Bugün - 19 Ocak 2018 Cuma
Foto Galeri
Video Galeri
Firma Rehberi
Künyemiz
Reklamlar
Üye İşlem
 Bize Ulaşın
www.gazetepasinler.com Logo
-
Erzurum 1°°C
Yazar Detayları

Ali Osman ENGİN

Ali Osman ENGİN - İHANET ATEŞİNDE AKLINI ISITANLAR KENDİ BEDENLERİNİN YANIŞINI SEYREDECEKLER!..

İHANET ATEŞİNDE AKLINI ISITANLAR KENDİ BEDENLERİNİN YANIŞINI SEYREDECEKLER!..
Yazı Tarihi: 29 Eylül 2017 Cuma

İnsanlık tarihi incelendiği zaman ırk, dil, din, mezhep farklılığı asla gözetmeden inşa ettiği yaşatan ve koruyan Türk-İslâm medeniyetini insanlığa hediye eden aziz milletimiz çok önemli bir dönüm noktasından geçmektedir. Bedir’de Çanakkale’de, Sarıkamış’ta ve en son 15 temmuzda emellerine bir türlü ulaşamayan haçlı zihniyeti yeni yeni oyunlarla sahne almaya çalışmaktadır. Bugün millet ve devlet olarak top yekun bir saldırı ile karşı karşıyayız. Hedef Müslüman Türk Milletiyle beraber tüm İslâm Alemi ve mazlum milletlerdir. Bu mücadelede sen – ben ayrımı yoktur. Bilinsin ki beni senle ve seni de benle yakıp kavurmak istiyorlar. Ne seni benden ve nede beni senden daha fazla sevmiyorlar. Onların derdi bana seninle ve sana da benimle risk yaratıp, yarattıkları riskleri dönüp satın almaktır. Yerli işbirlikçilerle beraber Osmanlı İmparatorluğunu ortadan kaldırmaya çalışırken, Milli Mücadele ile destan yazan ve yeni Türkiye Cumhuriyeti Devletini inşa eden iradeyi yok etmeye uğraşırken, 12 Eylül döneminde kardeşi kardeşe kıdırırp irtica ve laiklik gibi kavramlar üzerinden toplumu kutuplaştırırken, 15 Temmuz akşamı kaos ve iç savaş senaryoları yazarken hedef ne idiyse, bu gün itibariyle etrafımızda yakılan ateş çemberiyle sahnelenenler birbirinin aynısıdır. Değişen sadece yer ve zamandır. Kısacası tarih çok acı bir şekilde tekerrür ediyor. Çünkü yaşanan musibetlerden ders alınmamış ve tarih şuruyla olaylar değerlendirilememiştir.

Bu aziz milletin varlığından ve yaşamasından kesintisiz rahatsız olan bu ebedi ve ezeli düşmanların akşam sabah hiç durmadan ördükleri örümcek ağları her seferinde daha az maliyetle hep karşımıza çıkarılmış ve  ağ üzerine monte edilmiş tuzaklara düşmemiz tasarlanmıştır. Her ne kadar zaman ve yer değişiklikleri olsa da, sebepler ve sonuçlar hiç değişmeden devam etmiştir. Hedef özelde farklı toplumlar gibi gözükse de genel olarak Türk Milleti, adı ve konumu ne olursa olsun Türk Devleti ve bu bağlamda tüm İslâm alemidir. Hedef tahtasına oturtulmuş lan bu aziz milleti meydana getiren yapıların deseni ve modeli hiç fark etmez ve onlar için ana tema; mümkünse büyük Türk Milletinin tarih sahnesinden silinmesi ve rafa kaldırılan eski hesapların görülmesidir. Bu zihniyet haçlı zihniyetidir ve bundan hiç vaz geçmeyeceklerdir. Esasında onların durumunun bu olmasında ziyade ası üzerinde durulması gereken konu; bizim ne yaptığımız ve ne yapmak zorunda olduğumuzdur. Çünkü bu milletin geleceğini belirleyecek olan da işte budur. Ne yapmamız ve ne neleri yapmadığımız konusunda çok şaşırtıcı sorunlarımızın olduğu açıktır.

Etrafımıza yakılan ateş çemberi daraltılmaya çalışılırken, kimilerini daha az ve kimilerini daha çok yakması gibi bir hesap yapılmamış ve bu coğrafyayı vatan edinen herkesi yakıp kavurmaya odaklaşılmıştır. Onlar açısından nihai hedef ve en makul olan hesap ta budur. Bu hesapların tutturulması için veremeyecekleri taviz ve alamayacakları şekil yoktur. Bu gün kan ağlayan Ortadoğu coğrafyasında yaratılan kaos ve göz yaşlarının arka plânında her zaman olduğu gibi hak ve batıl mücadelesi vardır. Günümüzün küresel dünyasında geçirdiği yaşantı, tecrübe ve deneyimler ile bu zalimlere dur diyebilme gelenek ve iradesine sahip olan ve ırkı, dini, mezhebi ve fantezileri ne olursa olsun herkesi içerisine alacak bir tanımlama ile var olan Müslüman Türk Milletidir. Çünkü bu Millet zalimlerin korkulu rüyası, mazlumların sığınacakları yegâne limandır.

Bu gün Ortadoğu coğrafyasında yaşananlar ve en son Irak’ın kuzeyinde yapılan ve bağımsızlığa evrileceği izlenimi veren referandumun bile aynı beklentiler ve değişkenler itibariyle, alıştıra alıştıra, milletin gazı alına alına, kamu oyu yaratıla yaratıla, terör sürekli gündemde tutularak milleti bıktıra bıktıra, içeride ve dışarıda bütün bu olumsuzlukların üstesinden gelme kapasitesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerini başörtü ve laiklik kavramları üzerinden, Ergenekon, Balyoz, Eldiven, v.s. gibi ihanet ve vatan hainlikleri ile zayıflata zayıflata, hazırlanmış ve yaptırtılmıştır. Birtakım meczup görünümlü ve gerçekte Türk-İslâm düşmanı, Haçlı format ve beyinli, cinsi cibilliyetleri karanlık ve belli olmayan ortalığın çocukları tarafından bu toprakları vatan olarak bu aziz milletin gerçek evlatlarına hediye eden Türk-İslâm büyüklerine ve kahramanlarına saldırarak koyunlarındaki haçı çıkaranların ne yapmak istedikleri yeni yeni anlaşılmaya başlamıştır. Bunların hepsinin bu ülkeyi bölüp parçalama, özellikle Türk_İslâm Milletini tarih sahnesinden silerek Anadolu Coğrafyasından çıkarma, Ortadoğu coğrafyasında akıtılan kan ve dökülen gözyaşları ile ilgili görev ve sorumlulukları vardır. Bu hain ve şerefsizleri bin bir hile ve desiseyle Kozmik Bürolara sokarak devletin çok gizli belgelerini afişe ederek ve elde ettikleri bilgileri terör örgütüne vererek örgüt içerisine sızdırılmış vatan evlatlarının infaz edilmesini sağlayanların da aidiyetleri, soyları ve sopları, kendilerine haçlı baronlar tarafından verilen görev ve sorumlulukları aynı şekilde deşifre edilerek o şehit isimsiz kahramanlar tarafından infaz edilmeleri sağlanmalıdır. Buda yetmez bu Türk düşmanları hazırladıkları terör örgütleri ile yürütülen mücadelede kum torbalarının içerisine konularak gelecek düşman mermilerine hedef edilmelidirler.

Üniversite ve kamu kurumlarında Irak’ın kuzeyindeki yapılanma ve gerçekleştirilen referandum konularında basın açıklamaları yaparak devletin yürüttüğü mücadeleyi destekleyen, o oluşumları Kerkük’ ün gerçek sahipleri olan Türkmenler ve Araplar nezdinde kınayarak kamu oyu oluşturulmaması da bana göre başka düşünülmesi gereken vahim durumlardır. Bu ülke ne yazık ki top yekun bir saldırıyla karşı karşıyadır. Çok acilen seferberlik ilan edilmeli ve halk gönüllülük esasına bağlı olarak silahlandırılmalıdır. Bunun için silah ruhsatı temini kolaylaştırılmalı ve Allah korusun herhangi bir fiili saldırı durumunda ah vah edilmemelidir. Böylesi saldırıların olacağını işaret eden gelişmelerin gündemde olduğu bir dönemden geçiyoruz. Saygıdeğer devlet büyüklerimiz çok daha uyanık olmak durumundadırlar. Bir göz kırpma anında bile iş işten geçmiş olabilir.

Bu noktada hangi doğru ve geçerli gerekçe olursa olsun, bu milletin ve devletin siyasi, ekonomik ve teknolojik gücünü zayıflatacak, dikkatleri başka noktalara çekecek, ülke genelinde insanımızı canını kurtarma psikolojisine sokma gibi algılara meydan verecek teşebbüslerden kaçınılmalıdır. Bilinmelidir ki, geliştirilecek ve savunulacak bir ülkeniz kalmadığı zaman yapılan her şey boşa gidecek ve sadece verilmiş görevler icra edilmiş olacaktır. Öncelikli olarak siyaset kurumu ivedi olarak bir araya gelmelidir. Ülke menfaatleri doğrultusundaki fikir ve görüşler dikkate alınmalıdır. Her şey milletle en ince ayrıntısına kadar paylaşılmalıdır. Yapılması gereken fedakârlıkların gerekçeleri tek tek ortaya konulmalıdır. Amerika peşmergeleri yapabildiği kadar silahlandırırken, Irak’ın ve Suriye’nin onların kontrolünde olan sokaklardan tuttukları herkesi askeri eğitime alarak profesyonelleştirirken, Türk Milletinin silahlanarak güçlenmesi kimleri rahatsız edebilir? Türklerin yoğunlukta olduğu Anadolu coğrafyasında halkın elinde olan çakar almaz, ata dede yadigârı silah ve hatta bıçakları toplamış olan bir iradeyi de asla unutmamak gerekir. Böyle bir davranışın gerçek adı; taşların bağlanması ve itlerin serbest bırakılmasıdır. Bu günkü durumun ondan farkı yoktur. O gün halktan toplanan silahlarla bu günün terör yapılanmasına fırsat verilmiştir. Halbuki o silah sahiplerinin isteği doğrultusunda ruhsat verilebilir ve böylece kontrol altına alınabilirdi.

Ben halâ devlet erkinin güçlü olduğuna, bütün bu yaşanan olay ve geliştirilmek istenilen olguların farkında olduğuna inanıyorum.  Yeri geldiğinde devlet erkiyle beraber bu milletin ve tüm İslâm aleminin genleri devreye girecek ve ALLAHJ’ın yardımıyla bütün kirli oyunları bozacaktır. Çünkü O’nun adalet ve kanununun yerini alacağı konusunda zerre kadar şüphem yoktur. İşte o zaman bu dünya da ki gerçek hesaplar tez elden görülecektir. Görülmelidir de!...

Irak’ın kuzeyinde yapılan referandum, içerisinde saklı gerekçelerle beraber Türkiye Cumhuriyeti devletini ve büyük Türk Milletini tahrik ederek hata yapmasına dönük olarak plânlanmıştır. Asıl yapılmak istenilen referandum ile değil, referandum sonrası atılacak yanlış adımlardan sonra gelecektir. Referandum ile Türkiye ve Irak’ın kuzeyindeki yapı arasında çok ciddi ekonomik ilişkiler vardır. Dışarıdan yapılan her türlü ekonomik ve ticari kısıtlama ve saldırı karşısında sapa sağlam ayakta durmamızın nedenlerinden birisi de bu tür ekonomik ve ticari ilişkilerdir. Türkiye’nin bu tür pazarlarını kaybetmesi demek, ekonomik darboğaz yaşamaya talip olmak demektir. Türkiye’nin gelişmesi demek; işsizliğin çözülmesi, ekonomik ve ticari açılardan küresel bir oyuncu haline dönmesi ve askeri teknoloji ve savunma sanayi ve teknoloji üretimi boyutunda dünyayla rekabet edebilme seviyesini yakalaması kaçınılmaz olmalıdır. Halâ bu kilit ülkenin her ne kadar olumsuzluk olarak algılansa da, yaşanan somut durumlardan hareketle en azından olgu boyutunda çok önemli kazanımlar elde edebilir. Kerkük’ün referandum dışı kalması, Kuzey Irak yönetiminin bu referandum sonucuna bağlı olarak hemen bağımsızlık ilanının olmayacağının belirtilmesi Kerkük ve Musul ile ilgili tarihsel kazanımlarımızı daha etkili bir şekilde yeniden yapılandırma şansımızın güçlü olduğunu bilmek gerekir. Şüphe edilmesin ki, devletimizin de bu konularda projeleri ve yeni stratejileri olduğunu, bunları adım adım devreye sokacağı aşikârdır. Bu durumların Allah korusun aksini savunmak, bir ölçüde birikmiş bir öfke kontrolsüzlüğü olacaktır. Devlet yönetiminde sınırsız sevgi ve öfkeye yer yoktur. Olası çıkar ve menfaatler ön plândadır.

Allah bu kadim ve aziz milleti korusun ve yüceltsim!.. Amin!..

 
İletişim E-Posta: - Telefon:


 
Yorumlar
*** Yorum Yaz

Feraset()
O meydanın tadilatına başladıkları gün hedefin Atatürk büstünü kaldırmak olduğunu hissetmiş ve tekrar yerine koymayacaklarını defalarca söylemiştik.Çünkü derler ya ''Batı yakasında değişen bir şey yok''tu.Herkes kendine yakışanı yapıyor.Sezer bey sizede teşekkür ederim.
Gönderilen Tarih - 13 Ekim 2017 Cuma (10:18)  
Mustafa Sezer()
Pasinler Belediye Binası yanındaki meydanda bulunan Atatürk büstünün kaldırılmasını şiddetle kınıyoruz
Gönderilen Tarih - 29 Eylül 2017 Cuma (10:28)  

Diğer Yazıları

KUDÜS Stratejisi Yeniden Dirilişin Milâdı Olacaktır
İRAN-AMERİKA VE TÜRKİYE
AMERİKA’NIN YENİ DÜNYA DÜZENİ VE PDY/PKK’YA BİÇİLEN YENİ ROL
KORSAN REFERANDUMLA MEŞGUL EDİLMEK İSTENEN TÜRKİYE İDLİB HAREKÂTIYLA RESTİNİ ÇEKTİ VE HAÇLI İTTİFAKININ KİRLİ EMELLERİNİ KURSAKLARINA GÖMDÜ!.. BİZLERE DÜŞEN CEPHE GERİSİNİ SAĞLAM TUTMAKTIR.
İHANET ATEŞİNDE AKLINI ISITANLAR KENDİ BEDENLERİNİN YANIŞINI SEYREDECEKLER!..
İhanet Çeteleri ve Terör Yapılarıyla Beraber Kayıran ve Koruyanlara da Amasız, Fakatsız Dokunulmalıdır!..
15 TEMMUZ ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇTİ
DEVLETİ BAŞSIZ BIRAKMAYA NİYET EDENLER KUZGUNLARA LEŞ OLMAKTAN KURTULAMAYACAKLAR!..
NEYE EVET NEYE HAYIR!..
ANAYASA VE BAŞKANLIK (HÜKÜMET) SİSTEMİ REFERANDUMUNDA EVETLE HAYIR YER DEĞİŞTİRİRSE!...
ANAYASA REFERANDUMU VE TÜRK EĞİTİM SEN GENEL BAŞKANININ SÖZLERİ!..
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SINIRLARIMIZIN ÖTESİNİ DE KAPSAYAN BİR BÖLGE ÜNİVERSİTESİ OLMA YOLUNDA
VATAN VE MİLLET DÜŞMANI HAİN DARBECİLERİN TÜM FARKLILIKLARI İÇİNE ALAN BÜYÜK TÜRK MİLLETİNDEN YEDİKLERİ İFLAH OLMAZ DARBELER!
YERELLEŞME GÖRÜNTÜLÜ ÇIKAR OYUNLARIYLA TERÖRE ALTYAPI OLUŞTURMA VE TÜRKSÜZ OSMANLICILIK OYUNLARI!
Sabancı Suikastının Faillerinin Vermek İstedikleri Mesajları Anlamak!..
NİZAMI ALEM ÜLKÜSÜNÜN ARADIĞI ŞAHSİYETİN KAPİTALİST SİSTEM İÇERİSİNDE GEÇİRDİĞİ BİREY OLMA BUHRANLARI!..
YAKIN ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE DÜŞÜRÜLEN RUS UÇAĞINA TAKILI MASKELERİN DÜŞÜŞÜ
ATATÜRKLE HESABI OLANLARA İTHAF EDİLİR!..
Devlet sabrının sınırları ve terör örgütünün öfke kontrolsüzlüğü
ATATÜRKLE HESABI OLANLARA İTHAF EDİLİR!..
ABD’de bir askeri okulda ders olarak anlatılan Horoz ve Tilki Hikayesi!
FRANSA’DA YAŞANAN KATLİAMIN ARKASINDA OLANLAR
CHARLIE HEBDO – KARİKATÜR – İNFAZ
TARAFLARIN KONTROL EDİLEMEYEN BEŞERİ ÖFKE ŞİDDET VE HİDDETLERİ ARASINDA KAYBEDİLEN İNCE AYRINTI OKUMALARI
SEÇİM BARAJI VE SEÇMEN İRADESİ
GARİP BİR ŞEKİLDE DEĞİŞEN HASANKALE
ÇANAKKALE NEDİR? NE DEĞİLDİR?
YENİ TOPLUMSAL DÜZEN VE YAPININ TEMEL DEĞİŞKENLERİ; DURAĞANLIK-KAOS-DÜZEN VE HAYIR VE ŞER İLİŞKİSİ
DEĞİŞMESİ İSTENEN SEÇİM YASASI NELERİ DEĞİŞTİRMELİDİR?
DİL KÜLTÜR SİYASET VE MEDYA İLİŞKİSİ KAPSAMINDA POST MODERN ANLAYIŞ
ALLAH KORUSUN ZIVANADAN ÇIKMAK ÜZEREYİZ!
BEKTAŞİLİK, MEVLEVÎLİK KÜLTÜRÜ, İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ VE TEYO FELSEFESİ
Ortadoğululaşmayı Özlediği ve 12 Eylül Öncesini Heves Edip İçine Közlediği İçin Ortası Mortası Mağaraya Dönen ve Hep Aynı Kenarı Kullanan Üniversite-i Ortadoğu!..
Hasan Kalenin Dünü ve Bu günü –Teyo Çözsün Kör düğümü!
BİR BİLENİN PİR YANILDIĞI GİBİ ÇOK BİLENLER DE ÇOK YANILACAKLAR!..
CENABI ALLAH GÖNDERDİĞİ EN SON DİNİNİN KORUYUCUSUDUR
Dersanelerin Kapatılması veya Kapatılamaması!..
TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ PROJE OKUR YAZARLIĞI VE TEYO PEHLİVAN’IN ANAYASA YORUMU
GEZİ PARKI OLAYLARI İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA GİDİP GELEN YANSIMA OKUMALARI!..
TANSİYON MUTLAKA DÜŞÜRÜLMELİ
AKİLLER VE ARİFLER
SOSYAL SERMAYENİN ERİMESİ VE TEYO PEHLİVANIN YERİNMESİ
Zamanın Ruhu Değişti ve Teyo İmdada Erişti!..
YAYI KIRILAN DADAŞ!...
ZEMHERİ AYAZINDA YANARAK MİLLETİNİN UFKUNU AYDINLATANLAR
İYİLİK
İTEN ARABI KARIŞAN MEZHEPLER ARASINDA ARAMAK!
TERÖR SORUNUNU KİM ÇÖZER, KİM ÇÖZEMEZ?
TBMM TEZKERESİNİN ANLAMI VE ANLAMSIZLAŞTIRILMASI
Diğer Yazarlar

‘Cem evinde ibadete tanıklık’ için ne dediler?
Dört başlı BB Erzurumspor…
Öz’e onlar da hayırlı olsuna gidecek!
Akademik Danışman
Kanal İstanbul...
KUDÜS Stratejisi Yeniden Dirilişin Milâdı Olacaktır
E-Gazete (Bizim Gazete)
Ulusal Gazeteler
Yazarlar 
Hava Durumu ( Erzurum )
Bugün
-3°°C - 1°°C
Cumartesi
-8°°C - -1°°C
Pazar
-9°°C - -1°°C
Pazartesi
-7°°C - 0°°C
Namaz Vakitleri ( Erzurum )

İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
05:5607:2612:3215:0217:2718:49

19 Ocak 2018 Cuma
Röportajlar
Pasinler'de Bayram Namazı Kaçta Kılınacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram namazı vakitlerini açıkladı. Erzurum'da Bayram Namazı saaati 05.44'de, Pasinler'de ise iki dakika önce 05.42'de...
»
»
»
Tarihte Bugün
1910 - Çırağan Sarayı yandı
1990 - SSCB askerlerinin Bakü'yü işgali
Kim Kimdir
Günün Sözü
İlim, kendini bilmektir.
(Yunus Emre)
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
0,64ms