Yazı Detayı
23 Mart 2014 - Pazar 12:47
 
GARİP BİR ŞEKİLDE DEĞİŞEN HASANKALE
Ali Osman ENGİN
 
 

Aziz dostlarım ve çok sevgili kardeşlerim. Hiç şüphesiz Hasankaleli olmayı yeri geldiğinde bir övünç ve gurur meselesi yapmayı geleneksel bir aidiyet duygusu haline getirmişiz. Böyle bir tepki ve davranış  biçiminin, ait olunan ve ait olan açısından gerekçeleri sağlam olmalıdır. Hasankale geçmişten yakın geçmişe kadar bu misyonunu ufak tefek klik ve ayrışmalara rağmen kendisine ait özellikleri kapsamında yerine getirmiştir. Açıkçası; havasıyla, suyuyla, toprağıyla, tarih ve kültürüyle ana kucağı olma özelliğini zaman zaman hor kullanmalara rağmen sürdürmeye çalışmıştır. Ancak bu süreç devam ederken, sarıp sarmalayıp, yedirip içirdiği ve büyütüp yetiştirdiği insanlar tarafından alabildiğine hırpalanmış ve tabiri caiz ise yorulmuştur. Ana gibi üretken ve doğurgan olan toprak artık eskisi gibi alınteri ve emeğin karşılığını veremezken, Hasankale veya Pasinler patentli o güzelim marka ürünlere de rastlanmamaktadır. Çünkü doğa kendi ödülünü de cezasını da içerisinde barındırır. İnsanoğlu ödülü hak ettiğinde onu ödüllendirir ve eğer cezayı hak ederse de onu da çekinmeden verir. Maalesef Hasankale merhum İbrahim Hakkı Hazretlerinin övgüsünü aldığı dönemleri çok gerilerde bırakmıştır. Rahmetli nenem zamanında bahçemize kendi salata ve domateslerimizden elde ettiğimiz tohumları ekerek yetiştirdiğimiz ürünleri kokusu ve tadı artık geçmişin tatlı anıları olarak kalmıştır. Patates, pancar, tahıl, ot ve diğerleri açısından da aynı akıbetle yüzleşilmiştir.

Neticede her karışı şehit kanlarıyla sulanarak basit bir toprak olma özelliğinin ötesinde bir değer üreten o münbit topraklara reva görülerek ekilip biçilen fıtratı bozulmuş gıda ve yiyeceklerin  o topraklarda yaşayan herkese mutlaka bir bedel ödeteceği unutulmamalıdır ve işte bu bedel; karanlık ve girdaplara yol tutan fetrettir. Öyle ya “gıdalarınızın fıtratını bozarsanız fetrete düşersiniz”. Üzülerek belirtmek isterim ki Hasankalemiz bu gün bu fetreti yaşamaktadır. Tüketilen naylon ve GDO’lu gıdalar gibi insanımızın da genetik yapısı bozulmaya başlamıştır. Çıkara dayanmayan, yardımlaşma ve Hak adına paylaşım temelli toplumsal yapı, şehirleşme kültürüne bağlı olarak değişime uğramış, sanayi toplumuna geçiş gibi sahte bir imaj ortaya çıksa da, gerçek bir sanayileşme yaşanmadığı için hep iki arada bir derede kalınmıştır. Üzülerek belirtmeliyim ki; Hasankale insanı çareyi her durum karşısında birilerinin adamı olmak, başkalarına karşı olmak, kendi yokluğunu var etmek için başkalarının varlarını yok etmek, kendi yalan ve dolanlarını etkili kılmak için diğerlerinin doğrularını en şiddetli biçimde yalanlamak, günübirlik çıkarlar için uzun vadede çocuklarının ve ülkenin menfaatlerini ötelemek, komşusu aç iken tok yatmak gibi o topraklara uymayan yeni davranış biçimleri geliştirmekte bulmuştur. Tefecilik bu tiksindirici davranışların en vahim boyutunu simgelemektedir. Hasankale bu tür davranışları kaldıramayacak kadar mübarek bir yerleşim alanıdır. Din, iman, ahlâk ve insan onuruyla bağdaşmayan bu davranış sahipleri eğer halk arasında yer edinebiliyorlarsa, gidişat vahimdir ve ürkütücüdür. Bir başka bakış açısıyla eğer Hasankaleli faiz ve tefecilere mahkum edilmişse, şu ana kadar yönetici konumunda olan ve yeniden bu işe talip olan insanların bir kere daha düşünmeleri gerekir.

Hasankaleyi  Hasankale yapan güven ve dayanışma kültürüne dayalı sosyal sermaye incitici bir şekilde çürümeye başlamıştır. Hasankaleliler arasında birlik ve beraberlik ruhu ölüme terk edilmiş ve güven bunalımı yaşanmaya başlanmıştır. Kimsenin kimsenin sıkıntısından ve derdinden haberi yoktur. Nemelazımcılık başını almış gidiyor. Gençlerin eğitimi konusunda özlenen başarı yakalanamamıştır. Benim olsun küçük olsun zihniyeti her türlü gelişmenin önünü kesmiştir. Yenileştirici ve geliştirici çalışmalara yer verilmemiştir. Hasankalemizde genç nesillerin ve onların eğiticilerinin eğitimi konularında üniversitelerden destek talebinde bulunulmamıştır. Bu manada her hangi bir çalıştay, konferans ve benzeri etkinliklere yer verilmemiştir. Kars’ta birkaç kez uluslar arası düzeylerde Harakani sempozyumları düzenlenirken, Hasankale’de ulusal veya uluslar arası bir İbrahim Hakkı sempozyumu düzenlenememiştir. Veya bir Nefi sempozyumu olamaz mıydı? Hasankale gençlerinin eğitim sorunları ile ilgili bilimsel düzeyli etkinlikleri Milli Eğitim yetkilileri tasarlayıp Eğer lütfederlerse Hasankaleli olup bu işin Türkiye ve dünya çapında tanınan ve donanımlı alan uzmanları ve Eğitim Bilimcilerinden destek alarak yapamazlar mıydı? Özellikle aile eğitimi konusunda dünyanın her tarafında insan odaklı çalışmalar yapılırken, demek güzel Hasankalemizin bu ve benzeri sorunları yoktur ki sayın Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri böyle bir çalışma yapma ihtiyacı duymamışlardır. Ne yazık ki Hasankale eğitim adına arzu edilen gelişmeleri yakalayamamıştır. Hasankale geçmişte yetiştirdiği entellektüel birikimin henüz farkına varamamıştır. Bir ülke, şehir, kasaba, köy, mahalle, sülale ve aile kendi içerisinden yetiştirdiği bürokrat, eğitimci, yazar-çizer ve bilim adamlarıyla övünür. Sadece övünmekle de kalmaz aynı zamanda onları yeni kuşak ve gençlere rol modeller olarak sunarlar. Böylece gençler kendi özgüvenlerini geliştirirler ve daha fazlasını başarma azim ve cesareti içerisine girerler. Eğer bir şehrin yönetici konumundaki eğitimcileri bunları düşünmeyecekse kimler düşünecektir? Halbuki o yetişmiş insanlar bunların ne rakipleridir ve nede iş ortaklarıdır. Sadece fırsat yaratılırsa hiçbir karşılığı olmaksızın doğup büyüdükleri ve ekmeğini yiyip suyunu içtikleri memleketlerine ve hemşerilerine katkı sağlayıp hizmet üretmeye taliptirler.

Sevgili hemşerilerim, bu ayrışma ve çürüme kültürü doğal olarak siyaset kurumuna da nüfuz etmiştir. Siyasi iktidarlara ve otoritelere yakın siyaset yürütenler, yetkili makam ve mevkilere geldiklerinde, ister köylünüz, ister komşunuz veya mahalleliniz olsun artık kimseyi tanımıyorlar. Sadece merkezi otoriteden o yörelere yönlendirilen mal ve hizmetlerle meşgul oluyorlar. Çünkü artık kendileri dağıtıcı ve veren el konumundadırlar. İnşallah dağıtım ve paylaşımda adaletli davranıyorlardır. İnsanların yetki ve etkileri arttıkça daha mütevazi ve etrafıyla ilgili farkındalık düzeyleri daha üst seviyelerde olmalıdır. Siyaset kurumuyla ilgili olarak ve özellikle yerel seçimlerde aday olma fırsatını ele geçiren  belediye başkan adayları her halde sadece bizim Hasankaleye has bir şekilde aşırı bir gurur ve kibir abidesine dönüşüyorlar. Artık her şeyin en iyisini onlar biliyorlar ve hatta  etraftaki küçük ve büyük dağları da haşa onlar yaratmışlar. Yazmadan kâtip, okumadan hakim olmuşlar. Sayın Başbakan kendisini izleyen seçmenlerine, onlara hizmetkârlık yapmaya talip olduğunu, muhalefet liderleri de aynı şekilde halka hizmeti Hakka hizmet olarak tarif ederken, maşallah bizim başkan adaylarımız ise herkesi zorunlu kul ve maraba sanıyorlar.  Algısı böyle olan insanların başarılı olmalarının imkân ve fırsatı olamaz.

Hasankale’ de yerel düzeyde basın ve yayın işlerinde de benzer farkındalık zayıflıkları yaşanmaktadır. Beklenen, yerel basın Hasankale ile ilgili her konu ve durumda objektif olarak, şunun bunun tarafı olmadan olumlu ve olumsuzluklara vurgu yapacak cesarette yayın politikaları takip etmesidir. Sanıyorum “Gazete Pasinler” bunu bir ölçüye kadar yapmaktadır. Mesela bu gazeteler biraz önce değindiğim ve Hasankalenin yetiştirdiği insanlarla hiç birisini atlamadan seri röportajlar yapabilir ve gençlerin tanımalarını sağlayabilirler. Bunun herhalde Hasankaleye zararı değil de mutlaka yararları olacaktır. Hatta bu yarar birilerine özel olmaktan öte geneli kapsayacaktır. Hasankaleli olarak hepimizin yeni bir vizyon ve insan odaklı yeni paradigmalara ihtiyacımız vardır. Değişen yerel seçim yasası çerçevesinde yerel yönetimlerin merkezi otoriteden bazı noktalarda bağımsız olarak yerel sorunlara da ağırlıklı olarak katkı sağlamak durumunda olacaktır. Bu sorunların en başında da eğitim ve öğretim etkinliklerinin plânlanması, uygulanması ve değerlendirilmesidir. Göreve talip olan sayın başkan adaylarının bu konularda herhalde öğretim üyelerine ve alan uzmanı eğitimcilere ihtiyaçları olacaktır. Aynı şekilde kırsal kalkınma başlığı çerçevesindeki Avrupa Birliği projeleri ile adeta taş devrini yansıtan köylerimizin şehirleşmeleri doğrultusundaki kalkınma projelerinin hazırlanması ve uygulanması noktalarında da Üniversitelere ve özellikle öğretim üye ve uzmanlara ihtiyaç olacaktır. Bütün bu işlerin üstesinden gelebilmek için yeni bakış açılarına ve fikirlere gerek olacaktır. Seçilecek yerel yöneticilerin bu yetişmiş elemanlardan mutlaka danışmanlık hizmetleri çerçevesinde istifade etmeleri uygun ve yerinde olacaktır. Bu insanların ne maddi ve nede ikbal ile ilgili herhangi bir beklentileri yoktur. Önemli olan da bu insanların küstürülmemesi ve önemsenmeleridir. Hasankalenin ve Hasankalelinin kalkınması mutlaka köyleriyle beraber düşünülmelidir. Köylerimizde yetiştirilen ürün ve hayvanlarla ilgili yeni üretim teknolojileri ve uygulamaların da üreticilere aktarılması ürün kalitesi ve pazarlama imkânları açısından oldukça önemlidir. Meselâ Karadenizde bir fındık borsası, Adana’ da pamuk borsası v.s. varsa, Hasankale’ de niye bir patates ve ayçiçeği borsası olmasın. Ekimden ürün elde edilmesine kadar geçen sürede yapılan harcamalarında dikkate alınmasıyla ürün fiyatlarının da bu borsalar tarafından belirlenmesi elbette ki üreticilerin yüzünü güldürecektir.

Hasankale’ de sahip olunan doğal kaynakların Avrupa düzeyinde projelendirmelerle çok önemli gelir kaynaklarına dönüştürülmesi fırsatları vardır. Örneğin termal sağlık hizmetleri günümüzde dünyanın yöneldiği alternatif ve temel sağlık hizmetlerindendir. Ancak yapılan yatırımların da o ölçekte olması zarureti vardır. Sadece adını koyup basit otel odalarından farkı olmayan ve bir tek umumi havuzla bu hizmetlerin verilemeyeceğini de bilmek gerekecektir. Çünkü Avrupa standartlarında her devrenin kendi içerisinde iki üç kişiyi alacak genişlikte ve derinlikte jakuzi havuzu ve Türk hamamı vardır. Umumi havuz hijyen açısından çok revaçta değildir. Sevgili dostlar objektif olarak yazabileceğim daha çok değerlendirmeler vardır. Bu bir açıdan arz ve taleple ilgilidir.

Umarım bu beklentiler bir gün karşılanır ve geleceğe dönük umut ışıkları güçlenir.

 

  

 
Etiketler: GARİP, BİR, ŞEKİLDE, DEĞİŞEN, HASANKALE, ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
19 Aralık 2018
DEVLETİMİZİN VE AZİZ MİLLETİMİZİN BEKA SORUNU
05 Eylül 2018
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE BEKA SORUNU!..
14 Ağustos 2018
AMERİKA’NIN PAPAZ KAÇTI OYUNU!..
08 Ağustos 2018
Amerika’nın Emperyalist Eylemlerinin Tehdit Seviyesine İnmesi!...
16 Temmuz 2018
15 TEMMUZU ANARAK UNUTMAMAK VE GEREĞİNİ YAPMAK
08 Temmuz 2018
CAN ÇEKİŞEN KRİPTO HAİNLERİNKUMPAS TUZAKLARI!..
31 Mayıs 2018
27 MAYIS VE ÜLKÜSÜ; TEK VATAN-TEK MİLLET-TEK BAYRAK-TEK DEVLET ADINA
25 Mayıs 2018
HEP AYNI YÖNTEM TEKNİK VE ARAÇ GEREÇLERELE GELECEĞİN DAHA İSTENDİK YAPILACAĞINI HAYAL ETMEK VE DÜŞÜNMEK OLS OLSA DELİLİK EMARESİ OLABİLİR!..
19 Mart 2018
ÇANAKKALE ÇANAĞINDAN BESLENMEK!..
05 Mart 2018
28 ŞUBAT POST MODERN DARBE GİRİŞİMİ
13 Şubat 2018
CUMHURİYET DÖNEMİ DARBELERİN TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE DOĞURDUĞU SONUÇLARDAN YOLA ÇIKILARAK SOSYOLOJİK BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
25 Aralık 2017
KUDÜS Stratejisi Yeniden Dirilişin Milâdı Olacaktır
06 Aralık 2017
İRAN-AMERİKA VE TÜRKİYE
11 Kasım 2017
AMERİKA’NIN YENİ DÜNYA DÜZENİ VE PDY/PKK’YA BİÇİLEN YENİ ROL
20 Ekim 2017
KORSAN REFERANDUMLA MEŞGUL EDİLMEK İSTENEN TÜRKİYE İDLİB HAREKÂTIYLA RESTİNİ ÇEKTİ VE HAÇLI İTTİFAKININ KİRLİ EMELLERİNİ KURSAKLARINA GÖMDÜ!.. BİZLERE DÜŞEN CEPHE GERİSİNİ SAĞLAM TUTMAKTIR.
29 Eylül 2017
İHANET ATEŞİNDE AKLINI ISITANLAR KENDİ BEDENLERİNİN YANIŞINI SEYREDECEKLER!..
18 Ağustos 2017
İhanet Çeteleri ve Terör Yapılarıyla Beraber Kayıran ve Koruyanlara da Amasız, Fakatsız Dokunulmalıdır!..
17 Temmuz 2017
15 TEMMUZ ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇTİ
26 Haziran 2017
DEVLETİ BAŞSIZ BIRAKMAYA NİYET EDENLER KUZGUNLARA LEŞ OLMAKTAN KURTULAMAYACAKLAR!..
18 Mart 2017
NEYE EVET NEYE HAYIR!..
20 Şubat 2017
ANAYASA VE BAŞKANLIK (HÜKÜMET) SİSTEMİ REFERANDUMUNDA EVETLE HAYIR YER DEĞİŞTİRİRSE!...
04 Şubat 2017
ANAYASA REFERANDUMU VE TÜRK EĞİTİM SEN GENEL BAŞKANININ SÖZLERİ!..
13 Aralık 2016
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SINIRLARIMIZIN ÖTESİNİ DE KAPSAYAN BİR BÖLGE ÜNİVERSİTESİ OLMA YOLUNDA
24 Temmuz 2016
VATAN VE MİLLET DÜŞMANI HAİN DARBECİLERİN TÜM FARKLILIKLARI İÇİNE ALAN BÜYÜK TÜRK MİLLETİNDEN YEDİKLERİ İFLAH OLMAZ DARBELER!
06 Haziran 2016
YERELLEŞME GÖRÜNTÜLÜ ÇIKAR OYUNLARIYLA TERÖRE ALTYAPI OLUŞTURMA VE TÜRKSÜZ OSMANLICILIK OYUNLARI!
04 Şubat 2016
Sabancı Suikastının Faillerinin Vermek İstedikleri Mesajları Anlamak!..
11 Ocak 2016
NİZAMI ALEM ÜLKÜSÜNÜN ARADIĞI ŞAHSİYETİN KAPİTALİST SİSTEM İÇERİSİNDE GEÇİRDİĞİ BİREY OLMA BUHRANLARI!..
06 Aralık 2015
YAKIN ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE DÜŞÜRÜLEN RUS UÇAĞINA TAKILI MASKELERİN DÜŞÜŞÜ
15 Kasım 2015
ATATÜRKLE HESABI OLANLARA İTHAF EDİLİR!..
29 Ağustos 2015
Devlet sabrının sınırları ve terör örgütünün öfke kontrolsüzlüğü
04 Ağustos 2015
ATATÜRKLE HESABI OLANLARA İTHAF EDİLİR!..
21 Şubat 2015
ABD’de bir askeri okulda ders olarak anlatılan Horoz ve Tilki Hikayesi!
18 Ocak 2015
FRANSA’DA YAŞANAN KATLİAMIN ARKASINDA OLANLAR
10 Ocak 2015
CHARLIE HEBDO – KARİKATÜR – İNFAZ
25 Aralık 2014
TARAFLARIN KONTROL EDİLEMEYEN BEŞERİ ÖFKE ŞİDDET VE HİDDETLERİ ARASINDA KAYBEDİLEN İNCE AYRINTI OKUMALARI
11 Aralık 2014
SEÇİM BARAJI VE SEÇMEN İRADESİ
17 Mart 2014
ÇANAKKALE NEDİR? NE DEĞİLDİR?
17 Şubat 2014
YENİ TOPLUMSAL DÜZEN VE YAPININ TEMEL DEĞİŞKENLERİ; DURAĞANLIK-KAOS-DÜZEN VE HAYIR VE ŞER İLİŞKİSİ
02 Şubat 2014
DEĞİŞMESİ İSTENEN SEÇİM YASASI NELERİ DEĞİŞTİRMELİDİR?
19 Ocak 2014
DİL KÜLTÜR SİYASET VE MEDYA İLİŞKİSİ KAPSAMINDA POST MODERN ANLAYIŞ
07 Ekim 2013
ALLAH KORUSUN ZIVANADAN ÇIKMAK ÜZEREYİZ!
29 Eylül 2013
BEKTAŞİLİK, MEVLEVÎLİK KÜLTÜRÜ, İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ VE TEYO FELSEFESİ
12 Eylül 2013
Ortadoğululaşmayı Özlediği ve 12 Eylül Öncesini Heves Edip İçine Közlediği İçin Ortası Mortası Mağaraya Dönen ve Hep Aynı Kenarı Kullanan Üniversite-i Ortadoğu!..
03 Eylül 2013
Hasan Kalenin Dünü ve Bu günü –Teyo Çözsün Kör düğümü!
15 Ağustos 2013
BİR BİLENİN PİR YANILDIĞI GİBİ ÇOK BİLENLER DE ÇOK YANILACAKLAR!..
18 Temmuz 2013
CENABI ALLAH GÖNDERDİĞİ EN SON DİNİNİN KORUYUCUSUDUR
08 Temmuz 2013
Dersanelerin Kapatılması veya Kapatılamaması!..
29 Haziran 2013
TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ PROJE OKUR YAZARLIĞI VE TEYO PEHLİVAN’IN ANAYASA YORUMU
24 Haziran 2013
GEZİ PARKI OLAYLARI İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA GİDİP GELEN YANSIMA OKUMALARI!..
18 Haziran 2013
TANSİYON MUTLAKA DÜŞÜRÜLMELİ
04 Haziran 2013
AKİLLER VE ARİFLER
22 Nisan 2013
SOSYAL SERMAYENİN ERİMESİ VE TEYO PEHLİVANIN YERİNMESİ
25 Şubat 2013
Zamanın Ruhu Değişti ve Teyo İmdada Erişti!..
07 Şubat 2013
YAYI KIRILAN DADAŞ!...
07 Ocak 2013
ZEMHERİ AYAZINDA YANARAK MİLLETİNİN UFKUNU AYDINLATANLAR
30 Aralık 2012
İYİLİK
26 Kasım 2012
İTEN ARABI KARIŞAN MEZHEPLER ARASINDA ARAMAK!
16 Kasım 2012
TERÖR SORUNUNU KİM ÇÖZER, KİM ÇÖZEMEZ?
11 Kasım 2012
TBMM TEZKERESİNİN ANLAMI VE ANLAMSIZLAŞTIRILMASI
Haber Yazılımı