Yazı Detayı
07 Ekim 2013 - Pazartesi 10:05
 
ALLAH KORUSUN ZIVANADAN ÇIKMAK ÜZEREYİZ!
Ali Osman ENGİN
 
 

Artık lafı o tarafa bu tarafa eğip bükmenin bir anlamı kalmamıştır ve eğer söylenmesi gerekenler varsa hiç beklemeden, doğrudan muhatabını işaret edecek şekilde söylenmelidir. Yada vicdanlara kara mühürler vurulup ebediyen susulmalıdır. Zaten bu seçeneklerden birisini yapmamak, sonsuza kadar diğerine  mahkûm olmak anlamına gelecektir. Bu mahkûmiyetin prangaları çok sert ve dayanıklıdır. Sürekli kendisini yeni teknolojilerle daha dayanılmaz ve aşılmaz hale getirmektedir. Anahtarı hiç kimsenin elinde ve belinde değildir. Sadece ayaklarına dolandığı ebedi mahkûmunun ahlâk, vicdan, akıl ve tarih bilinci arasında bir yerlerde saklıdır. Anahtarı oralarda arayıp bulmak ve bedeni akıl yoluyla prangalardan kurtarmak için, beyinlere yerleştirilen sanal hafıza kartlarını söküp atarak gerçek hafızaların yeniden canlandırılması gerekir. Çünkü madde ve işlevselliği açısından emsallerine hiç benzemeyen bu prangalar, hücresel ve genetik özelliklerini toplum ve millet olarak girilen hata ve yanlış istikametlerden almaktadır. Hatalar devam ettikçe ve yanlışların kaynakların inilerek gereken tedbirler alınmadıkça, bu tam canlı prangalar güçlerine güç katmaktadırlar. Yavaş yavaş kaybedilen büyük Türk Milletinin şerefli ve onurlu bir mensubu olma şuuru, hak – adalet ve dürüstlük ilkeleri nezdinde; millet olma bilinci zedelenmiştir. İşte bu bilinç zedelenmesi milleti zıvanadan çıkarmaya başlamıştır. Bu prangalı zıvanalardan çıkış, öyle hapishanelerden veya Ergenekon’dan çıkışa benzemez. Bu çıkışın dönüşü için bir gerisi de yoktur. Gemiler çoktan yanmaya başlamıştır.

                Eğer Cenabı ALLAH bütün bu olumsuzlukları büyük Türk-İslâm Milletine yaşanması gereken bir kader haline getirmişse, bunun hayra delâlet eden bir boyutunun da olması gerçekliğini ortaya koyar. O prangaları tasarlayanların akıllarının almadığı ve göremedikleri değişkenlerden kaynaklanan başka bağımlı değişkenlerde ortaya çıkmaktadır. Örneğin o amansız prangaların mahkûm ettiği beden arasında gerçekleşen bazı reaksiyonlar sonucu, kaybedilen hafızalar yeniden canlanmakta ve yapılan hataların özeleştirisi yapılmaktadır. Böylece yaşanan bu canlı sürecin, üzeri örtülmeye çalışılan asıl gerçeklikleri ortaya çıkaracağı ve artık anlaşılır hale getireceği söylenebilir. Millet kirletilmeye çalışılan milli ve manevi değerlerini yeniden irdelemeye ve gerçekten inanmaya değer olup olmadığını anlamaya başlamıştır. Elbette ki doğal olarak her seferinde o yaşatan ve var eden değerlerine daha sıkı bağlanmıştır. Bunun adı millet olarak topyekûn uyanıştır. Sakın kimse ümitsizliğe kapılmasın. Çünkü toplumsal süreçler iyi analiz edildiğinde bu sürecin en muhtemel sonuçlarının böyle olacağı açıkça anlaşılacaktır.

                Peki bu milletin kurtulmaya çalıştığı prangalarla o zıvanalara kimler tarafından ve nasıl kapatıldığını ve kapatılmaya devam edildiğini neden halâ anlayamıyoruz? Neden halâ medya gibi yeni imajmaker’ ların asıl gerçekliklerden doğurttukları, ancak hiçbir zaman aslına benzemeyen sanal ve sahte gerçekliklere itibar ediliyor? Sanırım işte bu noktaların halk nezdinde aydınlatılması zarureti ortaya çıkmıştır. Burada nihai hedef olarak plânlanan; milletin bir kesimini bırakıp diğer kesimlerinin yok edilmesi değil, aynı zamanda millet olarak topyekun bir yok oluşun hikâyesidir. Bu hikâye İsrail’in bir devlet yapısında ortaya çıktığı 1948 yılında başlamış ve batının Ortadoğu’ya bakışının değişmesine paralel olarak yeniden dizayn edilmiş ve geliştirilmiştir. Öncelikli olarak 400-500 yıl idareniz altında olan ve beraber yaşadığınız Ortadoğu coğrafyasındaki din ve temelde kültür kardeşlerinizle beraber geliştirdiğiniz ve ortak anlaşma zeminlerinizi oluşturan temel kavramlar üzerinde oynanmış ve artık ortak bir söylem geliştirilememesi hesaplanmıştır. Örneğin, Trablusgarp yerine başka isimlerin özellikle telâffuz edilmesi yoluyla Trablusgarp ile Mustafa Kemal ATATÜRK arasındaki bağlantının kesilmesinin hedeflenmiş olduğu gibi. Toplumların birlik ve beraberlikleri ve ortak olarak tek devlet olma bilincine paralel geliştirdikleri kavramlar çok önemlidir ve üzerlerinde çalışılırken, ortak ve tek devletin vatandaşları olma süreci açısından değerlendirilmelidir. Eğer böyle bir çalışma toplumu meydana getiren farklı unsurlardan birisini hoşnut ederken diğerlerini rahatsız ediyorsa, süreç üzerinde yeniden düşünülmeli ve dengeleyici tedbirlere de yer verilmelidir. Eğer devletin ve ülkenin bir bölgesinde etnik aidiyetlere bağlı olarak ortak bayrağa gereken itina gösterilmiyorsa, toplantılarda ve gösterilerde o bayrak açılmıyorsa ve daha başka ayrıştırıcı yönelimler zemin buluyorsa, işte o zaman üzerinde onların taleplerine uygun oynamalar yapılıyorsa, bunun sonuçları daha vahim olacaktır. Nasıl ki sayın Başbakanımız; “Andımızı her sabah belirtilen koşullarda söylemek milliyetçilik değil, o çocuklara yeni okullar açmak ve onların daha kaliteli eğitim almalarına çalışmak gerekir” diyorlarsa, aynı bakış açısıyla başlangıçta belirtilen bölgelerdeki yer isimleriyle de oynanmasındansa, o bölgelere daha fazla yatırım çekilmesi ve o bölgenin insanlarına milli gelirden daha eşit pay almalarına çalışılması üzerinde durulmasının daha doğru olacağı düşünülmelidir. O yeni isimler o bölgede yaşayan kardeşlerimizin bir kısmına hoş gelse de, toplumun diğer kesimlerine korku ve endişe kaynağı olacaklardır. Bu kavramlar içerisinde elbette ki yanlış çağrışımları olanlar üzerinde çalışılabilir. Ancak bu işin ilgili kurumlar, taraflar ve uzmanlar arasında yapılacak sosyolojik, psikolojik ve tarihsel süreçlere de yer verilen çalışmalarla yapılması yerinde olacaktır. Nasıl konulmuş ise aynen öyle değiştirilmesi neticede birlik ve bütünlük adına çok anlamlı olmayacaktır. Belki o isimlerin eskisi ve yenisinin birlikte kullanılması, toplumdaki yakınlaşma ve dayanışma kültürü açısından daha sağlıklı olacaktı.

                Ben acizane eğitim sürecinden kaldırılan andımız için de bir şeyler söylemek istiyorum. Olabilir Türküm demekten hoşnut olmayan veya gerçekten Türk olmadığı halde bunu söylemek zorunda kalmak istemeyenler olabilir. Ancak bu ant içerisinde o gelişim çağında olan çocukların kendilerine güven, vatandaşlık bilinci, kültürel davranış kodları, duyuşsal alan öğrenme değerleri ve dahası milli bilinç açılarından dikkate alınması gereken önemli boyutları da bulunmaktadır. Dolayısıyla daha geneli kuşatacak esnetmelerin yapılmasıyla yeniden düzenlenerek uygulamaya devam edilmesi belki daha uzlaştırıcı olabilirdi. Örneğin;

VATANIM VE BAYRAĞIM

Ne mutlu bana ki  Cennet vatanımdır Türkiye

Vermem veremem bir karış toprağını kimseye

Sevki ay yıldızlı bayrağım ebediyen gülümseye

Varlığım Vatanım ve Bayrağıma armağan olsun

 

Vatansız Bayraksız yaşamak zillet ve ölümdür

Ayyıldızın aydınlatan ışığı gideceğim yolumdur

Vatanım aşım ekmeğim kokladığım gülümdür

Atam dedem yattığınız yerler vatanım olsun

 

Anne - baba ve öğretmen hepsi benim büyüğüm

Büyüğe saygı ve küçüğe sevgi onlarda gördüğüm

Kin nefret ümitsizliktir benim çöpe süpürdüğüm

Bugünüm ve geleceğim milletime armağan olsun

Tek vatan tek bayrak ve çok kültür ile ortak gelecek

Bu ruhla, güven ve de dayanışma hepimize yetecek

Dostları sevindirirken düşmanları da ağlatıp inletecek

Doğruyum çalışkanım emeğim vatana armağan olsun

 

Ben senim sende bensin hepimiz aynı ruhtan ya akrabayız

Kimler neyi derse desinler bir deri bir kemiğiz ayrılamayız

Sevgi hoşgörü ve de kardeşlik varken küs olup darılamayız

Acıyı bölüş sevinci paylaş bunlar  hepimize armağan olsun

 

Şeklinde geliştirilecek bir ortak düşünüş ve söyleyişin farklı kültürler arasındaki uzlaşma, anlaşma ve paylaşımı destekleyeceği kanaatimi belirtmek isterim. Gençlerimize toplumun ortak malı olan milli ve kültürel değerlerimizi vurgulayan söylemlerin söyletirken düşündürülmesi kimseye zarar vermeyecektir. Ancak bu millete kini ve nefreti olanları rahatsız edeceği gerçektir. Çünkü onların derdi birlik ve beraberliğin yok edilmesidir. 

 

Evet aziz dostlar, Ortadoğu coğrafyasında yaşayan ve 400 yıl aynı kaderi paylaştığımız kardeşlerimizle üretmiş olduğumuz ortak değerlere atıfta bulunan kavram ve söylemlerden uzaklaştırılmamız, İsrail’ in devlet olmasıyla değişen batı vizyonuyla beraber başlatılmıştır. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana geçen süre ona göre daha çok kısadır. Buna rağmen, o toplumlarla tüm ilişkilerimiz koparılmış ve tabiri caiz ise aramıza duvarlar örülmüştür. Ortadoğu neresidir? Biz onun neresindeyiz ve neresinde olmalıyız? Gibi sorular hiç sorulmamış ve adeta o bölgelere yapılacak ziyaretler için devlet tarafından pasaport bile verilmemiştir. Düşünebiliyor musunuz! Adeta her iki tarafta kalan kardeş toplumlar birbirlerine karşı ağustos sıcaklarında dondurulmuş ve neticede bu gün Arap Baharı dedikleri zemheri ayazlarında uyanmak zorunda bırakılmıştır. O yüzden sancıların çekilmesi doğaldır ve İnşallah gerçekleşecek doğum da bir anormallik olmaz ve normal olur. Bu durumlarda doğacak çocukların genelde şaşı veya çeşitli sendromlarla dünyaya geldikleri de akıldan çıkarılmamalıdır. Cumhuriyet sonrası o coğrafyalarla bağlar kopmuş ve yüzümüz tamamen batıya döndürülmüştür. Akademik camia için ne hikmetse batı dillerinin öğrenilmesi zorunlu kılınmış, ancak en az 400 yıl birlikte yaşayarak insanlığa kökleri tarihi derinliklerde olan bir Türk-İslâm medeniyeti armağan edilmiş olmasına rağmen, o muhteşem medeniyet kodlarından yeni kuşakları haberdar etmek için o toplulukların dillerinin öğrenilmesinden kaçınılmıştır. Artık anlaşılmalıdır ki bu yapılanlar rastlantı eseri veya çok iyi niyetlerle yapılmamıştır. Bilâkis birkaç yüz yılları kapsayacak stratejilerle yapılmış veya yaptırılmıştır.  Amerika’da ve Batıda o bölgelerle ilgili akademik araştırma yapanlar çok yüksek düzeylerde desteklenirken, bizim ülkemizde adeta engellenmiştir. O coğrafya üniversitelerinde eğitim alarak oraları çok iyi tanıyan insanlar üniversitelerimizde adeta aforoz edilmişler ve kadroları verilmemiştir. Bu çok çarpıcı örnekler çoğaltılabilir.

 

Batının bu bölgelerle ilgili plânları 1948 yılı sonrası yeniden düzenlenmiş ve tamamen İsrail endeksli yapılandırılmıştır. Esasında Ortadoğu toplumlarının ayaklarına vurulmuş bir prangadır. İsrail prangasının da ayaklarına dolandığı tutsakların bedenleriyle girdiği etkileşim sonucu alacağı yeni yapı ve şekline göre yeni ilişkiler kurulabilir ve o pranga da diğerleri gibi alınacak aklıselim tedbir ve iletişim stratejileriyle Arap halkına bir ölçüde entegre edilebilirdi. O coğrafyada farklı devlet ve yapılarla yaşayan birkaç yüz milyonluk Arap halkına, sadece toplam da yedi milyon olan İsrail prangası vurulmuştur. Nasıl oluyor da yedi milyon birkaç yüz milyon Arap halkını ters yüz edebiliyor. Arap kardeşlerimizin bunu çok iyi düşünmeleri gerekir. Aynı zamanda bizimde düşünmemiz gerekecektir. Çünkü onlar bizim kardeşlerimizdir. Eğer İsrail azlık ve çokluk hesaplarına dayanarak etkisizleştirilememişse, başka can alıcı tedbirlere başvurulabilir. Örneğin, o coğrafyayı gündemden hiç düşürmeyen varlığın enerji koridorları ve petrol kaynakları olduğu anlaşılmıştır. Ancak bu kaynakların da sonu gelmektedir. Müslüman Arap kardeşlerimiz için aslında eğer değerlendirebilmiş olsalardı, batının petrol ve diğer zenginlik kaynaklarından daha fazla önemsedikleri bir İsrail devleti ve Yahudiler ortaya çıkarılmıştır. Öyleyse sevgili Arap dostlarımız İsrail’i petrol gibi koruma ve güvenceleri altına alarak batının gazabından ve hilelerinden beri durabilirler. Bu çok kolay olabilir ve tesis edilecek böyle bir etkileşim sonucunda İsrail’ de o bölgenin doğasına uyarak hırçınlığından ve saldırganlığından vazgeçecektir. Kısacası karşısındaki o kat kat fazla kalabalıklar arasında kolayca asimile olacaktır. İsrail devleti o bölgeye yerleştirilirken tek hesaba katılmayan, Araplarla kurulabilecek dost ve iyi komşuluk ilişkileridir. İşte bu noktanın hep işler halde tutulması yani diğerlerinin beklentileri değil, beklemedikleri bir stratejiyle ortaya çıkmak gerekmektedir. Yahudiler Almanya’da “Yahudilerin Alman toplumuna Entegrasyonu” ve ayrıca “Yahudi Entegrasyonunu reddeden” dernekler kurmuşlardı. Yahudi entegrasyonunu savunan dernekler hemen kapatılmış ve entegrasyonu reddeden dernekler ise varlıklarına hep devam etmişlerdir. Burada maksadın İsrail devletinin kurulması olduğu açıktır. Onun için bu devletin top yekun batının temsilcisi olduğu açıktır. Bu devletle ilişkiler o bakış açısından hareketle tanzim edilmelidir. İsrail de Suriye gibi bir istihbarat devletidir. Birilerinin beklentileri değil beklemedikleri doğrultusunda hareket eder. Asıl vurucu gücünü de oradan alır. Her uyguladığı siyasal, sosyal, psikolojik, kültürel ve ekonomik politikanın arkasında muazzam bir istihbarat kaynak ve verileri vardır. İlk bakışta sistem 0’ a yakın  hatayla çalıştırılmaktadır.  Onların plânlarının devre dışı bırakılması görünürde Yüce ALLH’ ın plân üstü plânlarıyla mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Bütün mesele de işte Yüce ALLAH’ ın desteğinin alınmasıdır.

 

Hak şerleri hayreyler

Zannetme ki gayreyler

Arif onu seyreyler

Mevla görelim neyler

Neylerse güzel eyler

 

Selam ve sevgi ile

 

Doç. Dr. Ali Osman ENGİN

 
Etiketler: ALLAH, KORUSUN, ZIVANADAN, ÇIKMAK, ÜZEREYİZ
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
19 Aralık 2018
DEVLETİMİZİN VE AZİZ MİLLETİMİZİN BEKA SORUNU
05 Eylül 2018
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE BEKA SORUNU!..
14 Ağustos 2018
AMERİKA’NIN PAPAZ KAÇTI OYUNU!..
08 Ağustos 2018
Amerika’nın Emperyalist Eylemlerinin Tehdit Seviyesine İnmesi!...
16 Temmuz 2018
15 TEMMUZU ANARAK UNUTMAMAK VE GEREĞİNİ YAPMAK
08 Temmuz 2018
CAN ÇEKİŞEN KRİPTO HAİNLERİNKUMPAS TUZAKLARI!..
31 Mayıs 2018
27 MAYIS VE ÜLKÜSÜ; TEK VATAN-TEK MİLLET-TEK BAYRAK-TEK DEVLET ADINA
25 Mayıs 2018
HEP AYNI YÖNTEM TEKNİK VE ARAÇ GEREÇLERELE GELECEĞİN DAHA İSTENDİK YAPILACAĞINI HAYAL ETMEK VE DÜŞÜNMEK OLS OLSA DELİLİK EMARESİ OLABİLİR!..
19 Mart 2018
ÇANAKKALE ÇANAĞINDAN BESLENMEK!..
05 Mart 2018
28 ŞUBAT POST MODERN DARBE GİRİŞİMİ
13 Şubat 2018
CUMHURİYET DÖNEMİ DARBELERİN TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE DOĞURDUĞU SONUÇLARDAN YOLA ÇIKILARAK SOSYOLOJİK BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
25 Aralık 2017
KUDÜS Stratejisi Yeniden Dirilişin Milâdı Olacaktır
06 Aralık 2017
İRAN-AMERİKA VE TÜRKİYE
11 Kasım 2017
AMERİKA’NIN YENİ DÜNYA DÜZENİ VE PDY/PKK’YA BİÇİLEN YENİ ROL
20 Ekim 2017
KORSAN REFERANDUMLA MEŞGUL EDİLMEK İSTENEN TÜRKİYE İDLİB HAREKÂTIYLA RESTİNİ ÇEKTİ VE HAÇLI İTTİFAKININ KİRLİ EMELLERİNİ KURSAKLARINA GÖMDÜ!.. BİZLERE DÜŞEN CEPHE GERİSİNİ SAĞLAM TUTMAKTIR.
29 Eylül 2017
İHANET ATEŞİNDE AKLINI ISITANLAR KENDİ BEDENLERİNİN YANIŞINI SEYREDECEKLER!..
18 Ağustos 2017
İhanet Çeteleri ve Terör Yapılarıyla Beraber Kayıran ve Koruyanlara da Amasız, Fakatsız Dokunulmalıdır!..
17 Temmuz 2017
15 TEMMUZ ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇTİ
26 Haziran 2017
DEVLETİ BAŞSIZ BIRAKMAYA NİYET EDENLER KUZGUNLARA LEŞ OLMAKTAN KURTULAMAYACAKLAR!..
18 Mart 2017
NEYE EVET NEYE HAYIR!..
20 Şubat 2017
ANAYASA VE BAŞKANLIK (HÜKÜMET) SİSTEMİ REFERANDUMUNDA EVETLE HAYIR YER DEĞİŞTİRİRSE!...
04 Şubat 2017
ANAYASA REFERANDUMU VE TÜRK EĞİTİM SEN GENEL BAŞKANININ SÖZLERİ!..
13 Aralık 2016
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SINIRLARIMIZIN ÖTESİNİ DE KAPSAYAN BİR BÖLGE ÜNİVERSİTESİ OLMA YOLUNDA
24 Temmuz 2016
VATAN VE MİLLET DÜŞMANI HAİN DARBECİLERİN TÜM FARKLILIKLARI İÇİNE ALAN BÜYÜK TÜRK MİLLETİNDEN YEDİKLERİ İFLAH OLMAZ DARBELER!
06 Haziran 2016
YERELLEŞME GÖRÜNTÜLÜ ÇIKAR OYUNLARIYLA TERÖRE ALTYAPI OLUŞTURMA VE TÜRKSÜZ OSMANLICILIK OYUNLARI!
04 Şubat 2016
Sabancı Suikastının Faillerinin Vermek İstedikleri Mesajları Anlamak!..
11 Ocak 2016
NİZAMI ALEM ÜLKÜSÜNÜN ARADIĞI ŞAHSİYETİN KAPİTALİST SİSTEM İÇERİSİNDE GEÇİRDİĞİ BİREY OLMA BUHRANLARI!..
06 Aralık 2015
YAKIN ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE DÜŞÜRÜLEN RUS UÇAĞINA TAKILI MASKELERİN DÜŞÜŞÜ
15 Kasım 2015
ATATÜRKLE HESABI OLANLARA İTHAF EDİLİR!..
29 Ağustos 2015
Devlet sabrının sınırları ve terör örgütünün öfke kontrolsüzlüğü
04 Ağustos 2015
ATATÜRKLE HESABI OLANLARA İTHAF EDİLİR!..
21 Şubat 2015
ABD’de bir askeri okulda ders olarak anlatılan Horoz ve Tilki Hikayesi!
18 Ocak 2015
FRANSA’DA YAŞANAN KATLİAMIN ARKASINDA OLANLAR
10 Ocak 2015
CHARLIE HEBDO – KARİKATÜR – İNFAZ
25 Aralık 2014
TARAFLARIN KONTROL EDİLEMEYEN BEŞERİ ÖFKE ŞİDDET VE HİDDETLERİ ARASINDA KAYBEDİLEN İNCE AYRINTI OKUMALARI
11 Aralık 2014
SEÇİM BARAJI VE SEÇMEN İRADESİ
23 Mart 2014
GARİP BİR ŞEKİLDE DEĞİŞEN HASANKALE
17 Mart 2014
ÇANAKKALE NEDİR? NE DEĞİLDİR?
17 Şubat 2014
YENİ TOPLUMSAL DÜZEN VE YAPININ TEMEL DEĞİŞKENLERİ; DURAĞANLIK-KAOS-DÜZEN VE HAYIR VE ŞER İLİŞKİSİ
02 Şubat 2014
DEĞİŞMESİ İSTENEN SEÇİM YASASI NELERİ DEĞİŞTİRMELİDİR?
19 Ocak 2014
DİL KÜLTÜR SİYASET VE MEDYA İLİŞKİSİ KAPSAMINDA POST MODERN ANLAYIŞ
29 Eylül 2013
BEKTAŞİLİK, MEVLEVÎLİK KÜLTÜRÜ, İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ VE TEYO FELSEFESİ
12 Eylül 2013
Ortadoğululaşmayı Özlediği ve 12 Eylül Öncesini Heves Edip İçine Közlediği İçin Ortası Mortası Mağaraya Dönen ve Hep Aynı Kenarı Kullanan Üniversite-i Ortadoğu!..
03 Eylül 2013
Hasan Kalenin Dünü ve Bu günü –Teyo Çözsün Kör düğümü!
15 Ağustos 2013
BİR BİLENİN PİR YANILDIĞI GİBİ ÇOK BİLENLER DE ÇOK YANILACAKLAR!..
18 Temmuz 2013
CENABI ALLAH GÖNDERDİĞİ EN SON DİNİNİN KORUYUCUSUDUR
08 Temmuz 2013
Dersanelerin Kapatılması veya Kapatılamaması!..
29 Haziran 2013
TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ PROJE OKUR YAZARLIĞI VE TEYO PEHLİVAN’IN ANAYASA YORUMU
24 Haziran 2013
GEZİ PARKI OLAYLARI İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA GİDİP GELEN YANSIMA OKUMALARI!..
18 Haziran 2013
TANSİYON MUTLAKA DÜŞÜRÜLMELİ
04 Haziran 2013
AKİLLER VE ARİFLER
22 Nisan 2013
SOSYAL SERMAYENİN ERİMESİ VE TEYO PEHLİVANIN YERİNMESİ
25 Şubat 2013
Zamanın Ruhu Değişti ve Teyo İmdada Erişti!..
07 Şubat 2013
YAYI KIRILAN DADAŞ!...
07 Ocak 2013
ZEMHERİ AYAZINDA YANARAK MİLLETİNİN UFKUNU AYDINLATANLAR
30 Aralık 2012
İYİLİK
26 Kasım 2012
İTEN ARABI KARIŞAN MEZHEPLER ARASINDA ARAMAK!
16 Kasım 2012
TERÖR SORUNUNU KİM ÇÖZER, KİM ÇÖZEMEZ?
11 Kasım 2012
TBMM TEZKERESİNİN ANLAMI VE ANLAMSIZLAŞTIRILMASI
Haber Yazılımı