Yazı Detayı
19 Mart 2018 - Pazartesi 09:29
 
ÇANAKKALE ÇANAĞINDAN BESLENMEK!..
Ali Osman ENGİN
 
 

Çanakkale; Kâinata tam da bam telinden Denizler aşırı vurulmuş, Osmanlı coğrafyasında yaşayan; ALLAH’ ı bir, PEYGAMBER’i bir, KİTAB’ ı bir, mezhebi ve meşrebi ne olursa olsun, DİNİ-İMANI, VATANI, MİLLETİ, BAYRAĞI, VAROLUŞ GAYESİ, DOSTU, DÜŞMANI bir, IRZ, NAMUS, ŞEREF anlayışı bir olan her farklı yapıyı içerisinde barındıran Türk – İslâm mührü olarak; Müslüman-Türk’ e cihanı baş eğdiren ve “Dur yolcu isteme benden makber, sana aguşunu açmış bekliyor PEYGAMBER”  dedirten, “Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı” övgüsünün hak edildiği, hiçbir zaman, hiçbir koşulda yere düşmeyen ve düşürülemeyecek olan Hakka tutunularak ayağa kalkılan mübarek bir mekândır. Çünkü HAK hep ayaktadır, ancak ona tutunarak ayağa kalkılabilir.

 

Sevgili dostlar, aziz gönüldaşlarım, İbni Haldun’un deyimiyle; coğrafya kaderdir. O kaderin iyi okunması vazifedir. Orada aziz milletimizin geleceğine ışık tutacak şifreler ve kodlar vardır. Orada yaşanmış her bir yaşantı, tecrübe ve deneyimin oluk oluk akan mübarek şehit kanlarıyla gelecek nesilleri aydınlatmak ve her mevsimde yeşertilmesi için toprağın derinliklerine ekilmiştir. Yeni nesiller Çanakkale’nin ayrı ayrı her bir şehidin parmak izini desen olarak gövdesine saran, rengini asla solmayan ve yok olmayan şehit kanlarından alan, içerisinde Yüceler Yücesi ALLAH’ ın  çok özel; uyandıran, düşündüren, yol gösteren, dostu ve düşmanı tanıtan, ALLAH’ a kul olma temelinde özgürleştiren, Şanlı PEYGAMBERİMİZE ümmet kılan  çok özel nimet ve ikramları bulunan Çanakkale Çanağından beslenmelidir.

 

Bedir hadisesinin İslâm’ın varlık ve ALLAH korusun yokluk mücadelesi olduğu, kaybedilmesi durumunda değişmiş olması gerçekliği açıkça anlaşılabilen koşulların ne anlama geldiği iyi analiz edilmelidir. İşte o zaman Bedir hadisesinin İslâm’ın dönüm noktalarından birisi olduğu daha rahatlıkla idraklere düşecektir.

 

Çanakkale de aynı şekilde Hilalin Haça karşı varlık ve yokluk mücadelesinin yaşandığı bir olayın geçtiği yerdir. Eğer bu kutsal mücadele ALLAH korusun kazanılmamış olsa idi; şu an havasını teneffüs ettiğimiz, suyunu içtiğimiz, ekmeğini yediğimiz, çocuklarımızın güven ve huzur içerisinde koşup oynadıkları, ırzımızı ve namusumuzu koruduğumuz bir devletimizin olmamış olacağı ve hiçbir zaman da olamayacağı kabul edilmelidir. İşte onun için bu Cihadı yapan milletin mensubu şehit ve gaziler Bedrin Aslanları kadar şanlıdır.

 

Çanakkale sadece o an için bire bir somut olarak yaşanan durumlar açısından değerlendirilemeyecek kadar derin mana ve geleceğe dönük mesajlarıyla da mutlaka fark edilmesi gereken madde ötesi  manevi bir yönlendirme ve yöneltme potansiyelini asla ölüler olmayan şehitleriyle taşımaktadır. Onlar açısından sorun yoktur. Sorun bizim onları lâyıkıyla anlama ve yorumlama sorunudur. Şu nokta hiç unutulmamalıdır ki; ancak Çanakkale lâyıkıyla anlaşılıp değerlendirildiği düzeyde geleceğe yeniden damgalar ve mühürler vurulacaktır.

 

Çanakkale yaşanılmış olay boyutuyla dramatik bir tarih ve Türk İslâm aleminin kıyamete kadar her durumda ufkunu aydınlatan eğitici ve ilahi bir senaryodur. Çanakkale insanlığın varlık alemine yerleştikten sonra yaşadığı hak ve batıl mücadelesinin uygun yöntem ve stratejilerle ölçümlenebilen ve değerlendirilebilen emsalsiz bir tablosudur. Ortaya çıkan her yeni durum ve olay karşısında bu ölçme ve değerlendirmelere dayalı olarak elde edilecek veriler giderek her geçen gün daha da berraklaşarak  olası tüm sorunların panzehiri olacak kadar gizem ve sırlara da sahiptir.

 

Çanakkale bire bir yaşanan somut olaylardan yola çıkılarak ulaşılan ve yüzü hep geleceğe dönük olgu boyutuyla tam bir sosyolojik ve psikolojik konu alanıdır. Şu ana kadar bu konuda yazılan ve çizilenlerde çoğunlukla bu manzaranın olay boyutuyla ilgilenilmiştir. Elbette ki olay boyutuyla da yaşanılmış dramlar, imkânsızlıkların aşılması noktasında verilen mücadeleler, bir milletin kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle verilen iman ve tevhit mücadelesi ve alınması gereken derslerle doludur.

 

Örneğin daha hayatlarının ilk baharını yaşayan lise ikinci sınıf öğrencilerinin bile vatan, iman ve millet savunması söz konusu olduğunda canlarını cananlarına tercih ederek ölüme güle oynaya gidip şahadet şerbetini içmelerini tarif edecek kavram bulmakta zorlanıyorum.

 

Kendilerinden bir ön sırada olanların süngü takıp düşmana hücuma geçip hemen oracıkta şehit düştüklerini göre göre, süngü takıp hazır bekleyenlerin hiç tereddüt etmeden meydana fırlamaları, akıl sınırlarını zorlayan bir hak ve hakikatlere teslimiyetin ifadesidir. Onlar mevzu vatan, din, namus ve değerler olunca gerisinin teferruat olduğunu çok iyi biliyorlardı.

 

 Rahmetli dedem Erzurum’ dan işte o onur mücadelesine katılmak için askeri birliğiyle yaya olarak Çanakkale’ye giderken hiç dönüp geri bakmamıştı. 5-6 ay sonra Çanakkale’ ye vardıktan sonra ileri karakol komutanlığı yapıyordu. Kaderi İlahinin bir tecellisi olarak o kış çok sert olduğundan, ileri karakolların hiç birisine erzak takviyesi yapılamamıştı. İleri karakollarda görev yapan askerlerin hemen hemen hepsi açlık ve soğuktan şehit olmuşlardı.

 

Bahar geldiğinde paşalar ileri karakolları dolaşırken tek bir dedemin karakolunun hayatta kalmayı başarmış olduğunu görürler. Paşa dedeme yaklaşır ve ona sarılır. Ağlamaya başlarlar. Ancak dedemin sağ kolunda ağır bir düşman şarapneli yarası vardır. Paşa dedemin yarasını öper ve gaziliğini müjdeler. Daha sonra karakolu nasıl hayatta tuttuğunu öğrenmek ister. Rahmetli dedem; mevcut erzakı çok kanaatli kullandığını ve artık onunda bittiğinde son çare olarak askerlerinin kardan ıslanıp yumuşayan potinlerinin kösele olan altlarını kazıtarak yedirdiğini söyler.

 

Paşa dedeme görevini yaptığını ve artık geri gidip yarasını tedavi ettirmesini söyler. Ancak o muhteşem insan; askerlerine bakarak bunu yapamayacağını ve yarasından dolayı eli tetik çekemese de, diliyle birliğine komuta edebileceğini belirtir. Müthiş bir duygu seli hakimdir ve komutan zorla da olsa dedemi ikna eder ve tedavi için geri gönderir. Ancak Dedem yarasını tedavi ettirir ettirmez ailesine ve çocuklarına değil, birliğine döner ve yola çıktığı onur ve namus mücadelesine devam eder.

 

Çanakkale insan gücünün matematiksel hesaplarla yetmediği ağırlıktaki top mermisini haznesine yerleştirme de olağanüstü güç sahibinin devrede olduğu bir insanlık destanıdır. İşte tam bu noktada mutlak güç ve irade sahibinin kusursuz iman sahibi yüz binlerce Mehmetciğe tevhidi çiğnetmeme yolunda şahadet şerbetini içirmesinin sırları sadece o muhteşem mücadelenin derinliğini açıklayamayız. O sırları anlamanın yolu yaşananların geleceği aydınlatan olgu boyutlarında aranmalıdır.

Çanakkale de bedenleriyle aşılmaz kaleler tahkim ederek hilâli haça çiğnetmeyen o kahramanlar diyor ki;

 

“-Biz bu iman mücadelesine giderken bizi yolumuzdan geri çevirecek hiçbir şeyi aklımıza getirmedik. Biliyorduk ki eğer mevzu vatan savunmasıysa, gerisi sadece teferruattır. Biz bu imanla çıktığımız yolun Hak yolu olduğunun bilincindeydik. Bizim de hayallerimiz vardı. O hayaller; kendi ruh, düşünce, duygu ve bedenlerimiz ve engin bir tarih bilinciyle kurguladığımız hayallerdi. Onların hepsinin rüyalarını görmeyi ve gerçekleştirmeyi sizlere bıraktık. Biz sadece dini İslâm’ın ve vatanımızın kurtulması hayalini ruhumuza işleyerek muharebe meydanlarında destanlaştırarak gerçekleştirmeye koyulduk. İnandık ve eminiz ki başardık. Tevhidi çiğnetmedik. Sanmayın ki bizler sadece o günlerde kaldık. Hayır hayır biz sizlerle beraberiz ve gelecekteyiz. Çanakkale’den çıktığımız o kutlu yolda bundan sonrası için sizin yolunuzu aydınlatmaya devam ediyoruz. Çanakkale’de vatan sevgisi gergef gergef sonsuzluğa işlenmiştir. Siz gençler bu tablodan vatan sevgisinin derinliklerini yeniden keşfedebilirsiniz. Dost ve düşman algınızı daha sağlıklı ve objektif kriterlere oturtmak için de Çanakkale bütün zamanları kuşatan muhteşem bir tablodur. Çanakkale millet olarak tarafımızın ve safımızın koordinatlarını da vermektedir. Çanakkale aynı zamanda birlik ve beraberliğin ölümsüz bir göstergesidir. Çanakkale işte bu ruh bütünlüğünün, vatan ve bayrak sevdasının, iman ortaklığının, dünya ve ahiret kardeşliğinin sembolüdür.  Siz yeni kuşakların geleceğe dönük öngörü ve stratejilerinizin ana kaynağı ve temel belirleyicisi olacak kodlar burada saklıdır. Onları bulup çıkarmak ve Çanakkale Çanağından beslenerek yolunuzu aydınlatmak sizlere kalmıştır. Alınması gereken dersler alınmadığı  zaman bu milleti bekleyen sorunlar daha  da derinlik kazanarak ortaya çıkamaya başlayacaktır. Buna hazır olmak zorundasınız. Yüzleşmek zorunda kaldığınız ve kalacağınız vahim olaylar; bedir hadisesini, Çanakkale’yi, balkanları ve Sarıkamış’ı hatırlatmalıdır. Çünkü bu tarihi olayları kronolojik olarak sıraladığınızda, ders alınıp gereği yapılmayan her birisinden sonra diğerini yaşadığınızı göreceksiniz. Eğer bu umursamazlık devam ederse başkalarıyla  da yeniden yüzleşeceğinizi sakın unutmayın. Ders alındığı zaman ise, hangi düşmanla ve onun hilesiyle karşılaşırsanız karşılaşın yeni destanlarla bu kutlu yürüyüşe devam edebilirsiniz. Bedirde şanlı Peygamberimiz vardı. Çanakkale’de o iman abideleri vardı. Sarıkamış’ta  bütün zamanlarda var olacak olan o bembeyaz karlar üzerine vurularak yeni kuşakların alması gereken derslerin mühürleri kazınmıştı. Çanakkale gün batımından batıya ve batıla dur diyen iman abidelerinin  haykırışı ise, Sarıkamış’ta gün doğumundan cenuba ve cünübe; “geri dur! Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, unutma altında binlerce kefensiz yatanı. Sen toprağın üstünde, bizlerde altında olsak da, çekilip giden sen, kalanlarsa bizleriz”. Diyen  kutsal mekanın adıdır. Çıkarılmayan dersler karşılaşılacak her yeni durumda sahip olacağınız imkân ve fırsatlardan mahrum olmanız anlamına gelecektir. Aman ha dikkatli olunuz. Birbirinize sahip çıkınız. Aranızdaki güven bunalımlarını mutlaka aşınız”.

 

 

ÇANAKKALE DİLE GELDİ

 

Çanakkale dile gel tazele tez zamanda şu kirlenen hafızaları

Umutla bekledik ya bunca yıl silip temizlemek için arızaları

Anlıyoruz şimdi işin daha da zor unutmuş insanlık farızları

Kader cihetinde görünen ve imanımın  en zirvedeki yerisin

 

Uyuturken şehitleri bağrında kaş çatıyorsun hep sinsi yad ellere

Ana kucağısın ya ayrım yapmıyorsun baktıkça uzak menzillere

Yerin hazır hafızalar doluyor başladın artık girmeye gönüllere

Coştun ya artık kükrüyorsun çünkü ihtimalden şüpheden berisin

.

 

Hep Bedirden aldık ya hızımızı Çanakkale’de bulduk özümüzü

Kırıldık döküldük ağladık ama daha söylemedik son sözümüzü

İçimize attık söndürmedik yüreğimizde yanan kendi közümüzü

Değişmez ki Bedir’in Çanakkale’nin ve Sarıkamış’ın ruh erisin

 

Gün gelir iş başa düşerse yeniden yerleri yerinden oynatırız

Zalimleri ve hainleri Hak adına yine cehennemi boylatırız

Acıları paylaşır sevinçte bir oluruz düğün dernek toylatırız

Yaratandan ötürü severiz yaratılmışı bize ALLH’ ın eserisin

 
Etiketler: ÇANAKKALE, ÇANAĞINDAN, BESLENMEK!..,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
26 Mayıs 2020
BİLMEYİ BİLENLER NEZDİNDE CAMİLERİMİZE DÎNİ, SOSYOLOJİK, PSİKOLOJİK VE KÜLTÜREL BİR BAKIŞ!..
23 Nisan 2020
BİZE NE OLDU DESENE NEDEN BU HALE DÜŞTÜK
09 Nisan 2020
TÜM EMNİYET TEŞKİLATI MENSUPLARIMIZIN POLİS HAFTASI VE 10 NİSAN POLİS GÜNÜNÜ CANI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM
01 Nisan 2020
ÜST AKILA DİYECEĞİM BİRKAÇ SÖZÜM VAR!..
24 Mart 2020
RİSKLERİ FIRSATA ÇEVİRMEK!..
19 Mart 2020
ÇANAKKALE DİLE GEL!..
16 Mart 2020
TEYO PEHLİVANLA KORONA VİRÜSÜ VE DİJİTAL DÜNYA SOHBETİ!..
13 Mart 2020
KÜRESEL ZORBALAR KORONA VİRÜSÜ VE YEREL FIRSATÇILAR!..
09 Mart 2020
FETÖNÜN VİRÜSLÜ SURİYE MANEVRALARI GÖZDEN KAÇIRILMAMALI!..
12 Şubat 2020
BÖYÜK OSMANLA TEYO GALAYA GELMİŞLER, GÖRELİM BAKALIM KİME NE DEMİŞLER!..
07 Şubat 2020
12 ve 13 MART YENİDEN DİRİLİŞ DESTANIDIR!..
03 Şubat 2020
2030 ve 2040 ' ın küresel dünyasını tarih bilinci ve şuuruyla şimdiden okuyup ona göre yönetim, üretim ve tüketim stratejileri geliştirebilen insan kaynaklarına ihtiyacımız var!..
20 Ocak 2020
JEOPOLİTİK STRATEJİLERDEN TEOPOLİTİK STRATEJİLERE GEÇİŞ DÖNEMİ
07 Kasım 2019
YÜKSEK DAĞLAR GİBİ YÜCEYİM DEME GÜN GELİR ETRAFIN YOL OLUR!
29 Ekim 2019
TERÖR EMPERYAL PROJESİ MİLLET VE ÜMMETHESAPLAŞMASI MI!?..
21 Ekim 2019
KİM DOST KİM DÜŞMAN BU ÇOK İYİ BİLİNE!..
08 Ekim 2019
HER YERDE OLDUĞU GİBİ ARTIK ERDEMLİLER HAREKETİNİ BAŞLATMAMIZ GEREKİYOR!..
01 Ekim 2019
HASANKALENİN DÜNÜ BUGÜNÜ VE YARINI
22 Eylül 2019
OLAYLARI KÖR NOKTALARINDAN OKUYUP OKUTARAK KURULAN TUZAKLARI BOZMAK ZORUNDAYIZ!..
01 Eylül 2019
TARİHSEL OLAYLAR VE SOSYOLOJİK OLGULAR
26 Ağustos 2019
BEN YAZIP UYARMAZSAM KİM YAZIP UYARACAK!..
06 Nisan 2019
31 MART YEREL SEÇİMLERİ
19 Aralık 2018
DEVLETİMİZİN VE AZİZ MİLLETİMİZİN BEKA SORUNU
05 Eylül 2018
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE BEKA SORUNU!..
14 Ağustos 2018
AMERİKA’NIN PAPAZ KAÇTI OYUNU!..
08 Ağustos 2018
Amerika’nın Emperyalist Eylemlerinin Tehdit Seviyesine İnmesi!...
16 Temmuz 2018
15 TEMMUZU ANARAK UNUTMAMAK VE GEREĞİNİ YAPMAK
08 Temmuz 2018
CAN ÇEKİŞEN KRİPTO HAİNLERİNKUMPAS TUZAKLARI!..
31 Mayıs 2018
27 MAYIS VE ÜLKÜSÜ; TEK VATAN-TEK MİLLET-TEK BAYRAK-TEK DEVLET ADINA
25 Mayıs 2018
HEP AYNI YÖNTEM TEKNİK VE ARAÇ GEREÇLERELE GELECEĞİN DAHA İSTENDİK YAPILACAĞINI HAYAL ETMEK VE DÜŞÜNMEK OLS OLSA DELİLİK EMARESİ OLABİLİR!..
05 Mart 2018
28 ŞUBAT POST MODERN DARBE GİRİŞİMİ
13 Şubat 2018
CUMHURİYET DÖNEMİ DARBELERİN TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE DOĞURDUĞU SONUÇLARDAN YOLA ÇIKILARAK SOSYOLOJİK BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
25 Aralık 2017
KUDÜS Stratejisi Yeniden Dirilişin Milâdı Olacaktır
06 Aralık 2017
İRAN-AMERİKA VE TÜRKİYE
11 Kasım 2017
AMERİKA’NIN YENİ DÜNYA DÜZENİ VE PDY/PKK’YA BİÇİLEN YENİ ROL
20 Ekim 2017
KORSAN REFERANDUMLA MEŞGUL EDİLMEK İSTENEN TÜRKİYE İDLİB HAREKÂTIYLA RESTİNİ ÇEKTİ VE HAÇLI İTTİFAKININ KİRLİ EMELLERİNİ KURSAKLARINA GÖMDÜ!.. BİZLERE DÜŞEN CEPHE GERİSİNİ SAĞLAM TUTMAKTIR.
29 Eylül 2017
İHANET ATEŞİNDE AKLINI ISITANLAR KENDİ BEDENLERİNİN YANIŞINI SEYREDECEKLER!..
18 Ağustos 2017
İhanet Çeteleri ve Terör Yapılarıyla Beraber Kayıran ve Koruyanlara da Amasız, Fakatsız Dokunulmalıdır!..
17 Temmuz 2017
15 TEMMUZ ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇTİ
26 Haziran 2017
DEVLETİ BAŞSIZ BIRAKMAYA NİYET EDENLER KUZGUNLARA LEŞ OLMAKTAN KURTULAMAYACAKLAR!..
18 Mart 2017
NEYE EVET NEYE HAYIR!..
20 Şubat 2017
ANAYASA VE BAŞKANLIK (HÜKÜMET) SİSTEMİ REFERANDUMUNDA EVETLE HAYIR YER DEĞİŞTİRİRSE!...
04 Şubat 2017
ANAYASA REFERANDUMU VE TÜRK EĞİTİM SEN GENEL BAŞKANININ SÖZLERİ!..
13 Aralık 2016
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SINIRLARIMIZIN ÖTESİNİ DE KAPSAYAN BİR BÖLGE ÜNİVERSİTESİ OLMA YOLUNDA
24 Temmuz 2016
VATAN VE MİLLET DÜŞMANI HAİN DARBECİLERİN TÜM FARKLILIKLARI İÇİNE ALAN BÜYÜK TÜRK MİLLETİNDEN YEDİKLERİ İFLAH OLMAZ DARBELER!
06 Haziran 2016
YERELLEŞME GÖRÜNTÜLÜ ÇIKAR OYUNLARIYLA TERÖRE ALTYAPI OLUŞTURMA VE TÜRKSÜZ OSMANLICILIK OYUNLARI!
04 Şubat 2016
Sabancı Suikastının Faillerinin Vermek İstedikleri Mesajları Anlamak!..
11 Ocak 2016
NİZAMI ALEM ÜLKÜSÜNÜN ARADIĞI ŞAHSİYETİN KAPİTALİST SİSTEM İÇERİSİNDE GEÇİRDİĞİ BİREY OLMA BUHRANLARI!..
06 Aralık 2015
YAKIN ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE DÜŞÜRÜLEN RUS UÇAĞINA TAKILI MASKELERİN DÜŞÜŞÜ
15 Kasım 2015
ATATÜRKLE HESABI OLANLARA İTHAF EDİLİR!..
29 Ağustos 2015
Devlet sabrının sınırları ve terör örgütünün öfke kontrolsüzlüğü
04 Ağustos 2015
ATATÜRKLE HESABI OLANLARA İTHAF EDİLİR!..
21 Şubat 2015
ABD’de bir askeri okulda ders olarak anlatılan Horoz ve Tilki Hikayesi!
18 Ocak 2015
FRANSA’DA YAŞANAN KATLİAMIN ARKASINDA OLANLAR
10 Ocak 2015
CHARLIE HEBDO – KARİKATÜR – İNFAZ
25 Aralık 2014
TARAFLARIN KONTROL EDİLEMEYEN BEŞERİ ÖFKE ŞİDDET VE HİDDETLERİ ARASINDA KAYBEDİLEN İNCE AYRINTI OKUMALARI
11 Aralık 2014
SEÇİM BARAJI VE SEÇMEN İRADESİ
23 Mart 2014
GARİP BİR ŞEKİLDE DEĞİŞEN HASANKALE
17 Mart 2014
ÇANAKKALE NEDİR? NE DEĞİLDİR?
17 Şubat 2014
YENİ TOPLUMSAL DÜZEN VE YAPININ TEMEL DEĞİŞKENLERİ; DURAĞANLIK-KAOS-DÜZEN VE HAYIR VE ŞER İLİŞKİSİ
02 Şubat 2014
DEĞİŞMESİ İSTENEN SEÇİM YASASI NELERİ DEĞİŞTİRMELİDİR?
19 Ocak 2014
DİL KÜLTÜR SİYASET VE MEDYA İLİŞKİSİ KAPSAMINDA POST MODERN ANLAYIŞ
07 Ekim 2013
ALLAH KORUSUN ZIVANADAN ÇIKMAK ÜZEREYİZ!
29 Eylül 2013
BEKTAŞİLİK, MEVLEVÎLİK KÜLTÜRÜ, İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ VE TEYO FELSEFESİ
12 Eylül 2013
Ortadoğululaşmayı Özlediği ve 12 Eylül Öncesini Heves Edip İçine Közlediği İçin Ortası Mortası Mağaraya Dönen ve Hep Aynı Kenarı Kullanan Üniversite-i Ortadoğu!..
03 Eylül 2013
Hasan Kalenin Dünü ve Bu günü –Teyo Çözsün Kör düğümü!
15 Ağustos 2013
BİR BİLENİN PİR YANILDIĞI GİBİ ÇOK BİLENLER DE ÇOK YANILACAKLAR!..
18 Temmuz 2013
CENABI ALLAH GÖNDERDİĞİ EN SON DİNİNİN KORUYUCUSUDUR
08 Temmuz 2013
Dersanelerin Kapatılması veya Kapatılamaması!..
29 Haziran 2013
TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ PROJE OKUR YAZARLIĞI VE TEYO PEHLİVAN’IN ANAYASA YORUMU
24 Haziran 2013
GEZİ PARKI OLAYLARI İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA GİDİP GELEN YANSIMA OKUMALARI!..
18 Haziran 2013
TANSİYON MUTLAKA DÜŞÜRÜLMELİ
04 Haziran 2013
AKİLLER VE ARİFLER
22 Nisan 2013
SOSYAL SERMAYENİN ERİMESİ VE TEYO PEHLİVANIN YERİNMESİ
25 Şubat 2013
Zamanın Ruhu Değişti ve Teyo İmdada Erişti!..
07 Şubat 2013
YAYI KIRILAN DADAŞ!...
07 Ocak 2013
ZEMHERİ AYAZINDA YANARAK MİLLETİNİN UFKUNU AYDINLATANLAR
30 Aralık 2012
İYİLİK
26 Kasım 2012
İTEN ARABI KARIŞAN MEZHEPLER ARASINDA ARAMAK!
16 Kasım 2012
TERÖR SORUNUNU KİM ÇÖZER, KİM ÇÖZEMEZ?
11 Kasım 2012
TBMM TEZKERESİNİN ANLAMI VE ANLAMSIZLAŞTIRILMASI
Haber Yazılımı