o aidiyet duygusunun geliştirilmesi ve güçlendirilmesidir. Bu duygunun beslendiği kaynakların başında insanların temel biyolojik ve fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanması gelmektedir. Geldiğimiz bu günkü durumda aidiyet duygusunun geliştirilerek güçlendirilemediği açıkça ortadadır. Öyleyse insanlarımızın öncelikle hayatta kalarak iyi veya kötü yaşamlarını sürdürebilmeleri için gereken temel fizyolojik ihtiyaçları asgari düzeyde bile karşılanamamış ve günümüzde dillendirilen yoksulluk sınırına dayanılmıştır.

 

 

Güzel Hasan Kale’mizin çok zengin ve verimli bir ova üzerinde yer alması, yine çok önemli termal kaynaklara sahip olması, turizm potansiyeli, uzun süren kış koşulları açısından en azında dokuma sanayinin geliştirilmesi, hayvancılık alanında doğru ve yandaş gözetmeyen yatırımlara fırsat verilmesi gibi çalışmalar ya hiç olmamış, yanda tamamen günü kurtarma hesaplarıyla daha batal hale getirilerek birilerine haksız kazanç kapıları haline getirilmiştir. Yeni bilgi teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılamamış ve özellikle bölgesel ürün çeşitliliği sağlanamamıştır. Bu yüzden o verimli topraklar çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Artık değil dışarıya ihraç edilmesi, iç piyasayı bile besleyemez hale düşmüştür. Üreticinin ürünü elinde kalarak çürümekte ve maalesef yıllar boyu yaşanılan kader hep yeniden yaşanmaya devam etmiştir. Patates kalite olarak bu ovada zirve yaparken, üretici artık adını bile anmak istememektedir. Adana’da pamuk borsası kurulup, pamuk üreticilerinin emeklerinin karşılığını alacak fiyat belirlemeleri yapılırken, bu temel gıda maddesi için hiçbir yerel yöneticinin aklına böyle bir şey gelmemiştir veya çok doğal olarak getirilememiştir!..  Bunun yerine sanki Hasan Kale’de yer sıkıntısı varmış ve hiç kendi köylerinde ve ilçe merkezinde hayvan besiciliği yapılmıyormuş gibi, dışarıdan gelenlere aynı işin yapılması için yeni fırsatlar verilmiştir. Halbuki dışarıdan yeni gelen sermayedarlara güzel ilçemizde kendi insanımızın elinden yaptığı işi almak yerine, başka ve daha modern ve özellikle tarım ve hayvancılık sanayisine dönük yatırımlar yapmalarına fırsat verilmelidir. Öncelikli olarak kendi insanlarınızın gelir düzeylerinin artırılmasının çarelerine bakılmalı ve zemini dışarıdan gelecek şekillere öyle hazırlanmalıdır. Meselâ termal olayı için de aynı yapıcı eleştiriler ortaya konulabilirdi. Görebildiğim kadarıyla bu işin de ilerde zemin ve şekil sıkıntısının yaşanabileceğini sanıyorum. Modern ve batı standartlarında ki termal sağlık yatırımları analiz edildiği zaman; ülkemizin batısındaki termal tesislerde sadece umumi bir havuz ve devrelerin içerisinde de klasik küvetler yerine, bir odaları tamamen jakuzi ve insan boyunda iki üç kişinin hizmet alacağı düzeyde  Türk Hamamlı havuzlardan oluştuğu görülecektir.  Sanki burada da aynı şekilde, sadece geleneksel yöntem devam etmiştir. Batı standartlarında bir yenilik var denilebilir mi bilemiyorum.. Ancak bu yatırımı yapanı da yine de kutlamak isterim. En azından bizleri bu mevzuda kafa yormaya sevk etmiştir. Demek istediklerimi merak edenler Afyon Gazlı Göle gidebilir ve durumu kolayca anlarlar. Bölgemizin kış koşulları dolayısıyla umumi havuzların korunma ve steril halde tutulma zorlukları da hesaba katıldığında, sağlık ve hijyen açısından da genel riskleri olabilecektir.

 

 

Sevgili dostlar üzerimize kırılıp kalan “Kör” lakabının kaynağında da herkese açık çermiklerin olduğu unutulmamalıdır. Kesinlikle güzel ilçemizde taş üstüne taş koyanların takdir edilmesi insanlık gereğidir. En azından bu tesislerin işletmeciliği çağdaş işletmecilik anlayışıyla yürütülebilirse, elbette ki istihdam edeceği çalışanlar açısından katma değeri olacaktır. Ancak her gelişmiş toplumda olduğu gibi bizim insanımız da en modern ve en verimli gelir kaynaklarına sahip olmayı hak etmektedir. İşte o zaman insanımızın gelir düzeyi artacaktır. Yoksa çok kısa süreli ve seçilmiş elitlere rant sağlayan rantiyelere dönüşerek, kendini yenileyecek düzeyde rekabet oluşturamayacağı için yok olur ve aynı Tianmar da ki kıyılarda yaşayan Müslümanlara o bölgede yaşayan çok kaliteli balıkların yenilmesi haramdır algısının yerleştirilmesiyle batılıların yok parasına alıp midelerine indirmelerine benzer. Sevgili dostlar benim maksadım şahıslar üzerinden bir algı oluşturmak değildir. Maalesef bu durum geri kalmış toplumların ortak kaderidir. Okurlarım kesinlikle bu ifadelere muhatap aramasınlar. Aynı yatırımcıların batı bölgelerimizde de yatırımları mutlaka vardır. Her halde onları da bir gidip gezmek yerinde olacaktır.

 

 

Aziz dostlar şimdi gelin bu konuda geriye doğru yaklaşık bir elli yılı düşünelim. O elli yılın başına gidelim ve o zamanla bu zaman arasında bir sorgulama yapalım. O dönemlerde olmayıp şu içerisinde yaşadığımız bilgi çağında neler var? O gün olup ta bu gün olmayanlar nelerdir? Aziz kardeşlerim, o gün komşusu aç  iken tok yatılmıyordu. İnfak ve paylaşma kültürü çok canlıydı ve insanlar arasında yüz yüze etkileşime dayalı ve çıkar güdülmeyen sıcak ve temelde ALLAH’ ın rızasının güdüldüğü ilişkiler vardı.  Her Cuma Hutbesinde duyduğumuz; “ALLAH akraba ve yakınlara yardımı emreder” ifadesinin hayata geçirildiğini ortaya seren tutum ve davranışlar vardı. Dolayısıyla sıkı bir akrabalık bağı vardı ve mutlaka yaşatılırdı. Acılar paylaşılarak azaltılır, sevinçlere ortak olunarak tabana yayılırdı. Bu insanların gözlerini aşırı hırs ve ihtiraslar bürümemişti. Ellerinde olanlarla mutlu olmaya çalışıyorlardı.  Küçükler büyüklere karşı saygılı ve büyüklerde küçüklere şefkat, sevgi ve merhametle yaklaşırlardı.  Sevgili dostlar, işte o zamanlar havanın, suyun, çiçeğin, otun ve her şeyin tadı ve kokusu da bir başka idi.  Bunları daha fazla uzatarak sizleri de kendimi de üzmek istemiyorum. Ama şu kadarını da söylememiz gerekiyor;  ne yazık ki günümüzde yüzleştiğimiz çoğu temel sorunun kaynağında işte az önce saymaya çalıştığım gerçek insanlık değerlerindeki aşınmaların olduğunu belirtmek zorundayız.  Köylerimizdeki bu dayanışma kültürü ve ruhu;  gençlerin eğitimsiz bırakılması, milli tarih bilincinden uzak yetiştirilmeleri , yaygın kitle iletişim teknolojilerinden zerk edilen zararlı yayınlara karşı korumasız bırakılması ve birde dışarıdan belki bilinçli olarak gelen farklı aidiyet ve kaynaklardan beslenmiş seyyar  çoban-moban türü çalışanlardan yapılan rast gele hizmet alımları nedeniyle bozulmuştur. Çünkü bazı köylerimizde,  halk arasında bu kişi ve ailelerden kaynaklı can kayıplarının da yaşandığı kavga ve ciddi çatışmalar yaşanmıştır. Sonuçta o doku bozulmuş, araziler ve köyler terk edilmek zorunda kalınmıştır. Boşalan yerlerin nasıl doldurulduğu da herkes tarafından çok iyi bilinmektedir. Hasan Kale merkez olarak kendisine bağlı köylerin  her türlü temel ihtiyaç ve sosyal, kültürel, psikolojik, eğitim ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı ana merkez olmak durumundadır. Çevresinde oynanan oyunları ve toplumsal çözülmeyi durduracak her türlü eğitici ve kültürel tedbirin alınması gereken bir can suyu merkezi olmak durumundadır. Herhalde içinizden, “kel derman bulsa başına sürer” diye geçiriyorsunuz.  Evet kel derman bulmalıydı ve kendi başına sürmekle beraber,  kendisini var eden bağlılarının da yaralarına merhem olmalıydı.

 

 

Sevgili dostlar, gelişmiş batı toplumlarında yerel yönetimler,  özellikle köylerin modernleşmesi, kasaba ve şehirlere dönüşmelerinde taşıyıcı rol oynarlar. Şimdi tarafsız ve aşikâr gerçekliklere dayalı olarak gelelim Cennet Mekân olması gereken Hasan Kalemizin durumuna. O zamandan bu zamana kadar gelip geçmiş yerel yöneticilerin gündemleri ve öncelikleri arasında bu ihtiyaçların çoğusu olmamıştır. Sadece bir önceki günü ve içerisinde yaşadıkları anı hesaba katarak bu günleri bizlere ve sizlere hazırlamışlardır. Şüphesiz kendi donanım ve birikimleri ölçüsünde hizmet yapmak istemiş olabilirler. Onlar kendi niyet ve isteklerinin ya karşılıklarını almışlardır, ya da alacaklardır. Hasan Kale’de nelerin yapılıp nelerin yapılmadığını, önceki dönemlerle değil, gelişmiş medeni toplumlarındaki belediyecilik anlayış ve uygulamalarıyla kıyaslamanız gerekir. Ancak o zaman sağlıklı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Olaya particilik anlayışıyla değerlendirmeyiniz. Mevcutları; geçen süreç içerisinde yapıp ortaya getirdikleriyle, Hasan Kaleyi modernleşme ve şehirleşme adına nereden nereye taşıdıklarına, Hasan Kale ve Hasan Kalelinin temel eğitim ve ekonomik ihtiyaçlarını insan ve üretim odaklı hangi yatırımlarla desteklenip desteklenmediğini, Hasan Kalenin temel üretim kaynaklarıyla ilgili birim alanda daha fazla verim elde edilmesi için hangi ürüne dönük çalışmaların yapıldığını,  toplumsal birlik ve beraberliğin yeniden inşası için hangi sosyal çalışmaların yapıldığını, Hasan Kale’nin milli gelirden alması gereken, kredi, hibe, teşvik v.s. gibi kalkınma girdilerin ne kadar tabana yayıldığını ve halkın geneline katma değer sağlayıp sağlamadığını irdeleyerek sorgulamanız gerekir. Eğer bu soruların tatmin edici cevaplarını alabiliyorsanız ,hizmette devamlılık gereği, elbette ki mevcut yapıyı korumak için daha fazla çaba sarf etmeniz vicdani bir sorumluluk olacaktır.  Ortaya çıkan yeni adayları da hali hazırda var olanlara ilave olarak, saydığım gerekçelerle ilgili neleri nasıl yapacakları konularında kendilerini ortaya koymaları için aynı şekilde detaylı olarak sorgulamak ve eleştirmek en iyi yöntem olacaktır. Öncekileri oyunuzun namusu adına sorguladığınız gibi, yeni bu işe niyetli olanları da vereceğiniz oyunuzun namusu adına  çekinmeden sorgulayarak karar mekanizmalarınızı oluşturunuz. Hiç kimsenin, hiçbir ideolojinin ve arka plânlarında gizli gündemleri olan çıkar temelli odakların manipülasyonlarına gelmeyin. Özgür iradenizle ve durum değerlendirmeleriyle vereceğiniz ve her türlü sorumluluğunu üstlenebileceğiniz oyunuza mutlaka sahip çıkınız.

 

 

Sevgili dostlar; bakın bir yerel seçime yaklaşıyorsunuz. Yerel yöneticilerin, tarihi arka plânı dolu olan Hasan Kale’nin o muhteşem kültürel, tarihi ve sosyal değerlerini yeni kuşaklara benimsetip katkı sağlatarak ülkemize ve dünyamıza yön verecek insanlık değerlerine dönüştürülmesi noktasında ihmal edilemeyecek düzeyde önemli görevleri vardır.

 

 

Saygıdeğer okurlar ve can kardeşlerim, bendenizin acizane gayem de işte bu sürece katkı adına bir mum yakmaktır. Sanıyorum Teyo’muzun hayallerinin ötesinde saklı bir gerçeklik olan, vızıltısını duyup, iğnelemesinden korktuğumuz ancak uyandıran sağlık aşısı olan ve balını özlemle yediğimiz arı balı mumlar hazır ve elimizde kibrit de var. Geriye yakmak kalıyor. İnşallah bunu da birlikte yapacağız. Hepimizin söyleyeceği bir sözü ve yapabileceği bir şeyler mutlaka olacaktır. 

 

 

Evet dostlar, lafı  fazlamı uzattım dersiniz? Hakkınızı helâk ediniz. İsterseniz biraz da Teyo Pehlivanla gündeme bakalım.

 

A.O.E. -Emi Selâmun Aleyküm, ne var ne yok nasılsın? 

 

T.P. -Ve Aleyküm Selam bu ne güzel kelâm, gerisi hekât oğul vesselam.

 

A.O.E. -Emi Halın vaktın nicedir? Umarım yoklukta var, darlıkta çoksundur.

 

T.P. -Hoca sen beni telebe mi zannedirsen’ da ele zor sorular sorirsan. Ben varlıkta yokluğu, darlıkta ferahı, ızdırapta salâhı, çoklukta azlığı azar azar yaşadım ama çoğar çoğar anlattım. Millet sandı ki ben onları aldattım. Sen bülirsen hoca sözlerimde hılaf yok. Anlarsan alınacak dersler çok. İşte o yüzden bana burada o konuda hesap da yok  Bak hoca, başıza güzel insanları getirin.  Talana, yalana, dolana karışmamış, olduğu gibi görünen, olmadığı gibi görünmeye çalışırken göründüğü gibi sahteleşmeye başlayanlardan uzak durunuz. Yoksa geşmer olmaya devan edersız.

 

A.O.E. -Emi ne demek emrin olur. Yahu emi ha bu siyasetten ve geçmişten günümüze inandığımız gibi yaşayıp yaşattıklarımız dışında  türli tevır kulluk ve ibadet niyet ve biçimlerinden vallaha ben bir şey anlamadım. Senın bilgin çoktur. Hele bir şeyler deyip biraz Tüyo VerseNE!?

 

Teyo’ dan Yalan Dolan Siyasete  ve İnanç Zeminin de Saptırmalara Tepki

 

Yalanmış siyaset meğer  bal dudakla her dediğin

Yeni yeni anladım çirkefmiş senin tek bildiğin

Sana başka cambaz lafım yada özlü sözüm yok

Gösteriyor peşine taktığını diz çöktürüp eğdirdiğin

 

İşsize iş aşsıza aş dosta vefa cana cefa sende yok

Umurumda değil olsa da hoş buna  karnım tok

Bu pervazsız senden gariban benim son isteğim

Yak gönlüme saldığın kap kara sevdanı alev alev yak

 

Bu Millete ne çok acılar  tattırdın ağular yutturdun

Sonunda onları gönül verdikleri cana kahrettirdin

Hele dön de bir bak arşa yol oldu ödettiğin bedeller

Hep kelek attırdın felekle bir cana zulüm ettirdin

 

Yalan talan ve  çalanların başı var ama sonu yok

Çaresizim çünkü sende dek dubara hile hurda çok

İş işten çoktan geçti zor artık geriye de dönemem

Ben kaybettim sen kazandın yak ellerine kına yak

 

Seni öfkemle beni de hayalimle sıkı sıkı  bağlasam

Oturup başucumuzda kayıp ölü yıllarıma ağlasam

Sel olup boğsun bizi gözlerimden akan kanlı yaş

Kanayan yüreğimi ağıt yakıp yağ döküp dağlasam

 

Şimdi var sırada taze porsiyon başka başka oyunlar

Bu tuzakta halk kurt peşine takılan kesilecek koyunlar

Önünü görmeden sallam seyit sürüklenen bu Milleti

İşte onlar parçalayıp aç ve açık yarı yolda koyanlar

 

Bu milleti aldatarak başsız kıçsız ve yolsuz izsiz koyan kim?

Sanki hiçbir kökü yok gövdesi var ama soysuz sayan kim?

Yarattığı sanal yoklukta uğraşıp didinip dahası yırtınarak

Geçmişin öcüyle dere tepe geçerken düz ovada şaşan kim?

 

İnanmayın sahtedir yok İslâm’ da ocusu bucusu şucusu

Niye bunların peşinden gideyim olmak varken İslâmcısı

Yalana bak onların dedikleri doğru bizimkiler  yanlışmış

Perdeler aralansa da görse millet kimmiş bu asrın yalancısı

 

ALLAHIM ne büyüksün şükür ki dinini bizim için koruyorsun

Âmenna!  Sinsi sinsi bozanların hesabını yavaşça soruyorsun

Gafiller anlayamazlar  çünkü o sıfatla gitmeleri  kaderdir

Hamdolsun aç ve açık olsak da hem doyurup hem sarıyorsun

 

A.O.E. -Emi ağzına sağlık. Ellerın dert vücudun Cehennem görmesın

 

T.P. -Sağol hoca sağol. Gine de ufak bir sıkıntım var neyse sonra anlatırım. Galadan gelen biri var gidim ona sahap olim. Hadi eyvallah.

 

A.O.E. -Güle güle emi.  Vallaha güle güle!..

 

 

Selam ve saygı ile.

Doç. Dr. Ali Osman ENGİN

 

 

 
Etiketler: Hasan, Kalenin, Dünü, günü, –Teyo, Çözsün, Kör, düğümü
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
05 Eylül 2018
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE BEKA SORUNU!..
14 Ağustos 2018
AMERİKA’NIN PAPAZ KAÇTI OYUNU!..
08 Ağustos 2018
Amerika’nın Emperyalist Eylemlerinin Tehdit Seviyesine İnmesi!...
16 Temmuz 2018
15 TEMMUZU ANARAK UNUTMAMAK VE GEREĞİNİ YAPMAK
08 Temmuz 2018
CAN ÇEKİŞEN KRİPTO HAİNLERİNKUMPAS TUZAKLARI!..
31 Mayıs 2018
27 MAYIS VE ÜLKÜSÜ; TEK VATAN-TEK MİLLET-TEK BAYRAK-TEK DEVLET ADINA
25 Mayıs 2018
HEP AYNI YÖNTEM TEKNİK VE ARAÇ GEREÇLERELE GELECEĞİN DAHA İSTENDİK YAPILACAĞINI HAYAL ETMEK VE DÜŞÜNMEK OLS OLSA DELİLİK EMARESİ OLABİLİR!..
19 Mart 2018
ÇANAKKALE ÇANAĞINDAN BESLENMEK!..
05 Mart 2018
28 ŞUBAT POST MODERN DARBE GİRİŞİMİ
13 Şubat 2018
CUMHURİYET DÖNEMİ DARBELERİN TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE DOĞURDUĞU SONUÇLARDAN YOLA ÇIKILARAK SOSYOLOJİK BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
25 Aralık 2017
KUDÜS Stratejisi Yeniden Dirilişin Milâdı Olacaktır
06 Aralık 2017
İRAN-AMERİKA VE TÜRKİYE
11 Kasım 2017
AMERİKA’NIN YENİ DÜNYA DÜZENİ VE PDY/PKK’YA BİÇİLEN YENİ ROL
20 Ekim 2017
KORSAN REFERANDUMLA MEŞGUL EDİLMEK İSTENEN TÜRKİYE İDLİB HAREKÂTIYLA RESTİNİ ÇEKTİ VE HAÇLI İTTİFAKININ KİRLİ EMELLERİNİ KURSAKLARINA GÖMDÜ!.. BİZLERE DÜŞEN CEPHE GERİSİNİ SAĞLAM TUTMAKTIR.
29 Eylül 2017
İHANET ATEŞİNDE AKLINI ISITANLAR KENDİ BEDENLERİNİN YANIŞINI SEYREDECEKLER!..
18 Ağustos 2017
İhanet Çeteleri ve Terör Yapılarıyla Beraber Kayıran ve Koruyanlara da Amasız, Fakatsız Dokunulmalıdır!..
17 Temmuz 2017
15 TEMMUZ ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇTİ
26 Haziran 2017
DEVLETİ BAŞSIZ BIRAKMAYA NİYET EDENLER KUZGUNLARA LEŞ OLMAKTAN KURTULAMAYACAKLAR!..
18 Mart 2017
NEYE EVET NEYE HAYIR!..
20 Şubat 2017
ANAYASA VE BAŞKANLIK (HÜKÜMET) SİSTEMİ REFERANDUMUNDA EVETLE HAYIR YER DEĞİŞTİRİRSE!...
04 Şubat 2017
ANAYASA REFERANDUMU VE TÜRK EĞİTİM SEN GENEL BAŞKANININ SÖZLERİ!..
13 Aralık 2016
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SINIRLARIMIZIN ÖTESİNİ DE KAPSAYAN BİR BÖLGE ÜNİVERSİTESİ OLMA YOLUNDA
24 Temmuz 2016
VATAN VE MİLLET DÜŞMANI HAİN DARBECİLERİN TÜM FARKLILIKLARI İÇİNE ALAN BÜYÜK TÜRK MİLLETİNDEN YEDİKLERİ İFLAH OLMAZ DARBELER!
06 Haziran 2016
YERELLEŞME GÖRÜNTÜLÜ ÇIKAR OYUNLARIYLA TERÖRE ALTYAPI OLUŞTURMA VE TÜRKSÜZ OSMANLICILIK OYUNLARI!
04 Şubat 2016
Sabancı Suikastının Faillerinin Vermek İstedikleri Mesajları Anlamak!..
11 Ocak 2016
NİZAMI ALEM ÜLKÜSÜNÜN ARADIĞI ŞAHSİYETİN KAPİTALİST SİSTEM İÇERİSİNDE GEÇİRDİĞİ BİREY OLMA BUHRANLARI!..
06 Aralık 2015
YAKIN ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE DÜŞÜRÜLEN RUS UÇAĞINA TAKILI MASKELERİN DÜŞÜŞÜ
15 Kasım 2015
ATATÜRKLE HESABI OLANLARA İTHAF EDİLİR!..
29 Ağustos 2015
Devlet sabrının sınırları ve terör örgütünün öfke kontrolsüzlüğü
04 Ağustos 2015
ATATÜRKLE HESABI OLANLARA İTHAF EDİLİR!..
21 Şubat 2015
ABD’de bir askeri okulda ders olarak anlatılan Horoz ve Tilki Hikayesi!
18 Ocak 2015
FRANSA’DA YAŞANAN KATLİAMIN ARKASINDA OLANLAR
10 Ocak 2015
CHARLIE HEBDO – KARİKATÜR – İNFAZ
25 Aralık 2014
TARAFLARIN KONTROL EDİLEMEYEN BEŞERİ ÖFKE ŞİDDET VE HİDDETLERİ ARASINDA KAYBEDİLEN İNCE AYRINTI OKUMALARI
11 Aralık 2014
SEÇİM BARAJI VE SEÇMEN İRADESİ
23 Mart 2014
GARİP BİR ŞEKİLDE DEĞİŞEN HASANKALE
17 Mart 2014
ÇANAKKALE NEDİR? NE DEĞİLDİR?
17 Şubat 2014
YENİ TOPLUMSAL DÜZEN VE YAPININ TEMEL DEĞİŞKENLERİ; DURAĞANLIK-KAOS-DÜZEN VE HAYIR VE ŞER İLİŞKİSİ
02 Şubat 2014
DEĞİŞMESİ İSTENEN SEÇİM YASASI NELERİ DEĞİŞTİRMELİDİR?
19 Ocak 2014
DİL KÜLTÜR SİYASET VE MEDYA İLİŞKİSİ KAPSAMINDA POST MODERN ANLAYIŞ
07 Ekim 2013
ALLAH KORUSUN ZIVANADAN ÇIKMAK ÜZEREYİZ!
29 Eylül 2013
BEKTAŞİLİK, MEVLEVÎLİK KÜLTÜRÜ, İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ VE TEYO FELSEFESİ
12 Eylül 2013
Ortadoğululaşmayı Özlediği ve 12 Eylül Öncesini Heves Edip İçine Közlediği İçin Ortası Mortası Mağaraya Dönen ve Hep Aynı Kenarı Kullanan Üniversite-i Ortadoğu!..
15 Ağustos 2013
BİR BİLENİN PİR YANILDIĞI GİBİ ÇOK BİLENLER DE ÇOK YANILACAKLAR!..
18 Temmuz 2013
CENABI ALLAH GÖNDERDİĞİ EN SON DİNİNİN KORUYUCUSUDUR
08 Temmuz 2013
Dersanelerin Kapatılması veya Kapatılamaması!..
29 Haziran 2013
TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ PROJE OKUR YAZARLIĞI VE TEYO PEHLİVAN’IN ANAYASA YORUMU
24 Haziran 2013
GEZİ PARKI OLAYLARI İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA GİDİP GELEN YANSIMA OKUMALARI!..
18 Haziran 2013
TANSİYON MUTLAKA DÜŞÜRÜLMELİ
04 Haziran 2013
AKİLLER VE ARİFLER
22 Nisan 2013
SOSYAL SERMAYENİN ERİMESİ VE TEYO PEHLİVANIN YERİNMESİ
25 Şubat 2013
Zamanın Ruhu Değişti ve Teyo İmdada Erişti!..
07 Şubat 2013
YAYI KIRILAN DADAŞ!...
07 Ocak 2013
ZEMHERİ AYAZINDA YANARAK MİLLETİNİN UFKUNU AYDINLATANLAR
30 Aralık 2012
İYİLİK
26 Kasım 2012
İTEN ARABI KARIŞAN MEZHEPLER ARASINDA ARAMAK!
16 Kasım 2012
TERÖR SORUNUNU KİM ÇÖZER, KİM ÇÖZEMEZ?
11 Kasım 2012
TBMM TEZKERESİNİN ANLAMI VE ANLAMSIZLAŞTIRILMASI
Haber Yazılımı