Yazı Detayı
29 Haziran 2013 - Cumartesi 09:26
 
TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ PROJE OKUR YAZARLIĞI VE TEYO PEHLİVAN’IN ANAYASA YORUMU
Ali Osman ENGİN
 
 

Muhterem okuyucular, her zaman olduğu gibi hepinizi en içte duygularımla selamlıyorum. Sağlık, mutluluk ve stresten uzak günler diliyorum.  Bildiğiniz ve yaşadığınız gibi yine ortalık toz duman ve göz gözü görmüyor. 29 yıldır yatırılıp kaldırıldığımız terör belası dolayısıyla artık gecelerin karanlığında bir adım ötesini dahi görmemeye alıştırıldık. Bağırdık boğulan ve hıçkırığa dönüşen sesimizle, isyan ettik önümüzü göstermeyen gecelerin karanlığına!..  Yoksa.. Yoksa sizde mi kiralandınız!.. Neden… Neden aralandınız!.. Öyle ya anladım yol veriyorsunuz talana, çalana, bölene, satana; yıkarak, yakarak beşiğinde uyuyan çocuğu, namazında asıl varda varını yok eden ak sakallı dedeleri ve Kara Fatmalaşan nineleri vahşete denk kurşun yağmuruna tutanlara!..  İşlenen cinayet ve katliamların karşılığı, bir gece ansızın gidebilirim miydi?.. Demek ki öyleymiş. Ancak gitmek sadece varılacak nihai varış noktasına yönelmeyi ifade eder. Peki gidilen yer ve nihai hedef neresidir?.. Bu gidişlerin dönüşü var mıdır?.. Olası ihtimaller nelerdir? Elbette ki bu ve benzeri kaygıların toplum nezdinde giderilmesi gerekir. 

Güneşe denk dolunay ışığında bir adım öteyi göremeyen gözlerin, ülkenin ve milletin geleceğini kapalı gözlerle görebilme fırsat ve şansına sahip olması çok zor olmalıdır. Bu zoru başarabilecek irade ve erk sahipleri; verilen taviz ve geçmişin yaralarının üzerini kapatmanın birey ve toplum hayatına sağlayacağı kısa ve uzun vadeli karşılıklarını açıklamalıdırlar. Geceler kendi karanlıklarında gidenlere ciğerlerini ve bağırlarını delerek verdikleri yol karşılığında ülkenin ve milletin geleceğini mi kurtarmak istemişlerdir?.. Ancak sürecin hiçbir yerinde hunharca katledilen; silahsız ve savunmasız çoluk çocuk, genç-ihtiyar ve kadın-erkek kurbanların dini, ahlâki ve hukuki karşılıklarına tekabül edecek bir uygulama veya söyleme henüz rastlanılmamıştır. Çünkü millet adına sürecin asıl tarafı onlar olmalıdır. Devreye sokulan akil adamlar da eğer varlığı kabul ediliyorsa sürecin taraflarından birisini temsil kabiliyetine sahip olmaları gerekir. Belki de toplumun onlara olan tepkileri bu yüzdendir. Dolayısıyla bu insanların ikna ve inandırma kabiliyetleri olamıyor.

Türk Milleti terör örgütüyle bir masaya oturtulan bir taraf değildir ve olamaz. Türk Milletinin ve devletinin oturacağı masanın diğer tarafında bu kiralanmış taşeron çalışanların efendileri olan küresel güçler olmalıdır.  Konuşulacak mevzuda; dünya ölçeğindeki küresel meselelerdir. Eli ayağı temiz olmayanların ortalığı temizlemeleri beklenemez. Önce kendileri temizlenmeli ve daha sonra eğer samimiyet varsa ortalığı yani kendi yıkıntılarını temizleme çabası içerisinde olmalıdırlar. İşin en zor tarafı da, hem temiz ve hem de temizleyici olmaktır. İstesek de istemesek de bölgemizde en etkin küresel güç ve aktör ABD’dir. ABD ile olan ilişkilerini en ince ayrıntısına kadar mükemmel yöneten İsrail, 7 milyonluk nüfusuyla neredeyse bölgenin oyun kurucu ve en etkili gücü haline gelmiştir. İsrail bunu yaparken, ABD’nin siyasi ve ekonomik karar mekanizmalarını etkileyecek düşünce kuruluşlarını devreye sokmaktadır. İsrail’in 10 katı büyüklüğe, ekonomik faaliyetlere ve askeri potansiyele sahip bir Türkiye’nin benzer stratejilerle Amerikan düşüncesini etkileyebilecek düşünce kuruluşlarına sahip olması zorunlu ihtiyaçlardan birisi olmalıdır. Bunu çok daha iyi yapabilecek sosyal, kültürel ve tarihi gerçeklerimiz var. Bu gerçeklerin Amerika ve diğer küresel aktörler tarafından yok sayılması mümkün değildir. Önemli olan bu zenginliklerin çok iyi tasarlanıp plânlanarak muhataplarına sunulmasıdır. Örneğin kendi başkanlık döneminde Henry Kissenger, “-Orta doğuyu eskiden olduğu şekliyle Türklere geri vermek gerekir” şeklinde bir açıklama yapmıştı. İşte bu noktada politika ve stratejiler geliştirilmiş olsa idi belki o gücü doğru istikametlere yönlendirmiş olabilirdik. Etkili ve geniş kapsamlı düşünce kuruluşlarına sahip olmadığımız için ne kendi siyasi otoritelerimizi ve nede küresel güç merkezlerinin karar mekanizmalarını etkileyemiyoruz. Dolayısıyla, üç beş çapulcudan oluşan  terör ve suç çetesinin oturtulduğu masanın diğer tarafında sanki muhatapları     Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milletiymiş gibi bir algı yanılgısı içerisinde hareket etmekteyiz.

Bu sürecin doğru belirlenecek tarafları; terör mağdurları, güvenlik kuvvetleri, gaziler, şehit aileleri ve süreci yöneten olarak da siyasi hükümet temsilcileridir. Mağdur olanlarla bu mağduriyetleri yaşatan, adı ne olursa olsun, suçlular arasında yaşanan olumsuzlukların ilerde bir kan davasına dönüşmemesi için bir şeyler yapılacaksa, öncelikli olarak haksızlık ve zulüm yapanların kusurlarını itiraf etmeleri, af dilemeleri, ALLAH’ ın ipine sarılarak toplumsal birlik ve beraberlik potasında eriyip cihanşümul hak erenleri olarak yeniden dirilmeleri gerekir. En azından bu niyetin beyanı esası güdülmelidir. 

Türk Milleti ve Devleti 3-5 isyancı çete mensubunun muhatabı değildir ve asla olamaz. Türk Milletinin bağrı pişmanlık duyup bunu itiraf edenlere merhamet edebilecek kadar geniştir. Hiç kimsenin bundan şüphe etmemesi gerekir. Şüphesi olanların kısa bir tarihi yolculuk yapması ve kendilerinin var oldukları her coğrafyanın asli müdavimlerinin Türk Milleti olduğunu görmeleri yeterli olacaktır. Çünkü Türk Milleti vatanlaştırdığı coğrafyaları paylaştığı etnik farklılığı olan toplulukları kuşatıcı Osmanlı kimliğiyle her zaman eşit paydaşlar olarak görmüş ve vatan ve Millet aleyhine faaliyetler içerisine girilmediği sürece asla farklı muamele edilmemiştir.

Eğer Türk Milleti etnik ırkçılık yapmış olsa idi, bu gün sorun yaşanan etnik yapıların hiçbirisinin yaşama şansı olamazdı. Bu yüzden bu yüce Millete ihanet edenlerin hiçbirisi âbad olamamışlar ve tabiri caiz ise yerlerde sürünmeye devam etmektedirler. Çare bu yüce Milletle bir ve beraber olmaktır. Ayrılıkta felaket vardır. Ayrılıktan yana olanlar çocuklarına miras olarak bırakacakları felaket tapularının hesabını veremeyeceklerdir. Artık bu birlik ve beraberliğin gücüyle dünyaya yeni bir düzen getirerek kimsesizlerin kimsesi olma hayalleri kurmaya başlanmalıdır. Arada bire bir yaşanan somut durumlar olarak suça bulaşanlar cezalarını çekmeli ve devlet kuşatıcı şefkatiyle kendisine dönük suçlar dolayısıyla aman ve af dileyenleri de, sevgili Peygamberimizin yaptığı gibi kan davası gütmeden affetmeli ve yaraları kanamaya devam etse de içine sindirmelidir. Eğer gerçek amaç birlik ve beraberlik içerisinde hakka tutunarak yeniden dirilip ayağa kalkmak ve hakikat yolunda hizmet verilerek varılması gereken nihai hedeflere ulaşmak olacaksa, artık gerisi fasa fiso olarak kalacaktır. 

Terör örgütü 29 yıldır yaptıklarından dolayı özür dilemelidir. Halkın kafasını meşgul eden soru işaretlerini giderecek tutum ve davranışlar göstermelidir. Bütün bunların aksini çağrıştıran söylemlerden kaçınmalıdır. Bunun gösterilmesi gereken en anlamlı yer, Nevruz’da Diyarbakır sokaklarına asılması gereken Türk bayrakları olacaktı. Bu fırsat kaçırılmıştır. Ancak bu olumsuz algıyı kıracak yeni bir kardeşlik mitingi tertip edilerek hatalar düzeltilebilir. Türk Milleti ve halkı sürecin doğrudan tarafları ile beraber bunu beklemektedir. Hatta böyle bir mitinge toplumun her kesiminden insanlar davet edilmelidir. Bu mitinglerin ana teması tek millet, tek bayrak, tek devlet, ortak gelecek, tek resmi dil şeklinde işlenmelidir. Ancak işte o zaman geçmişin olumsuzlukları üzerine odaklanılmadan geleceğe yol verilebilir. Böyle bir geçiş süreciyle durulma sağlandıktan sonra, kalıcı ortaklıklar çerçevesinde ülkeyle beraber bölgesel kalkınmaya da start verilebilir. Bu özlenen ve beklenen güzelliklerin bağlı olduğu temel kaynak; samimiyet, iyi niyet ve dayanışma ruhudur. İşte bu sermayenin tesis edilmesi için herkesin üzerine düşeni yapması doğru olacaktır.

Daha sonra ise milli mutabakat çerçevesinde yeni, olmazsa olmazlarına asla dokunulmadan tüm kesimlerin ortak kabulü doğrultusunda hazırlanacak milli bir anayasa hazırlanmalıdır. Bu anayasa bireysel özgürlük ve hakları güvence altına alan, devleti sosyal devlet olmaya yönlendiren, geliri tabana hak ve adalet ölçüleriyle yayan ilkeleri geliştiren, haksız ve insan hak ve hukukuna aykırı kazanç kapılarını kapatan, hiçbir sanayi ve üretim faaliyeti gerçekleştireni özel yasalarla vatandaşa karşı koruma altına alarak üretilen mal ve hizmetleri fahiş fiyatlara arza sundurmayan, rekabeti teşvik eden, insan odaklı çalışmaları teşvik eden, bilgiye değer verilmesini sağlayan, ayrıştırmayan ve birleştiren, vergide hak ve adaleti sağlayarak tabana yayan ve gelişmiş teknolojik imkân ve fırsatlardan bütün halkımızın yararlanmasını kolaylaştıracak çok yüksek ve dünya standartlarının çok üzerinde olan vergilerin makul seviyelere çekildiği bir yapıya sahip olmalıdır. Haksız kazanç elde eden kamu ve özel kuruluşların bu faaliyetlerine, yani resmi tefeciliğe, fırsat verilmemelidir.

Sevgili dostları Bu çerçevede yeni bir anayasa hazırlanması için yapılan çalışmalar kapsamında sevgili Teyo Pehlivan’ın görüşlerine başvuralım. Bakalım bizlerin aklımıza gelmeyen ve söyleyemediğimiz gerçeklikler nasıl şekil bularak muhataplarının algısına düşecek.

Değerli kardeşim Mehmet Ali ENGİN kendi kaleminden hayali bir Teyo Pehlivan mülakatı yaparak önemli noktalara şiirsel bir vurgu yapmışlardır. Yeni Anayasa çalışmaları dört parti ve görevli millet vekiller tarafından yürütülmektedir. Ancak Anayasa çalışmaları bir türlü istenilen sonuca kavuşamıyordu. Bu durumdan rahatsız olan anayasa komisyon başkanı ne yapsak ta bir an önce bitirsek diyordu. Düşündü düşündü ve bir daha düşündü ve çığlık ata ata buldum buldum diye bağırmaya başladı. Başkana yanındakiler sorar; “-başkanım neyi buldunuz?” Başkan soranlara cevap bile vermeden “-çabuk bana Teyo Pehlivanı bulun” der. Görevliler zorda olsa Teyo Pehlivana ulaşırlar. Telefonun bir ucunda anayasa komisyon başkanı ve diğer ucunda da Teyo Pehlivan:

 

Anayasa Komisyon Başkanı: “- Teyo Emi merhaba, nasılsın?”

Teyo Pehlivan: “-Sağol başkanım örmen duacıyam.

A.K.B.: “- Pehlivan şu yeni anayasaya bir el at!”

T.P.: “- Tövbe haşa estağfurullah! Başkanım o nasıl söz, ben kimsenin anasına manasına, yasasına masasına el atamam!.. Ben haram konusunda anamdan gız doğdum gız gidecem! Benim uşgurum epey möggemdir. Daha öyle şeylere açmadım. Biraz zor açarım desem de gardaş öyle zalım durumlar oluyor ki, işte o anda da kendime fazla güvenemirem!.. Çünkü ALLAH gorusun ortada ne uşgur galir nede muşgur!”

A.K.B.: “-Yahu Pehlivan ALLAH seni güldürsün. Korkma öyle olsa ben seni arar mıyım. Bilirsin kimin başı derde düşse en son aklımıza sen geliyorsun. Çünkü sen imkânsızı mümkün kılan felsefenin öncüsüsün. Öyle öbür türlü Naim Hocanın dediği gibi ellem gullem işlerine seni sokar mıyız!..  Malum bu iş tecrübe, deneyim ve etiket ister! Hem buralarda o işlerin çok tecrübeli ustaları var. Haklısın sende bunlar yok. Anlarsın ya!..  Sen hele ver tüyolarını, düzeltelim şu ayarı bozulanların ayarlarını. Baksana ayarı düşenler ve kokmuş leşlerin başına üşüşenler dışarıdan ayar çekmeye çalışıyorlar. Biz kendi işimizi kendimiz yapalım ve herkese doğru dürüst çalım atalım. Sonrada gidip sıcak yataklarımızda rahatça yatalım.”

T.P.: “- Başkanım mevzuyu şimdi anladım. Sabahtan ben bizim Hasankale’nin sorun çözüm üretim merkezi olan Hacı Rüştü Kahvesinin hayal pazarında tanınmış ilim, bilim ve feraset sahibi filim adamlarıyla  istişare edeceğim. Baksana anasından azan babasından tezen anayasa hazırlamaya başlamış! Bak başkanım anayasa hazırlamak için baba yasalara sahip olmak gerekir. Babasının yasası olmayanlar anayasayı ne yapacak?  Babasız ana olur mu gardaş!?..  Ona başga bir şey derler. O anayasanın baba yasaları da değişmesi dahi teklif edilemeyecek ilkelerdir. Onlar sıradan yasaları bile ana yapan yapılardır. O halde anayasadan baba yasaları çıkarmak sanki anayasayı dul bırakmaya benziyor. Demek ki baba yasalar olmadan anayasaların bir hükmü olmayacak. Bunu herkes öyle bile ve anlaya!.. Başkanım ben hazırlıklarımı yapıp sonucu da bir şiirle size ulaştıracağım.”  

ANAYASA

Eskiyen Kanunların muhatabı idi hep eski insanlar

Onlar için yeterliydi her zaman veremezdi hiç zarar

İçimiz rahattı ya uygun davranmakta var idi karar

O bize olmuş idi aşina bizde ona uygun ve tanıdık 

 

Bilgisayar televizyon ve telefon nede büyük icatlar

Elbette ki bunları kullanabilen çağ üstüne çağ atlar

Elde avuçta bol bol olanlar bozulur daralır bayatlar

Anladım ya artık toplum olarak bizde buna hazırdık

 

Sayın başkanım müjde bak çözdüm artık ben bu işi

Kanun önünde eşit sayılmalıdır farklı olan her kişi

Her dik yokuşun olacaktır artık rahatlatan bir inişi

Bu yasanın başına ana değil sanki babamı yazsaydık

 

Anayasanın ana şefkatine bağırıp çağıranlar çok olur

Merhametten maraz doğar ya acırsan acıyanın az olur

Dışa atsan dosta düşmana söz içe atsan yanar köz olur

Şimdi değişiyor külahlar belli öncesinde daha zordaydık

 

Tamam anayasa hakkı ve hukuku alabildiğince korunsun

Ötesi mötesi yok Türk Milletine uzanan eller kırılıp kopsun

Yetimin mazlumun hakkı gasp edenlerden lime lime sorulsun

 Eskidi ya artık değiştirelim derken anlaşılan doğru yoldaydık

 

Anayasada Türk Milleti sözü yerli yerinde çakılı kalacak

Dosta güven ve neşe düşmanlara da korku keder salacak

Sevmeyenler ölmeden derin uykuya ve korkuya dalacak

Uyurken yok sansalar da biz gördükleri garaguralardaydık

 

Tamam herkes bulabilsin kendisini bir sözle de olsa anayasada

Kökeni farklı etnik temelli ve başga başga gavimlerden olsa da

Birileri ben olayım başkaları olmasın diye saçını başını yolsa da

Önemli değil onlar dünlere takılıp dursa da bizler yarınlardaydık

 

Velhasılı dostluk barış kardeşlik ve birliğin soylu gücü ile bezensin

Herkes birbirine taa ezelden ebede kadar irkilmesin hep güvensin

Düşmanlar enine değil olabilse tepeden tırnağına boyuna yarılsın

Düğün dernek kurulsun gidenler gitsin biz ezelden buralardaydık

 

 Her şey gönlünüzce olsun ve neşeniz, huzurunuz bol olsun.

 

Doç. Dr. Ali Osman ENGİN

 

 
Etiketler: toplum, mühendisliği, proje, okur, yazarliği, teyo, pehlivan
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
19 Aralık 2018
DEVLETİMİZİN VE AZİZ MİLLETİMİZİN BEKA SORUNU
05 Eylül 2018
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE BEKA SORUNU!..
14 Ağustos 2018
AMERİKA’NIN PAPAZ KAÇTI OYUNU!..
08 Ağustos 2018
Amerika’nın Emperyalist Eylemlerinin Tehdit Seviyesine İnmesi!...
16 Temmuz 2018
15 TEMMUZU ANARAK UNUTMAMAK VE GEREĞİNİ YAPMAK
08 Temmuz 2018
CAN ÇEKİŞEN KRİPTO HAİNLERİNKUMPAS TUZAKLARI!..
31 Mayıs 2018
27 MAYIS VE ÜLKÜSÜ; TEK VATAN-TEK MİLLET-TEK BAYRAK-TEK DEVLET ADINA
25 Mayıs 2018
HEP AYNI YÖNTEM TEKNİK VE ARAÇ GEREÇLERELE GELECEĞİN DAHA İSTENDİK YAPILACAĞINI HAYAL ETMEK VE DÜŞÜNMEK OLS OLSA DELİLİK EMARESİ OLABİLİR!..
19 Mart 2018
ÇANAKKALE ÇANAĞINDAN BESLENMEK!..
05 Mart 2018
28 ŞUBAT POST MODERN DARBE GİRİŞİMİ
13 Şubat 2018
CUMHURİYET DÖNEMİ DARBELERİN TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE DOĞURDUĞU SONUÇLARDAN YOLA ÇIKILARAK SOSYOLOJİK BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
25 Aralık 2017
KUDÜS Stratejisi Yeniden Dirilişin Milâdı Olacaktır
06 Aralık 2017
İRAN-AMERİKA VE TÜRKİYE
11 Kasım 2017
AMERİKA’NIN YENİ DÜNYA DÜZENİ VE PDY/PKK’YA BİÇİLEN YENİ ROL
20 Ekim 2017
KORSAN REFERANDUMLA MEŞGUL EDİLMEK İSTENEN TÜRKİYE İDLİB HAREKÂTIYLA RESTİNİ ÇEKTİ VE HAÇLI İTTİFAKININ KİRLİ EMELLERİNİ KURSAKLARINA GÖMDÜ!.. BİZLERE DÜŞEN CEPHE GERİSİNİ SAĞLAM TUTMAKTIR.
29 Eylül 2017
İHANET ATEŞİNDE AKLINI ISITANLAR KENDİ BEDENLERİNİN YANIŞINI SEYREDECEKLER!..
18 Ağustos 2017
İhanet Çeteleri ve Terör Yapılarıyla Beraber Kayıran ve Koruyanlara da Amasız, Fakatsız Dokunulmalıdır!..
17 Temmuz 2017
15 TEMMUZ ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇTİ
26 Haziran 2017
DEVLETİ BAŞSIZ BIRAKMAYA NİYET EDENLER KUZGUNLARA LEŞ OLMAKTAN KURTULAMAYACAKLAR!..
18 Mart 2017
NEYE EVET NEYE HAYIR!..
20 Şubat 2017
ANAYASA VE BAŞKANLIK (HÜKÜMET) SİSTEMİ REFERANDUMUNDA EVETLE HAYIR YER DEĞİŞTİRİRSE!...
04 Şubat 2017
ANAYASA REFERANDUMU VE TÜRK EĞİTİM SEN GENEL BAŞKANININ SÖZLERİ!..
13 Aralık 2016
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SINIRLARIMIZIN ÖTESİNİ DE KAPSAYAN BİR BÖLGE ÜNİVERSİTESİ OLMA YOLUNDA
24 Temmuz 2016
VATAN VE MİLLET DÜŞMANI HAİN DARBECİLERİN TÜM FARKLILIKLARI İÇİNE ALAN BÜYÜK TÜRK MİLLETİNDEN YEDİKLERİ İFLAH OLMAZ DARBELER!
06 Haziran 2016
YERELLEŞME GÖRÜNTÜLÜ ÇIKAR OYUNLARIYLA TERÖRE ALTYAPI OLUŞTURMA VE TÜRKSÜZ OSMANLICILIK OYUNLARI!
04 Şubat 2016
Sabancı Suikastının Faillerinin Vermek İstedikleri Mesajları Anlamak!..
11 Ocak 2016
NİZAMI ALEM ÜLKÜSÜNÜN ARADIĞI ŞAHSİYETİN KAPİTALİST SİSTEM İÇERİSİNDE GEÇİRDİĞİ BİREY OLMA BUHRANLARI!..
06 Aralık 2015
YAKIN ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE DÜŞÜRÜLEN RUS UÇAĞINA TAKILI MASKELERİN DÜŞÜŞÜ
15 Kasım 2015
ATATÜRKLE HESABI OLANLARA İTHAF EDİLİR!..
29 Ağustos 2015
Devlet sabrının sınırları ve terör örgütünün öfke kontrolsüzlüğü
04 Ağustos 2015
ATATÜRKLE HESABI OLANLARA İTHAF EDİLİR!..
21 Şubat 2015
ABD’de bir askeri okulda ders olarak anlatılan Horoz ve Tilki Hikayesi!
18 Ocak 2015
FRANSA’DA YAŞANAN KATLİAMIN ARKASINDA OLANLAR
10 Ocak 2015
CHARLIE HEBDO – KARİKATÜR – İNFAZ
25 Aralık 2014
TARAFLARIN KONTROL EDİLEMEYEN BEŞERİ ÖFKE ŞİDDET VE HİDDETLERİ ARASINDA KAYBEDİLEN İNCE AYRINTI OKUMALARI
11 Aralık 2014
SEÇİM BARAJI VE SEÇMEN İRADESİ
23 Mart 2014
GARİP BİR ŞEKİLDE DEĞİŞEN HASANKALE
17 Mart 2014
ÇANAKKALE NEDİR? NE DEĞİLDİR?
17 Şubat 2014
YENİ TOPLUMSAL DÜZEN VE YAPININ TEMEL DEĞİŞKENLERİ; DURAĞANLIK-KAOS-DÜZEN VE HAYIR VE ŞER İLİŞKİSİ
02 Şubat 2014
DEĞİŞMESİ İSTENEN SEÇİM YASASI NELERİ DEĞİŞTİRMELİDİR?
19 Ocak 2014
DİL KÜLTÜR SİYASET VE MEDYA İLİŞKİSİ KAPSAMINDA POST MODERN ANLAYIŞ
07 Ekim 2013
ALLAH KORUSUN ZIVANADAN ÇIKMAK ÜZEREYİZ!
29 Eylül 2013
BEKTAŞİLİK, MEVLEVÎLİK KÜLTÜRÜ, İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ VE TEYO FELSEFESİ
12 Eylül 2013
Ortadoğululaşmayı Özlediği ve 12 Eylül Öncesini Heves Edip İçine Közlediği İçin Ortası Mortası Mağaraya Dönen ve Hep Aynı Kenarı Kullanan Üniversite-i Ortadoğu!..
03 Eylül 2013
Hasan Kalenin Dünü ve Bu günü –Teyo Çözsün Kör düğümü!
15 Ağustos 2013
BİR BİLENİN PİR YANILDIĞI GİBİ ÇOK BİLENLER DE ÇOK YANILACAKLAR!..
18 Temmuz 2013
CENABI ALLAH GÖNDERDİĞİ EN SON DİNİNİN KORUYUCUSUDUR
08 Temmuz 2013
Dersanelerin Kapatılması veya Kapatılamaması!..
24 Haziran 2013
GEZİ PARKI OLAYLARI İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA GİDİP GELEN YANSIMA OKUMALARI!..
18 Haziran 2013
TANSİYON MUTLAKA DÜŞÜRÜLMELİ
04 Haziran 2013
AKİLLER VE ARİFLER
22 Nisan 2013
SOSYAL SERMAYENİN ERİMESİ VE TEYO PEHLİVANIN YERİNMESİ
25 Şubat 2013
Zamanın Ruhu Değişti ve Teyo İmdada Erişti!..
07 Şubat 2013
YAYI KIRILAN DADAŞ!...
07 Ocak 2013
ZEMHERİ AYAZINDA YANARAK MİLLETİNİN UFKUNU AYDINLATANLAR
30 Aralık 2012
İYİLİK
26 Kasım 2012
İTEN ARABI KARIŞAN MEZHEPLER ARASINDA ARAMAK!
16 Kasım 2012
TERÖR SORUNUNU KİM ÇÖZER, KİM ÇÖZEMEZ?
11 Kasım 2012
TBMM TEZKERESİNİN ANLAMI VE ANLAMSIZLAŞTIRILMASI
Haber Yazılımı