Yazı Detayı
18 Ocak 2015 - Pazar 12:48
 
FRANSA’DA YAŞANAN KATLİAMIN ARKASINDA OLANLAR
Ali Osman ENGİN
 
 

Fransa’da yaşanan saldırıdan sonra çok şey söylendi. Bana göre söylenenleri en ince ayrıntısına kadar inceleyip söyleyenler tarafıyla analiz edebilirsek, sanıyorum bu işin arkasında olma ihtimali olabilecek kişi, kurum ve kuruluşların daha anlaşılır hale gelmesi sağlanabilir. Çünkü, bu olayı plânlayıp organize edenlerin ortama sürmeleri gereken söylemleri olmak zorundadır. Eğer bu iş bir algı opersayonu ve yönlendirme ise, buna bağlı denilmesi gerekenler ancak olay gerçekleştikten sonra söylenecektir. Bu bakış açısıyla ortama sunulan söylem ve ifadeler içerisinde joker söylemleri bularak olayın giriş ve gelişme bölümleriyle eşleştirerek ana bütün ve gövde hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Bugün sizlerle ulaştığımı düşündüğüm böyle bir joker beyanat üzerinde durmayı plânlıyorum. Robert Mördak (Rupert Murdoch)  dünyanın en önde gelen medya imparator ve baronlarından birisidir. Bilindiği gibi, Fox TV’nin de sahibidir. Dünyanın hemen hemen her tarafında yayın kuruluşları vardır ve anlaşılıyor ki bu kişi küresel düzeyde oyun kurucuların dünyanın her köşesinde olan elleri, kulakları ve gözleridir. Çağımızın bilgi ve bu çerçevede iletişim çağı olduğu düşünülürse, diğerleriyle beraber, Arap Baharı adıyla yaşanan toplumsal kaosların tetikleyicisi ve yönlendirici olan ana merkezin de medya ve iletişim teknolojilerini kullanım birimi olduğu açıktır. Bizim ülkemizde yaşanan gezi olaylarının da arkasında bu ve benzeri medya baronlarının olduğu siyasi otorite tarafından dillendirilmişti. Robert Mördak bu ağın başında bulunan bir kişidir ve bir ölçüde, ya hazırlık aşamasında, ya geliştirme aşamasında ve yada sonuç aşamalarında söylenmesi gerekenleri plân çerçevesinde söyleyen ve söyletilen mekanizmadır. Mördak ve onun Amerika’da bulunan yayın kuruluşlarında sürekli batıdaki İslâmofobi algısını daha da güçlendirmek maksadına dönük yayınlar yaptığı da bilinmektedir. Bu medya baronunun ve sahip olduğu yayın kuruluşlarında  eylem öncesi söylenenleri alt alta koyduğumuzda, bugün söyledikleriyle de süreci tamamlamaya çalıştığı anlaşılacaktır. Örneğin, bu saldırıdan sonra tüm Müslümanların batı dünyasından özür dilemesi gerektiğini ve adeta kanser gibi olan cihat anlayışını gözden geçirmesi gerektiğini belirtmiştir. Dünya kamı oyunu bu noktaya odaklaştırmaya çalışırken her gün, her saat, her dakika dünyanın hemen hemen her yerinde Müslümanlara sahip oldukları teknoloji gücünü acımasızca kullanarak uyguladıkları insanlık dışı zülüm, işkence ve katliamları perdelemeye çalıştıkları anlaşılıyor.

Cenabı Allah neden bu zalimler bu amansız fırsatları veriyor?.. Diye bir algıya ve çöküşe sürüklenmeyin. Elbette ki bunu bu şekilde düşünürken sorgulanması gerekenin mazlum diye konumlandırılan Müslüman kitlelerin yaşanılan musibetlerden çıkarmaları gereken nasihat ve dersler boyutuyla kendilerine özellikle birlik ve beraberlik boyutuyla acilen çeki düzen vermeleridir. Siz kendinize çıkaracağınız nasihatler çerçevesinde çeki düzen verip, bir an bile onlara fırsat verecek durumlara düşmeden, farkındalık düzeyini yüksek tutarak en az aynı seviyede karşı tedbirleri almazsanız, Allah’ın adaleti, siz uyanıp, başınıza yıkılan ve içerisine gark olduğunuz kan ve gözyaşlarını silip  onlara daha üstün öngörü ve teknolojilerle dur diyecek altın nesilleri çıkardığınız an bir an bile gecikmeden tecelli edecektir. Burada en önemli görev aydınlara düşüyor. Toplumsal bilincin tazelenmesi, ortak aklın harekete geçirilmesi gerekiyor. Onlar bu tür tutum ve davranışları engellemek için hiç boş durmadan çalışıyorlar. Maalesef bizim ülkemizde de sürekli tazelendiği gibi kardeş kavgalarını körüklüyorlar, toplumu bir daha bir araya gelip işte o aradığımız önleyici tedbirleri alamayacak şekilde birbirine düşman kamplara bölüyorlar. Bu oyuna gelenlerin Allah’ın adaletinin tecelli etmesini beklemeleri ne kadar masum ve haklı olabilir!... Durmadan onların millet olarak bizleri öğüten değirmenlerine su taşımıyor muyuz!?.. Onlar hiçbir boşluk bırakmamaya çalışıyorlar. Görüldüğü ve aslında bana göre beklendiği gibi, bu olaydan sonra bütün Müslümanlar zan altında bırakılmaya çalışılmıştır. Bunu yapan Mördak, 80 küsür yaşındadır ve kendisine verilen rol ve görev çerçevesinde en son söylemlerini söylemektedir. Kendisi de bilmektedir ki, artık kaybedecek bir şeyi yoktur. Kendisine o saltanatı verenler; söylemesi gereken en son sözlerini söylemesi şartını işletmişlerdir. Öyleyse bu olayın Mördak’ın dediği gibi olmadığı açıktır ve İslâm alemiyle uzaktan ve yakından alâkası olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Eğer öyle olsaydı bunu zaten söylemeye gerekte olmazdı. Bu menfur cinayetin kimlere ve nasıl yararları olduğunu da iyi bir şekilde analiz edebilirsek, gerçek suçlulara ulaşabiliriz. Bütün bunları karşı tedbirleri alabilmek için yapmak zorundayız. İlgili alan uzmanlarının Mördak-İsrail kesişmelerine bakmaları tavsiye edilir. Çünkü bu eylemin en fazla yarar sağladığı devlet İsrail terör devletidir. Bize düşen; sonuçlarla sebepleri bir araya getirmek ve ana bütünü kavramaktır. Charlie Hebdo’ nun saldırıya neden olan karikatürlerinin başka ülkelerde başka başka yayın kuruluşları tarafından yeniden yayınlanmaya başlayacağı ve hatta başladığını görebiliyoruz. Artık devamında neler olabileceğini kestirmek zorundayız. Büyük devlet aklı bunu gerektirir. Daha önce yazmış olduğum bir başka yazıda, Bahriye Üçok ile ilgili bir öngörümü yazmıştım. O zaman sayın Üçok’un Cumhuriyet gazetesinde yazar olduğunu biliyoruz. Rahmetli Uğur Mımcu’ da öyle. Bu insanlar kendi alanlarıyla ilgili inandıkları felsefeleri doğrultusunda çeşitli çalışmalar yaparak bunları da köşelerinden okurlarıyla paylaşıyorlardı. Sayın Bahriye Üçok Hanımefendi sürekli görsel medyaya çekilerek bugün olduğu gibi suni gerekçelerle oluşturulan diğer tarafın karşı tarafı konumunda konumlandırılmaya çalışılırken; bendeniz, bu çok değerli hocamızı bu şekilde konumlandıranların çok geçmeden bu hocamıza bir şeyler yapabileceklerini aklıma getirmiştim. Çünkü asıl yapılmak istenen; ülkemizde toplumsal ayrışma ve kanlı çatışmalara zemin oluşturmaktı. Sonuçta 12 Eylül darbesi gerçekleşip, taraflar aynı koğuş ve hücrelerde bir araya gelip birbirlerini tanımaya başladıklarında oynanan oyunlar fark edilmiş olsa da, olanlar olmuştu. Aziz kardeşlerim, işte o günün oyun kurucu küresel aktörleriyle bu günün küresel oyun kurucu aktörleri aynıdır. Charlie Hebdo saldırısıyla geçmişte ülkemizde hangi taraftan olduğu hiç önemli değil, seçilen önemli şahsiyetlere yapılan suikastların kaynakları da, gerekçeli sonuçları da aynıdır. Ne gariptir ki, ülkemizde halâ Cumhuriyet gazetesine enteresan saldırılar yapılıyor ve bu gazete de Carlie Hebdo’ ya yapılan saldırının dillendirilen gerekçesi olan karikatürleri, kendisine verilen yayın izniyle yayınlamaktadır!.. Bunu düşünce özgürlüğü adına yaptığını belirtmekle, belki gazeteciliğin temel ilkelerinden birisini hayata geçirmek istediği düşünülebilir. Peygamber Efendimizi ilgilendiren sayfanın çıkarılmış olması doğru bir yaklaşımdır. Ancak dünyanın önceki ve sonraki eklentileriyle beraber bu ve benzeri olaylar üzerinden yeniden yapılandırılmasına gidildiği bir dönemde, çok daha temkinli davranılması gereği düşünülmelidir. Toplum olarak her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır. Allah aşkına ülkemizde varlıklarını çeşitli organizasyonlarla sürdüren farklı sivil toplum kuruluşları, iktidarı, muhalefeti, dini, milli, kültürel, sosyal ve adı ve amacı ne olursa olsun, bir araya geliniz. Kendi çocuklarınızı düşünerek eteğinizdeki kızgın yağları ve keskin taşları bir kenara koyunuz. Olup bitenleri sağlam ve önyargısız yeniden değerlendirip tartışınız. İnanın en sonunda en zayıf düşüncenin bir araya gelmeden önce sahip olduğunuz önyargılar olduğunu göreceksiniz. Yoksa bu gün örtülü veya açık bir şekilde yapılmaya can atıldığı gibi içimizden olmayan birileri gelip bizleri hizaya koyacaklardır. Bu hizalamalar çok kompleks labirentler içerisinde yapılacak ve bir daha çok isteseniz de birbirinizi eski hallerinizle göremeyeceksiniz. Yeni kuşaklar sizlerden; bir varmış, bir yokmuş diyerek bahsedeceklerdir. Ancak hiçbir olay ve olgu artık sizleri onlara hatırlatamayacaktır. Bu gidişata dur demek mecburiyetindeyiz. Çünkü sürekli aşındırılan ve yok edilmeye çalışılan değerler içerisinde var olmaya çalışmak çok fazla bir anlam ifade etmez. Robert Murdoch, Fransa’da yaşanan suikasttan hemen sonra attığı twit ile ülkemizde çok büyük bir tepki toplamıştı. Öyle ya, bu kişi 80 yıllık yaşam süreci içerisinde bu tür olayların hem tarihsel geçmişi ve hem de şimdi ve geleceğiyle ilgili kontrol merkezlerinden birisinin başındadır. Yaptığı mesnetsiz ve tehlikeli söylemleriyle ilgili olarak surlarda gedikler açmaya çalışmakta ve bir ölçüde bunu da başarmış gibi gözükmektedir.

Tüm bu olup bitenleri çok ayrıntılı bir şekilde okumak zorundayız. 11 Eylül olayından sonra Amerikan Devlet başkanı Bush’un sözleri kulağımızdaki canlılığını halâ koruyor. O olaydan sonra Ortadoğu ile ilgili hazırlanmış plânlar devreye sokulmuş ve milyonlara varan Müslüman katliamları yaşanmıştır. O zaman bu menfur saldırıdan sonra yine bu küresel güçlerin nereye operasyon yapacakları düşünülebilir. Teröristlerin Yemenli olmaları, bazılarının Türkiye üzerinden geçişler yaptığı, bu takip ve geçişlerin kayıt altına alındığı medyaya düşürüldü. İşte bunlara bağlı olarak, yeni operasyonel hedeflerin, Ortadoğu coğrafyası olduğu ve bunun içerisinde Türkiye’nin doğu ve güneydoğusunun da olduğu saklanamaz. Asıl hedef Türkiye’dir. Artık yavaş yavaş IŞİD denilen terör grubunun tahmin edebildiğimiz sahipleri tarafından hangi saiklerle teşkilatlandırıldığı da açığa çıkıyor. Güneydoğuda şiddeti artırılmaya başlayan terör kıpırdanmaları, siyasi arenada ortaya çıkan yeni ve tehlikeli söylemler geleceğe dönük oyun kurucuların niyetlerinin sinyallerini veriyor. Bilinmelidir ki ülkemizin içerisinde ve ülkemizin dışında gerçekleşen toplumsal kaos ve olayların mutlaka birbirleriyle bağlantısı vardır. Her birisi diğerini hazırlama potansiyeli vardır. Etrafımızda tutuşturulan ateş çemberi bizi de ısıtmaya başlamıştır. Reflekslerimizi kaybetmeden gereken tedbirler alınmalıdır. Allah yar ve yardımcımız olsun.

 
Etiketler: FRANSA’DA, YAŞANAN, KATLİAMIN, ARKASINDA, OLANLAR
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
19 Aralık 2018
DEVLETİMİZİN VE AZİZ MİLLETİMİZİN BEKA SORUNU
05 Eylül 2018
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE BEKA SORUNU!..
14 Ağustos 2018
AMERİKA’NIN PAPAZ KAÇTI OYUNU!..
08 Ağustos 2018
Amerika’nın Emperyalist Eylemlerinin Tehdit Seviyesine İnmesi!...
16 Temmuz 2018
15 TEMMUZU ANARAK UNUTMAMAK VE GEREĞİNİ YAPMAK
08 Temmuz 2018
CAN ÇEKİŞEN KRİPTO HAİNLERİNKUMPAS TUZAKLARI!..
31 Mayıs 2018
27 MAYIS VE ÜLKÜSÜ; TEK VATAN-TEK MİLLET-TEK BAYRAK-TEK DEVLET ADINA
25 Mayıs 2018
HEP AYNI YÖNTEM TEKNİK VE ARAÇ GEREÇLERELE GELECEĞİN DAHA İSTENDİK YAPILACAĞINI HAYAL ETMEK VE DÜŞÜNMEK OLS OLSA DELİLİK EMARESİ OLABİLİR!..
19 Mart 2018
ÇANAKKALE ÇANAĞINDAN BESLENMEK!..
05 Mart 2018
28 ŞUBAT POST MODERN DARBE GİRİŞİMİ
13 Şubat 2018
CUMHURİYET DÖNEMİ DARBELERİN TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE DOĞURDUĞU SONUÇLARDAN YOLA ÇIKILARAK SOSYOLOJİK BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
25 Aralık 2017
KUDÜS Stratejisi Yeniden Dirilişin Milâdı Olacaktır
06 Aralık 2017
İRAN-AMERİKA VE TÜRKİYE
11 Kasım 2017
AMERİKA’NIN YENİ DÜNYA DÜZENİ VE PDY/PKK’YA BİÇİLEN YENİ ROL
20 Ekim 2017
KORSAN REFERANDUMLA MEŞGUL EDİLMEK İSTENEN TÜRKİYE İDLİB HAREKÂTIYLA RESTİNİ ÇEKTİ VE HAÇLI İTTİFAKININ KİRLİ EMELLERİNİ KURSAKLARINA GÖMDÜ!.. BİZLERE DÜŞEN CEPHE GERİSİNİ SAĞLAM TUTMAKTIR.
29 Eylül 2017
İHANET ATEŞİNDE AKLINI ISITANLAR KENDİ BEDENLERİNİN YANIŞINI SEYREDECEKLER!..
18 Ağustos 2017
İhanet Çeteleri ve Terör Yapılarıyla Beraber Kayıran ve Koruyanlara da Amasız, Fakatsız Dokunulmalıdır!..
17 Temmuz 2017
15 TEMMUZ ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇTİ
26 Haziran 2017
DEVLETİ BAŞSIZ BIRAKMAYA NİYET EDENLER KUZGUNLARA LEŞ OLMAKTAN KURTULAMAYACAKLAR!..
18 Mart 2017
NEYE EVET NEYE HAYIR!..
20 Şubat 2017
ANAYASA VE BAŞKANLIK (HÜKÜMET) SİSTEMİ REFERANDUMUNDA EVETLE HAYIR YER DEĞİŞTİRİRSE!...
04 Şubat 2017
ANAYASA REFERANDUMU VE TÜRK EĞİTİM SEN GENEL BAŞKANININ SÖZLERİ!..
13 Aralık 2016
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SINIRLARIMIZIN ÖTESİNİ DE KAPSAYAN BİR BÖLGE ÜNİVERSİTESİ OLMA YOLUNDA
24 Temmuz 2016
VATAN VE MİLLET DÜŞMANI HAİN DARBECİLERİN TÜM FARKLILIKLARI İÇİNE ALAN BÜYÜK TÜRK MİLLETİNDEN YEDİKLERİ İFLAH OLMAZ DARBELER!
06 Haziran 2016
YERELLEŞME GÖRÜNTÜLÜ ÇIKAR OYUNLARIYLA TERÖRE ALTYAPI OLUŞTURMA VE TÜRKSÜZ OSMANLICILIK OYUNLARI!
04 Şubat 2016
Sabancı Suikastının Faillerinin Vermek İstedikleri Mesajları Anlamak!..
11 Ocak 2016
NİZAMI ALEM ÜLKÜSÜNÜN ARADIĞI ŞAHSİYETİN KAPİTALİST SİSTEM İÇERİSİNDE GEÇİRDİĞİ BİREY OLMA BUHRANLARI!..
06 Aralık 2015
YAKIN ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE DÜŞÜRÜLEN RUS UÇAĞINA TAKILI MASKELERİN DÜŞÜŞÜ
15 Kasım 2015
ATATÜRKLE HESABI OLANLARA İTHAF EDİLİR!..
29 Ağustos 2015
Devlet sabrının sınırları ve terör örgütünün öfke kontrolsüzlüğü
04 Ağustos 2015
ATATÜRKLE HESABI OLANLARA İTHAF EDİLİR!..
21 Şubat 2015
ABD’de bir askeri okulda ders olarak anlatılan Horoz ve Tilki Hikayesi!
10 Ocak 2015
CHARLIE HEBDO – KARİKATÜR – İNFAZ
25 Aralık 2014
TARAFLARIN KONTROL EDİLEMEYEN BEŞERİ ÖFKE ŞİDDET VE HİDDETLERİ ARASINDA KAYBEDİLEN İNCE AYRINTI OKUMALARI
11 Aralık 2014
SEÇİM BARAJI VE SEÇMEN İRADESİ
23 Mart 2014
GARİP BİR ŞEKİLDE DEĞİŞEN HASANKALE
17 Mart 2014
ÇANAKKALE NEDİR? NE DEĞİLDİR?
17 Şubat 2014
YENİ TOPLUMSAL DÜZEN VE YAPININ TEMEL DEĞİŞKENLERİ; DURAĞANLIK-KAOS-DÜZEN VE HAYIR VE ŞER İLİŞKİSİ
02 Şubat 2014
DEĞİŞMESİ İSTENEN SEÇİM YASASI NELERİ DEĞİŞTİRMELİDİR?
19 Ocak 2014
DİL KÜLTÜR SİYASET VE MEDYA İLİŞKİSİ KAPSAMINDA POST MODERN ANLAYIŞ
07 Ekim 2013
ALLAH KORUSUN ZIVANADAN ÇIKMAK ÜZEREYİZ!
29 Eylül 2013
BEKTAŞİLİK, MEVLEVÎLİK KÜLTÜRÜ, İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ VE TEYO FELSEFESİ
12 Eylül 2013
Ortadoğululaşmayı Özlediği ve 12 Eylül Öncesini Heves Edip İçine Közlediği İçin Ortası Mortası Mağaraya Dönen ve Hep Aynı Kenarı Kullanan Üniversite-i Ortadoğu!..
03 Eylül 2013
Hasan Kalenin Dünü ve Bu günü –Teyo Çözsün Kör düğümü!
15 Ağustos 2013
BİR BİLENİN PİR YANILDIĞI GİBİ ÇOK BİLENLER DE ÇOK YANILACAKLAR!..
18 Temmuz 2013
CENABI ALLAH GÖNDERDİĞİ EN SON DİNİNİN KORUYUCUSUDUR
08 Temmuz 2013
Dersanelerin Kapatılması veya Kapatılamaması!..
29 Haziran 2013
TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ PROJE OKUR YAZARLIĞI VE TEYO PEHLİVAN’IN ANAYASA YORUMU
24 Haziran 2013
GEZİ PARKI OLAYLARI İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA GİDİP GELEN YANSIMA OKUMALARI!..
18 Haziran 2013
TANSİYON MUTLAKA DÜŞÜRÜLMELİ
04 Haziran 2013
AKİLLER VE ARİFLER
22 Nisan 2013
SOSYAL SERMAYENİN ERİMESİ VE TEYO PEHLİVANIN YERİNMESİ
25 Şubat 2013
Zamanın Ruhu Değişti ve Teyo İmdada Erişti!..
07 Şubat 2013
YAYI KIRILAN DADAŞ!...
07 Ocak 2013
ZEMHERİ AYAZINDA YANARAK MİLLETİNİN UFKUNU AYDINLATANLAR
30 Aralık 2012
İYİLİK
26 Kasım 2012
İTEN ARABI KARIŞAN MEZHEPLER ARASINDA ARAMAK!
16 Kasım 2012
TERÖR SORUNUNU KİM ÇÖZER, KİM ÇÖZEMEZ?
11 Kasım 2012
TBMM TEZKERESİNİN ANLAMI VE ANLAMSIZLAŞTIRILMASI
Haber Yazılımı