Yazı Detayı
10 Ocak 2015 - Cumartesi 11:49
 
CHARLIE HEBDO – KARİKATÜR – İNFAZ
Ali Osman ENGİN
 
 

Fransa’da bir karikatür dergisine yapılan saldırı dünya kamuoyunu ayağa kaldırmış ve Hıristiyan dünyasını İslâm dünyasıyla karşı karşıya getirme senaryosu doğaçlama algısı yaratılmaya çalışılsa da, çok daha öncelerden tasarlanmış, plânlı ve programlı istihbari bir faaliyet olduğu varsayılmalıdır. Güzel ülkemizde; sağ – sol, şeriatçı – komünist, vb ayrıştırıcı senaryoların sahnelendiği toplumsal kaos dönemlerinde, yazılı ve görsel medyada her iki taraftan da seçilen bazı entelektüel kişiler sürekli öne çekilmekteydi. Bu kişiler karşı taraflar nezdinde karşı taraf ve karşı tarafın en önde rol üstlenmiş öncüler olma algısı yaratılıyordu. İşte o dönemlerde, Bahriye Üçok hanımefendi de sürekli medyada öne çekilenlerdendi. Bir gün hoca hanımı oluşturulan algı ve kendi bakış açımla izlerken; “korkarım bu hoca hanımı bu klişelerle öne çekenler, belli bir antipati zemini oluşturduktan sonra, taraf haline gelen grupları kanlı bir çatışmaya sürüklemek için katledecekler” dedim. Doğrumu, yanlış mı düşündüm bilmiyorum, ancak ne yazık ki Bahriye Üçok menfur bir cinayete kurban gitti. Arkasında karşıt hale getirilen taraflardan da sanırım birileri aynı şekilde çeşitli cinayetlere kurban gidiyordu. 12 Eylül döneminde de aynı senaryo sahneleniyordu. Asıl meselenin hedeflenen çeşitli amaçlar doğrultusunda toplumsal bir kaos ortamının yaratılmasıydı. Sonuç ta yaratılan bu riskler yaratıcıları tarafından satın alınıyor ve güya beklenen sulh ve adalet tesis ediliyordu.

Fransa’da yaşanan katliamı da belki bu bakış açısıyla değerlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. “Charlie Hebdo” meşhur bir Fransız karikatüristi ve dergide bu adı taşıyor. Derginin çalışanlarıyla beraber karikatürize edeceği bütün konu alanları bitti de sıra Peygamber Efendimize mi gelmişti de durup dururken birden bire o hiçbir etik ve ahlâk ölçüleriyle ifade edilemez olan karikatürlere yer veriliyordu... Charlie Hebdo, bu işi yapması için çok daha organize gizli yapılar tarafından seçilmiş olmalıdır. Böylece çatıştırılması gereken taraflardan birincisi bulunmuş oluyordu. Bulunan bu tarafa diğer taraf nezdinde en ağır nefret ve öfkesini kazanmak için bir şey yaptırılmalıydı. Ancak bu yapılması gereken faaliyet karşı tarafın en yüksek inanç ve değerleriyle alâkalı olmalıydı. Yüce Peygamberimizle ilgili çirkin ve ahlâksız karikatürler oldukça etkili olacaktı. Aynı zamanda ortaya konulacak etkinliğin batı dünyasında sanatsal boyutuyla savunulabilir bir özelliğe de sahip olması tasarlanmıştı. Dolayısıyla karikatür doğru bir tercih idi.

Yapılan karikatürler piyasaya sürüldükten sonra yine ben eminim ki; aynı seçici ve tabi ki seçkin kişiler, güya Müslüman olan ve dünya genelinde İslâm inancını benimsemiş mazlumlara özellikle çağımızın küresel batı güçleri ile beraber diğer İslâm karşıtı devlet ve organizasyonlar tarafından reva görülen zulüm ve işkencelere karşı, doğal tepki olarak ortaya çıkan, hatta bu doğal seyri etkileyerek kendilerinin suni olarak yapılandırdıkları silahlı gruplar arasında aynı yönlendirmeleri yaparak, karikatür işini verdikleri taşeron dergi ve orada çalışanlara hadlerini cihat adına bildirmeleri gereğini işlemiştir. Uzun zamana yayılan bu istihbarat faaliyetleri zulüm ve işkence kodlu etkiler ve onlara karşı doğal olarak ortaya çıkan tepki faaliyetleri arasında ortaya çıkan süreçler içerisinde şekillenirler. Yapmak ve yapılmasını istedikleri şeyleri çok ustaca yapılandırırlar ve sanki başa gelen zulüm, işkence ve musibetlere nasihat olarak biçimlendirirler. Tüm bu örtülü istihbarat faaliyetlerinin daha ince ayrıntılarıyla toplum mühendisliği formatında nasıl yapıldığı konusuna daha fazla girmiyorum çünkü bizim konu alanımız değil. Ancak yöntemleri de değinmeye çalıştığım gibi bellidir. O saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kaldırımda yaralı olarak yere düşmüş ölümle pençeleşen polise kurşun sıkma karelerini çok dikkatle izledim ve o kişinin tavrının, İslâm inanç felsefesini benimsemiş bir şahsın tavrı olamayacağını, bu tür güven ve rahatlık içerisinde kurşun sıkmanın kesinlikle çok daha profesyonel istihbarat örgütlerinin davranışlarını yansıttığını vurgulamak istiyorum. Bu eylemi yapanların en az birisinin bu çok gizli oyunu kurgulayanlarla beraber olduğunu söyleyebilirim. Bunun gerçekten böyle olabileceğine  ilişkin emareler de vardır. Teröristlerden hepsi öldürülmüş, ancak birisi sağ kalmış ve kaçmıştır. Yakalanır mı, yakalanamaz mı orasını şimdilik bilemem.

İslâm alemi açısından önemli olan; bu eylemi yapanlar ve kendilerine eylem yapılanlardan ziyade, gerçek tasarımcılar üzerinde yoğunlaşmak ve mümkünse daha fazla kanıtlarıyla ortaya sermektir. Bir başka önemli faktörde, aynı teröristlerin bir Yahudi’ye ait markete de saldırmış olmalarıdır. Son dönemlerde dünya genelinde ortaya çıkan bazı gelişmeler, çok iyi okunabildiği zaman, detaylar daha da netleşmektedir. Birçok batı ülkesinin Filistin’i devlet olarak tanıma eğilimi içerisinde oldukları, İsrail’i yaptığı zulümler dolayısıyla eleştirel bir bakış açısıyla eleştirmeye ve hatta suçlamaya başladıkları, İsrail’in adeta bir açık hava hapishanesine döndürdüğü Filistin’ deki halka daha fazla yardım etme çabası içerisine girdikleri bir vakadır. Özellikle batı dünyasının bu eksen kaymasından derhal kurtulması gerekiyordu. Bu iş şüphesiz herkesten çok İsrail’i rahatlatacak ve sonuçta İslâm alemiyle Hıristiyan alemi birbirlerini boğazlayacaklar ve diğerleri rahat edecekti. Bu saldırı daha önce tasarlanan oyun ve senaryonun en son perdesiydi. Bu yüzden hem İslâm alemi ve hem de Hıristiyan alemi bu kirli oyunu görmek zorundadırlar.

Her ne olursa olsun, batı medeniyeti, ayrıştırıcı ve yok edici bir medeniyettir. İslâm medeniyeti ise, yaşatıcı ve koruyucu bir medeniyettir. Batı medeniyetinin İslâm medeniyetini İslâmofobi bağlamında suçlaması saçmadır. Bu bakış açısı arızalıdır ve bu oyunları kuranların beklentileri arasındadır. İşin bir başka vahim boyutu da artık neredeyse bir alışkanlık halini alan yaşanan olaylardan hemen sonra ortaya çıkan medyatik yönlendirmelerdir. Ne hikmetse bunun gibi bir olay ortaya çıktığında bizim ülkemizdeki medya tetikçileri hemen devreye giriyor ve olaya ana gerçeklerden uzaklaştırıcı naylon gerekçeler yaratmaya başlıyorlar. Yok öyleymiş, yok böyleymiş, yok İslâm alemi hemen oturup kendisini gözden geçirmeli ve terörle olan bağlantısını kesmeliymiş. Dikkat edilirse burada açıkçası oyun kurucuların beklentileri olan İslâm ve terör ilişkisi kabul edilmiş oluyordu. Halbuki İslâm inancının ve felsefesinin terör ve şiddetle uzaktan – yakından ilişkisinin olamayacağını kendileri de çok iyi bilmektedirler. Onların amacı bu algıyı yaratmak ve birbirlerini boğazlayan taraflar oluşturmaktır. Bu oyuna gelenler kendilerinin de günün birinde bu oyunların tali parçaları olduklarını anlayacaklardır.

Eğer maksat Hıristiyan dünyasıyla İslâm dünyasının kendilerini yeniden ele alarak bir öz eleştiri yapmalarına zemin oluşturmak, medeniyetler arası diyalog kapılarını aralayarak çatışma, gözyaşı ve kan olarak evrene yayılan olay ve olguları ortadan kaldırmak, August Coteu’ nun pozitif toplum yapısına ulaşabilmekse, bu maksadınızı olması gereken daha makul stratejilerle ortaya koyabilir, başka türlü değerlendirebilir ve daha gerçekçi parametreler kapsamında süreci yönlendirebilirsiniz. Görünen odur ki, bizim medyalamatik baroncuklar istihbaratçı olmadıkları halde istihbarat, din bilimciler ve fıkıhçılar olmadıkları halde dini içtihat ve fetva, toplum bilimci olmadıkları halde sosyoloji, psikolog olmadıkları halde insan ve canlı psikolojisi, komplo teorisyenleri olmadıkları halde komplo teorisi dersleri vermeye soyunmuşlardır. Var olan asıl gazeteci kimlikleri arada kaybolup gitmiş olduğu anlaşılıyor. Yani kendi gerçek kimliklerini dahi koruyamayan bu zatı muhteremlerin soyundukları yeni kimliklerinin çıplak kalan bedenlerini örtemeyeceğini unutmuş gözüküyorlar. Zavallılar, yakında çırılçıplak ve anadan üryan kalarak rezil rüsvay olacaklar. Ezberledikleri anlaşılan bazı kavramları da dünün, bu günün ve geleceğin değişmez mutlak doğru bilgileriymiş gibi savunmaya girişiyorlar. Her kimi ve her kimin düşüncesini bu ezberlere dayalı olarak savunuyorlarsa, onlar bu savunmaları yaptıkları an itibariyle bile o düşünce ve kişilerin çoktan değişmiş olabileceğini doğal olarak bilemiyorlar. Onlar gerçeklerin sadece kendi ezberlerinde olduğuna inanıyor, başkalarının düşüncelerinde de gerçeklerin olabileceğine ihtimal dahi veremiyorlar. Çünkü her olası ihtimale taviz vermek onlar açısından az veya çok bir mal ve hizmet kaybı oluşturacaktır.

Kurulan tezgâh ve oyunların beklentileri her ne olursa olsun, Afganistan’da katledilen milyonlarca Müslüman, Ortadoğu’nun  genelinde paramparça edilen Müslüman toplumsal yapıları ve namusları kirletilen çocuk yaştaki Müslüman kızlar ve anneleri, Doğu Türkistan’da yaşanan Çin vahşeti, Filistin’ de yaşanan insanlık vahşeti ve daha binlercesi, bu gün kendilerince ha bire İslâm’ ı sorgulayanların sorgulamalarına fazla takılmamıştır. Fransız Cumhurbaşkanı’nın belirttiği gibi, “bu bir terör olayıdır, İslâm’la ve gerçek Müslümanlarla alâkası yoktur”  şeklindeki beyanatından utanmaları gerekir. Elbette ki bu tür insan canına kast eden saldırıların onaylanması mümkün değildir. Ama aynı zamanda dünyanın her tarafında Müslümanlara yaşatılan zulüm ve katliamlarında kabul edilmesi mümkün olmamalıdır. Bunlar için de en azında aynı tepkilerin aynı iletişim araçları kullanılarak yapılması gerekirdi. Eğer öyle olsaydı belki bu tür menfur saldırılar da yaşanmayacaktı. Bu küresel ölçekli oyunları kuranların bir başka maksadı da; belirtmeye çalıştığım gibi, dünyanın her tarafında Müslüman kitlelere uygulanan katliamlara gerekçe oluşturmaktır. Çünkü yapılan zulümlerin inancı ne olursa olsun, ortalama ahlâk ve vicdan sahibi herkesin tüylerini diken diken etmeye başladığı anlaşılıyor. O halde derhal ve hiç vakit geçirmeden bu algının tersine dönüştürülmesi gerekiyordu. İşte yapılan da budur ve değerlendirmeler de bu merkezde yoğunlaştırılmalıdır.

Derin saygılarımla toplumsal birlik ve beraberliğin yeniden inkişaf ettiği daha huzurlu gelecekler ümidiyle.

 

Doç. Dr. Ali Osman ENGİN

           

 

 
Etiketler: CHARLIE, HEBDO, –, KARİKATÜR, –, İNFAZ
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
06 Ağustos 2020
AYASOFYA' NIN CAMİ OLARAK YENİDEN İBADETE AÇILMASI VE FİLİSTİN MESELESİ!..
28 Temmuz 2020
SEÇENLER Mİ SEÇİLENLERİ SEÇİYOR, SEÇİLENLER Mİ SEÇENLERİ SEÇİYOR!..
21 Temmuz 2020
HASANKALE’NİN ADAM GİBİ ADAMLARI YA DA ADNAMELERİ!..
20 Haziran 2020
ÜNİVERSAL DÜZEYDE ÜRETİM PAZARLAMA VE TÜKETİM MUHASEBESİNDEN AHLÂK VİCDAN VE DAVRANIŞ MUHASEBESİNE!..
26 Mayıs 2020
BİLMEYİ BİLENLER NEZDİNDE CAMİLERİMİZE DÎNİ, SOSYOLOJİK, PSİKOLOJİK VE KÜLTÜREL BİR BAKIŞ!..
23 Nisan 2020
BİZE NE OLDU DESENE NEDEN BU HALE DÜŞTÜK
09 Nisan 2020
TÜM EMNİYET TEŞKİLATI MENSUPLARIMIZIN POLİS HAFTASI VE 10 NİSAN POLİS GÜNÜNÜ CANI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM
01 Nisan 2020
ÜST AKILA DİYECEĞİM BİRKAÇ SÖZÜM VAR!..
24 Mart 2020
RİSKLERİ FIRSATA ÇEVİRMEK!..
19 Mart 2020
ÇANAKKALE DİLE GEL!..
16 Mart 2020
TEYO PEHLİVANLA KORONA VİRÜSÜ VE DİJİTAL DÜNYA SOHBETİ!..
13 Mart 2020
KÜRESEL ZORBALAR KORONA VİRÜSÜ VE YEREL FIRSATÇILAR!..
09 Mart 2020
FETÖNÜN VİRÜSLÜ SURİYE MANEVRALARI GÖZDEN KAÇIRILMAMALI!..
12 Şubat 2020
BÖYÜK OSMANLA TEYO GALAYA GELMİŞLER, GÖRELİM BAKALIM KİME NE DEMİŞLER!..
07 Şubat 2020
12 ve 13 MART YENİDEN DİRİLİŞ DESTANIDIR!..
03 Şubat 2020
2030 ve 2040 ' ın küresel dünyasını tarih bilinci ve şuuruyla şimdiden okuyup ona göre yönetim, üretim ve tüketim stratejileri geliştirebilen insan kaynaklarına ihtiyacımız var!..
20 Ocak 2020
JEOPOLİTİK STRATEJİLERDEN TEOPOLİTİK STRATEJİLERE GEÇİŞ DÖNEMİ
07 Kasım 2019
YÜKSEK DAĞLAR GİBİ YÜCEYİM DEME GÜN GELİR ETRAFIN YOL OLUR!
29 Ekim 2019
TERÖR EMPERYAL PROJESİ MİLLET VE ÜMMETHESAPLAŞMASI MI!?..
21 Ekim 2019
KİM DOST KİM DÜŞMAN BU ÇOK İYİ BİLİNE!..
08 Ekim 2019
HER YERDE OLDUĞU GİBİ ARTIK ERDEMLİLER HAREKETİNİ BAŞLATMAMIZ GEREKİYOR!..
01 Ekim 2019
HASANKALENİN DÜNÜ BUGÜNÜ VE YARINI
22 Eylül 2019
OLAYLARI KÖR NOKTALARINDAN OKUYUP OKUTARAK KURULAN TUZAKLARI BOZMAK ZORUNDAYIZ!..
01 Eylül 2019
TARİHSEL OLAYLAR VE SOSYOLOJİK OLGULAR
26 Ağustos 2019
BEN YAZIP UYARMAZSAM KİM YAZIP UYARACAK!..
06 Nisan 2019
31 MART YEREL SEÇİMLERİ
19 Aralık 2018
DEVLETİMİZİN VE AZİZ MİLLETİMİZİN BEKA SORUNU
05 Eylül 2018
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE BEKA SORUNU!..
14 Ağustos 2018
AMERİKA’NIN PAPAZ KAÇTI OYUNU!..
08 Ağustos 2018
Amerika’nın Emperyalist Eylemlerinin Tehdit Seviyesine İnmesi!...
16 Temmuz 2018
15 TEMMUZU ANARAK UNUTMAMAK VE GEREĞİNİ YAPMAK
08 Temmuz 2018
CAN ÇEKİŞEN KRİPTO HAİNLERİNKUMPAS TUZAKLARI!..
31 Mayıs 2018
27 MAYIS VE ÜLKÜSÜ; TEK VATAN-TEK MİLLET-TEK BAYRAK-TEK DEVLET ADINA
25 Mayıs 2018
HEP AYNI YÖNTEM TEKNİK VE ARAÇ GEREÇLERELE GELECEĞİN DAHA İSTENDİK YAPILACAĞINI HAYAL ETMEK VE DÜŞÜNMEK OLS OLSA DELİLİK EMARESİ OLABİLİR!..
19 Mart 2018
ÇANAKKALE ÇANAĞINDAN BESLENMEK!..
05 Mart 2018
28 ŞUBAT POST MODERN DARBE GİRİŞİMİ
13 Şubat 2018
CUMHURİYET DÖNEMİ DARBELERİN TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE DOĞURDUĞU SONUÇLARDAN YOLA ÇIKILARAK SOSYOLOJİK BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
25 Aralık 2017
KUDÜS Stratejisi Yeniden Dirilişin Milâdı Olacaktır
06 Aralık 2017
İRAN-AMERİKA VE TÜRKİYE
11 Kasım 2017
AMERİKA’NIN YENİ DÜNYA DÜZENİ VE PDY/PKK’YA BİÇİLEN YENİ ROL
20 Ekim 2017
KORSAN REFERANDUMLA MEŞGUL EDİLMEK İSTENEN TÜRKİYE İDLİB HAREKÂTIYLA RESTİNİ ÇEKTİ VE HAÇLI İTTİFAKININ KİRLİ EMELLERİNİ KURSAKLARINA GÖMDÜ!.. BİZLERE DÜŞEN CEPHE GERİSİNİ SAĞLAM TUTMAKTIR.
29 Eylül 2017
İHANET ATEŞİNDE AKLINI ISITANLAR KENDİ BEDENLERİNİN YANIŞINI SEYREDECEKLER!..
18 Ağustos 2017
İhanet Çeteleri ve Terör Yapılarıyla Beraber Kayıran ve Koruyanlara da Amasız, Fakatsız Dokunulmalıdır!..
17 Temmuz 2017
15 TEMMUZ ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇTİ
26 Haziran 2017
DEVLETİ BAŞSIZ BIRAKMAYA NİYET EDENLER KUZGUNLARA LEŞ OLMAKTAN KURTULAMAYACAKLAR!..
18 Mart 2017
NEYE EVET NEYE HAYIR!..
20 Şubat 2017
ANAYASA VE BAŞKANLIK (HÜKÜMET) SİSTEMİ REFERANDUMUNDA EVETLE HAYIR YER DEĞİŞTİRİRSE!...
04 Şubat 2017
ANAYASA REFERANDUMU VE TÜRK EĞİTİM SEN GENEL BAŞKANININ SÖZLERİ!..
13 Aralık 2016
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SINIRLARIMIZIN ÖTESİNİ DE KAPSAYAN BİR BÖLGE ÜNİVERSİTESİ OLMA YOLUNDA
24 Temmuz 2016
VATAN VE MİLLET DÜŞMANI HAİN DARBECİLERİN TÜM FARKLILIKLARI İÇİNE ALAN BÜYÜK TÜRK MİLLETİNDEN YEDİKLERİ İFLAH OLMAZ DARBELER!
06 Haziran 2016
YERELLEŞME GÖRÜNTÜLÜ ÇIKAR OYUNLARIYLA TERÖRE ALTYAPI OLUŞTURMA VE TÜRKSÜZ OSMANLICILIK OYUNLARI!
04 Şubat 2016
Sabancı Suikastının Faillerinin Vermek İstedikleri Mesajları Anlamak!..
11 Ocak 2016
NİZAMI ALEM ÜLKÜSÜNÜN ARADIĞI ŞAHSİYETİN KAPİTALİST SİSTEM İÇERİSİNDE GEÇİRDİĞİ BİREY OLMA BUHRANLARI!..
06 Aralık 2015
YAKIN ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE DÜŞÜRÜLEN RUS UÇAĞINA TAKILI MASKELERİN DÜŞÜŞÜ
15 Kasım 2015
ATATÜRKLE HESABI OLANLARA İTHAF EDİLİR!..
29 Ağustos 2015
Devlet sabrının sınırları ve terör örgütünün öfke kontrolsüzlüğü
04 Ağustos 2015
ATATÜRKLE HESABI OLANLARA İTHAF EDİLİR!..
21 Şubat 2015
ABD’de bir askeri okulda ders olarak anlatılan Horoz ve Tilki Hikayesi!
18 Ocak 2015
FRANSA’DA YAŞANAN KATLİAMIN ARKASINDA OLANLAR
25 Aralık 2014
TARAFLARIN KONTROL EDİLEMEYEN BEŞERİ ÖFKE ŞİDDET VE HİDDETLERİ ARASINDA KAYBEDİLEN İNCE AYRINTI OKUMALARI
11 Aralık 2014
SEÇİM BARAJI VE SEÇMEN İRADESİ
23 Mart 2014
GARİP BİR ŞEKİLDE DEĞİŞEN HASANKALE
17 Mart 2014
ÇANAKKALE NEDİR? NE DEĞİLDİR?
17 Şubat 2014
YENİ TOPLUMSAL DÜZEN VE YAPININ TEMEL DEĞİŞKENLERİ; DURAĞANLIK-KAOS-DÜZEN VE HAYIR VE ŞER İLİŞKİSİ
02 Şubat 2014
DEĞİŞMESİ İSTENEN SEÇİM YASASI NELERİ DEĞİŞTİRMELİDİR?
19 Ocak 2014
DİL KÜLTÜR SİYASET VE MEDYA İLİŞKİSİ KAPSAMINDA POST MODERN ANLAYIŞ
07 Ekim 2013
ALLAH KORUSUN ZIVANADAN ÇIKMAK ÜZEREYİZ!
29 Eylül 2013
BEKTAŞİLİK, MEVLEVÎLİK KÜLTÜRÜ, İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ VE TEYO FELSEFESİ
12 Eylül 2013
Ortadoğululaşmayı Özlediği ve 12 Eylül Öncesini Heves Edip İçine Közlediği İçin Ortası Mortası Mağaraya Dönen ve Hep Aynı Kenarı Kullanan Üniversite-i Ortadoğu!..
03 Eylül 2013
Hasan Kalenin Dünü ve Bu günü –Teyo Çözsün Kör düğümü!
15 Ağustos 2013
BİR BİLENİN PİR YANILDIĞI GİBİ ÇOK BİLENLER DE ÇOK YANILACAKLAR!..
18 Temmuz 2013
CENABI ALLAH GÖNDERDİĞİ EN SON DİNİNİN KORUYUCUSUDUR
08 Temmuz 2013
Dersanelerin Kapatılması veya Kapatılamaması!..
29 Haziran 2013
TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ PROJE OKUR YAZARLIĞI VE TEYO PEHLİVAN’IN ANAYASA YORUMU
24 Haziran 2013
GEZİ PARKI OLAYLARI İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA GİDİP GELEN YANSIMA OKUMALARI!..
18 Haziran 2013
TANSİYON MUTLAKA DÜŞÜRÜLMELİ
04 Haziran 2013
AKİLLER VE ARİFLER
22 Nisan 2013
SOSYAL SERMAYENİN ERİMESİ VE TEYO PEHLİVANIN YERİNMESİ
25 Şubat 2013
Zamanın Ruhu Değişti ve Teyo İmdada Erişti!..
07 Şubat 2013
YAYI KIRILAN DADAŞ!...
07 Ocak 2013
ZEMHERİ AYAZINDA YANARAK MİLLETİNİN UFKUNU AYDINLATANLAR
30 Aralık 2012
İYİLİK
26 Kasım 2012
İTEN ARABI KARIŞAN MEZHEPLER ARASINDA ARAMAK!
16 Kasım 2012
TERÖR SORUNUNU KİM ÇÖZER, KİM ÇÖZEMEZ?
11 Kasım 2012
TBMM TEZKERESİNİN ANLAMI VE ANLAMSIZLAŞTIRILMASI
Haber Yazılımı