Yazı Detayı
29 Eylül 2017 - Cuma 08:17
 
İHANET ATEŞİNDE AKLINI ISITANLAR KENDİ BEDENLERİNİN YANIŞINI SEYREDECEKLER!..
Ali Osman ENGİN
 
 

İnsanlık tarihi incelendiği zaman ırk, dil, din, mezhep farklılığı asla gözetmeden inşa ettiği yaşatan ve koruyan Türk-İslâm medeniyetini insanlığa hediye eden aziz milletimiz çok önemli bir dönüm noktasından geçmektedir. Bedir’de Çanakkale’de, Sarıkamış’ta ve en son 15 temmuzda emellerine bir türlü ulaşamayan haçlı zihniyeti yeni yeni oyunlarla sahne almaya çalışmaktadır. Bugün millet ve devlet olarak top yekun bir saldırı ile karşı karşıyayız. Hedef Müslüman Türk Milletiyle beraber tüm İslâm Alemi ve mazlum milletlerdir. Bu mücadelede sen – ben ayrımı yoktur. Bilinsin ki beni senle ve seni de benle yakıp kavurmak istiyorlar. Ne seni benden ve nede beni senden daha fazla sevmiyorlar. Onların derdi bana seninle ve sana da benimle risk yaratıp, yarattıkları riskleri dönüp satın almaktır. Yerli işbirlikçilerle beraber Osmanlı İmparatorluğunu ortadan kaldırmaya çalışırken, Milli Mücadele ile destan yazan ve yeni Türkiye Cumhuriyeti Devletini inşa eden iradeyi yok etmeye uğraşırken, 12 Eylül döneminde kardeşi kardeşe kıdırırp irtica ve laiklik gibi kavramlar üzerinden toplumu kutuplaştırırken, 15 Temmuz akşamı kaos ve iç savaş senaryoları yazarken hedef ne idiyse, bu gün itibariyle etrafımızda yakılan ateş çemberiyle sahnelenenler birbirinin aynısıdır. Değişen sadece yer ve zamandır. Kısacası tarih çok acı bir şekilde tekerrür ediyor. Çünkü yaşanan musibetlerden ders alınmamış ve tarih şuruyla olaylar değerlendirilememiştir.

Bu aziz milletin varlığından ve yaşamasından kesintisiz rahatsız olan bu ebedi ve ezeli düşmanların akşam sabah hiç durmadan ördükleri örümcek ağları her seferinde daha az maliyetle hep karşımıza çıkarılmış ve  ağ üzerine monte edilmiş tuzaklara düşmemiz tasarlanmıştır. Her ne kadar zaman ve yer değişiklikleri olsa da, sebepler ve sonuçlar hiç değişmeden devam etmiştir. Hedef özelde farklı toplumlar gibi gözükse de genel olarak Türk Milleti, adı ve konumu ne olursa olsun Türk Devleti ve bu bağlamda tüm İslâm alemidir. Hedef tahtasına oturtulmuş lan bu aziz milleti meydana getiren yapıların deseni ve modeli hiç fark etmez ve onlar için ana tema; mümkünse büyük Türk Milletinin tarih sahnesinden silinmesi ve rafa kaldırılan eski hesapların görülmesidir. Bu zihniyet haçlı zihniyetidir ve bundan hiç vaz geçmeyeceklerdir. Esasında onların durumunun bu olmasında ziyade ası üzerinde durulması gereken konu; bizim ne yaptığımız ve ne yapmak zorunda olduğumuzdur. Çünkü bu milletin geleceğini belirleyecek olan da işte budur. Ne yapmamız ve ne neleri yapmadığımız konusunda çok şaşırtıcı sorunlarımızın olduğu açıktır.

Etrafımıza yakılan ateş çemberi daraltılmaya çalışılırken, kimilerini daha az ve kimilerini daha çok yakması gibi bir hesap yapılmamış ve bu coğrafyayı vatan edinen herkesi yakıp kavurmaya odaklaşılmıştır. Onlar açısından nihai hedef ve en makul olan hesap ta budur. Bu hesapların tutturulması için veremeyecekleri taviz ve alamayacakları şekil yoktur. Bu gün kan ağlayan Ortadoğu coğrafyasında yaratılan kaos ve göz yaşlarının arka plânında her zaman olduğu gibi hak ve batıl mücadelesi vardır. Günümüzün küresel dünyasında geçirdiği yaşantı, tecrübe ve deneyimler ile bu zalimlere dur diyebilme gelenek ve iradesine sahip olan ve ırkı, dini, mezhebi ve fantezileri ne olursa olsun herkesi içerisine alacak bir tanımlama ile var olan Müslüman Türk Milletidir. Çünkü bu Millet zalimlerin korkulu rüyası, mazlumların sığınacakları yegâne limandır.

Bu gün Ortadoğu coğrafyasında yaşananlar ve en son Irak’ın kuzeyinde yapılan ve bağımsızlığa evrileceği izlenimi veren referandumun bile aynı beklentiler ve değişkenler itibariyle, alıştıra alıştıra, milletin gazı alına alına, kamu oyu yaratıla yaratıla, terör sürekli gündemde tutularak milleti bıktıra bıktıra, içeride ve dışarıda bütün bu olumsuzlukların üstesinden gelme kapasitesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerini başörtü ve laiklik kavramları üzerinden, Ergenekon, Balyoz, Eldiven, v.s. gibi ihanet ve vatan hainlikleri ile zayıflata zayıflata, hazırlanmış ve yaptırtılmıştır. Birtakım meczup görünümlü ve gerçekte Türk-İslâm düşmanı, Haçlı format ve beyinli, cinsi cibilliyetleri karanlık ve belli olmayan ortalığın çocukları tarafından bu toprakları vatan olarak bu aziz milletin gerçek evlatlarına hediye eden Türk-İslâm büyüklerine ve kahramanlarına saldırarak koyunlarındaki haçı çıkaranların ne yapmak istedikleri yeni yeni anlaşılmaya başlamıştır. Bunların hepsinin bu ülkeyi bölüp parçalama, özellikle Türk_İslâm Milletini tarih sahnesinden silerek Anadolu Coğrafyasından çıkarma, Ortadoğu coğrafyasında akıtılan kan ve dökülen gözyaşları ile ilgili görev ve sorumlulukları vardır. Bu hain ve şerefsizleri bin bir hile ve desiseyle Kozmik Bürolara sokarak devletin çok gizli belgelerini afişe ederek ve elde ettikleri bilgileri terör örgütüne vererek örgüt içerisine sızdırılmış vatan evlatlarının infaz edilmesini sağlayanların da aidiyetleri, soyları ve sopları, kendilerine haçlı baronlar tarafından verilen görev ve sorumlulukları aynı şekilde deşifre edilerek o şehit isimsiz kahramanlar tarafından infaz edilmeleri sağlanmalıdır. Buda yetmez bu Türk düşmanları hazırladıkları terör örgütleri ile yürütülen mücadelede kum torbalarının içerisine konularak gelecek düşman mermilerine hedef edilmelidirler.

Üniversite ve kamu kurumlarında Irak’ın kuzeyindeki yapılanma ve gerçekleştirilen referandum konularında basın açıklamaları yaparak devletin yürüttüğü mücadeleyi destekleyen, o oluşumları Kerkük’ ün gerçek sahipleri olan Türkmenler ve Araplar nezdinde kınayarak kamu oyu oluşturulmaması da bana göre başka düşünülmesi gereken vahim durumlardır. Bu ülke ne yazık ki top yekun bir saldırıyla karşı karşıyadır. Çok acilen seferberlik ilan edilmeli ve halk gönüllülük esasına bağlı olarak silahlandırılmalıdır. Bunun için silah ruhsatı temini kolaylaştırılmalı ve Allah korusun herhangi bir fiili saldırı durumunda ah vah edilmemelidir. Böylesi saldırıların olacağını işaret eden gelişmelerin gündemde olduğu bir dönemden geçiyoruz. Saygıdeğer devlet büyüklerimiz çok daha uyanık olmak durumundadırlar. Bir göz kırpma anında bile iş işten geçmiş olabilir.

Bu noktada hangi doğru ve geçerli gerekçe olursa olsun, bu milletin ve devletin siyasi, ekonomik ve teknolojik gücünü zayıflatacak, dikkatleri başka noktalara çekecek, ülke genelinde insanımızı canını kurtarma psikolojisine sokma gibi algılara meydan verecek teşebbüslerden kaçınılmalıdır. Bilinmelidir ki, geliştirilecek ve savunulacak bir ülkeniz kalmadığı zaman yapılan her şey boşa gidecek ve sadece verilmiş görevler icra edilmiş olacaktır. Öncelikli olarak siyaset kurumu ivedi olarak bir araya gelmelidir. Ülke menfaatleri doğrultusundaki fikir ve görüşler dikkate alınmalıdır. Her şey milletle en ince ayrıntısına kadar paylaşılmalıdır. Yapılması gereken fedakârlıkların gerekçeleri tek tek ortaya konulmalıdır. Amerika peşmergeleri yapabildiği kadar silahlandırırken, Irak’ın ve Suriye’nin onların kontrolünde olan sokaklardan tuttukları herkesi askeri eğitime alarak profesyonelleştirirken, Türk Milletinin silahlanarak güçlenmesi kimleri rahatsız edebilir? Türklerin yoğunlukta olduğu Anadolu coğrafyasında halkın elinde olan çakar almaz, ata dede yadigârı silah ve hatta bıçakları toplamış olan bir iradeyi de asla unutmamak gerekir. Böyle bir davranışın gerçek adı; taşların bağlanması ve itlerin serbest bırakılmasıdır. Bu günkü durumun ondan farkı yoktur. O gün halktan toplanan silahlarla bu günün terör yapılanmasına fırsat verilmiştir. Halbuki o silah sahiplerinin isteği doğrultusunda ruhsat verilebilir ve böylece kontrol altına alınabilirdi.

Ben halâ devlet erkinin güçlü olduğuna, bütün bu yaşanan olay ve geliştirilmek istenilen olguların farkında olduğuna inanıyorum.  Yeri geldiğinde devlet erkiyle beraber bu milletin ve tüm İslâm aleminin genleri devreye girecek ve ALLAHJ’ın yardımıyla bütün kirli oyunları bozacaktır. Çünkü O’nun adalet ve kanununun yerini alacağı konusunda zerre kadar şüphem yoktur. İşte o zaman bu dünya da ki gerçek hesaplar tez elden görülecektir. Görülmelidir de!...

Irak’ın kuzeyinde yapılan referandum, içerisinde saklı gerekçelerle beraber Türkiye Cumhuriyeti devletini ve büyük Türk Milletini tahrik ederek hata yapmasına dönük olarak plânlanmıştır. Asıl yapılmak istenilen referandum ile değil, referandum sonrası atılacak yanlış adımlardan sonra gelecektir. Referandum ile Türkiye ve Irak’ın kuzeyindeki yapı arasında çok ciddi ekonomik ilişkiler vardır. Dışarıdan yapılan her türlü ekonomik ve ticari kısıtlama ve saldırı karşısında sapa sağlam ayakta durmamızın nedenlerinden birisi de bu tür ekonomik ve ticari ilişkilerdir. Türkiye’nin bu tür pazarlarını kaybetmesi demek, ekonomik darboğaz yaşamaya talip olmak demektir. Türkiye’nin gelişmesi demek; işsizliğin çözülmesi, ekonomik ve ticari açılardan küresel bir oyuncu haline dönmesi ve askeri teknoloji ve savunma sanayi ve teknoloji üretimi boyutunda dünyayla rekabet edebilme seviyesini yakalaması kaçınılmaz olmalıdır. Halâ bu kilit ülkenin her ne kadar olumsuzluk olarak algılansa da, yaşanan somut durumlardan hareketle en azından olgu boyutunda çok önemli kazanımlar elde edebilir. Kerkük’ün referandum dışı kalması, Kuzey Irak yönetiminin bu referandum sonucuna bağlı olarak hemen bağımsızlık ilanının olmayacağının belirtilmesi Kerkük ve Musul ile ilgili tarihsel kazanımlarımızı daha etkili bir şekilde yeniden yapılandırma şansımızın güçlü olduğunu bilmek gerekir. Şüphe edilmesin ki, devletimizin de bu konularda projeleri ve yeni stratejileri olduğunu, bunları adım adım devreye sokacağı aşikârdır. Bu durumların Allah korusun aksini savunmak, bir ölçüde birikmiş bir öfke kontrolsüzlüğü olacaktır. Devlet yönetiminde sınırsız sevgi ve öfkeye yer yoktur. Olası çıkar ve menfaatler ön plândadır.

Allah bu kadim ve aziz milleti korusun ve yüceltsim!.. Amin!..

 
Etiketler: İHANET, ATEŞİNDE, AKLINI, ISITANLAR, KENDİ, BEDENLERİNİN, YANIŞINI, SEYREDECEKLE
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
26 Mayıs 2020
BİLMEYİ BİLENLER NEZDİNDE CAMİLERİMİZE DÎNİ, SOSYOLOJİK, PSİKOLOJİK VE KÜLTÜREL BİR BAKIŞ!..
23 Nisan 2020
BİZE NE OLDU DESENE NEDEN BU HALE DÜŞTÜK
09 Nisan 2020
TÜM EMNİYET TEŞKİLATI MENSUPLARIMIZIN POLİS HAFTASI VE 10 NİSAN POLİS GÜNÜNÜ CANI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM
01 Nisan 2020
ÜST AKILA DİYECEĞİM BİRKAÇ SÖZÜM VAR!..
24 Mart 2020
RİSKLERİ FIRSATA ÇEVİRMEK!..
19 Mart 2020
ÇANAKKALE DİLE GEL!..
16 Mart 2020
TEYO PEHLİVANLA KORONA VİRÜSÜ VE DİJİTAL DÜNYA SOHBETİ!..
13 Mart 2020
KÜRESEL ZORBALAR KORONA VİRÜSÜ VE YEREL FIRSATÇILAR!..
09 Mart 2020
FETÖNÜN VİRÜSLÜ SURİYE MANEVRALARI GÖZDEN KAÇIRILMAMALI!..
12 Şubat 2020
BÖYÜK OSMANLA TEYO GALAYA GELMİŞLER, GÖRELİM BAKALIM KİME NE DEMİŞLER!..
07 Şubat 2020
12 ve 13 MART YENİDEN DİRİLİŞ DESTANIDIR!..
03 Şubat 2020
2030 ve 2040 ' ın küresel dünyasını tarih bilinci ve şuuruyla şimdiden okuyup ona göre yönetim, üretim ve tüketim stratejileri geliştirebilen insan kaynaklarına ihtiyacımız var!..
20 Ocak 2020
JEOPOLİTİK STRATEJİLERDEN TEOPOLİTİK STRATEJİLERE GEÇİŞ DÖNEMİ
07 Kasım 2019
YÜKSEK DAĞLAR GİBİ YÜCEYİM DEME GÜN GELİR ETRAFIN YOL OLUR!
29 Ekim 2019
TERÖR EMPERYAL PROJESİ MİLLET VE ÜMMETHESAPLAŞMASI MI!?..
21 Ekim 2019
KİM DOST KİM DÜŞMAN BU ÇOK İYİ BİLİNE!..
08 Ekim 2019
HER YERDE OLDUĞU GİBİ ARTIK ERDEMLİLER HAREKETİNİ BAŞLATMAMIZ GEREKİYOR!..
01 Ekim 2019
HASANKALENİN DÜNÜ BUGÜNÜ VE YARINI
22 Eylül 2019
OLAYLARI KÖR NOKTALARINDAN OKUYUP OKUTARAK KURULAN TUZAKLARI BOZMAK ZORUNDAYIZ!..
01 Eylül 2019
TARİHSEL OLAYLAR VE SOSYOLOJİK OLGULAR
26 Ağustos 2019
BEN YAZIP UYARMAZSAM KİM YAZIP UYARACAK!..
06 Nisan 2019
31 MART YEREL SEÇİMLERİ
19 Aralık 2018
DEVLETİMİZİN VE AZİZ MİLLETİMİZİN BEKA SORUNU
05 Eylül 2018
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE BEKA SORUNU!..
14 Ağustos 2018
AMERİKA’NIN PAPAZ KAÇTI OYUNU!..
08 Ağustos 2018
Amerika’nın Emperyalist Eylemlerinin Tehdit Seviyesine İnmesi!...
16 Temmuz 2018
15 TEMMUZU ANARAK UNUTMAMAK VE GEREĞİNİ YAPMAK
08 Temmuz 2018
CAN ÇEKİŞEN KRİPTO HAİNLERİNKUMPAS TUZAKLARI!..
31 Mayıs 2018
27 MAYIS VE ÜLKÜSÜ; TEK VATAN-TEK MİLLET-TEK BAYRAK-TEK DEVLET ADINA
25 Mayıs 2018
HEP AYNI YÖNTEM TEKNİK VE ARAÇ GEREÇLERELE GELECEĞİN DAHA İSTENDİK YAPILACAĞINI HAYAL ETMEK VE DÜŞÜNMEK OLS OLSA DELİLİK EMARESİ OLABİLİR!..
19 Mart 2018
ÇANAKKALE ÇANAĞINDAN BESLENMEK!..
05 Mart 2018
28 ŞUBAT POST MODERN DARBE GİRİŞİMİ
13 Şubat 2018
CUMHURİYET DÖNEMİ DARBELERİN TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE DOĞURDUĞU SONUÇLARDAN YOLA ÇIKILARAK SOSYOLOJİK BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
25 Aralık 2017
KUDÜS Stratejisi Yeniden Dirilişin Milâdı Olacaktır
06 Aralık 2017
İRAN-AMERİKA VE TÜRKİYE
11 Kasım 2017
AMERİKA’NIN YENİ DÜNYA DÜZENİ VE PDY/PKK’YA BİÇİLEN YENİ ROL
20 Ekim 2017
KORSAN REFERANDUMLA MEŞGUL EDİLMEK İSTENEN TÜRKİYE İDLİB HAREKÂTIYLA RESTİNİ ÇEKTİ VE HAÇLI İTTİFAKININ KİRLİ EMELLERİNİ KURSAKLARINA GÖMDÜ!.. BİZLERE DÜŞEN CEPHE GERİSİNİ SAĞLAM TUTMAKTIR.
18 Ağustos 2017
İhanet Çeteleri ve Terör Yapılarıyla Beraber Kayıran ve Koruyanlara da Amasız, Fakatsız Dokunulmalıdır!..
17 Temmuz 2017
15 TEMMUZ ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇTİ
26 Haziran 2017
DEVLETİ BAŞSIZ BIRAKMAYA NİYET EDENLER KUZGUNLARA LEŞ OLMAKTAN KURTULAMAYACAKLAR!..
18 Mart 2017
NEYE EVET NEYE HAYIR!..
20 Şubat 2017
ANAYASA VE BAŞKANLIK (HÜKÜMET) SİSTEMİ REFERANDUMUNDA EVETLE HAYIR YER DEĞİŞTİRİRSE!...
04 Şubat 2017
ANAYASA REFERANDUMU VE TÜRK EĞİTİM SEN GENEL BAŞKANININ SÖZLERİ!..
13 Aralık 2016
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SINIRLARIMIZIN ÖTESİNİ DE KAPSAYAN BİR BÖLGE ÜNİVERSİTESİ OLMA YOLUNDA
24 Temmuz 2016
VATAN VE MİLLET DÜŞMANI HAİN DARBECİLERİN TÜM FARKLILIKLARI İÇİNE ALAN BÜYÜK TÜRK MİLLETİNDEN YEDİKLERİ İFLAH OLMAZ DARBELER!
06 Haziran 2016
YERELLEŞME GÖRÜNTÜLÜ ÇIKAR OYUNLARIYLA TERÖRE ALTYAPI OLUŞTURMA VE TÜRKSÜZ OSMANLICILIK OYUNLARI!
04 Şubat 2016
Sabancı Suikastının Faillerinin Vermek İstedikleri Mesajları Anlamak!..
11 Ocak 2016
NİZAMI ALEM ÜLKÜSÜNÜN ARADIĞI ŞAHSİYETİN KAPİTALİST SİSTEM İÇERİSİNDE GEÇİRDİĞİ BİREY OLMA BUHRANLARI!..
06 Aralık 2015
YAKIN ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE DÜŞÜRÜLEN RUS UÇAĞINA TAKILI MASKELERİN DÜŞÜŞÜ
15 Kasım 2015
ATATÜRKLE HESABI OLANLARA İTHAF EDİLİR!..
29 Ağustos 2015
Devlet sabrının sınırları ve terör örgütünün öfke kontrolsüzlüğü
04 Ağustos 2015
ATATÜRKLE HESABI OLANLARA İTHAF EDİLİR!..
21 Şubat 2015
ABD’de bir askeri okulda ders olarak anlatılan Horoz ve Tilki Hikayesi!
18 Ocak 2015
FRANSA’DA YAŞANAN KATLİAMIN ARKASINDA OLANLAR
10 Ocak 2015
CHARLIE HEBDO – KARİKATÜR – İNFAZ
25 Aralık 2014
TARAFLARIN KONTROL EDİLEMEYEN BEŞERİ ÖFKE ŞİDDET VE HİDDETLERİ ARASINDA KAYBEDİLEN İNCE AYRINTI OKUMALARI
11 Aralık 2014
SEÇİM BARAJI VE SEÇMEN İRADESİ
23 Mart 2014
GARİP BİR ŞEKİLDE DEĞİŞEN HASANKALE
17 Mart 2014
ÇANAKKALE NEDİR? NE DEĞİLDİR?
17 Şubat 2014
YENİ TOPLUMSAL DÜZEN VE YAPININ TEMEL DEĞİŞKENLERİ; DURAĞANLIK-KAOS-DÜZEN VE HAYIR VE ŞER İLİŞKİSİ
02 Şubat 2014
DEĞİŞMESİ İSTENEN SEÇİM YASASI NELERİ DEĞİŞTİRMELİDİR?
19 Ocak 2014
DİL KÜLTÜR SİYASET VE MEDYA İLİŞKİSİ KAPSAMINDA POST MODERN ANLAYIŞ
07 Ekim 2013
ALLAH KORUSUN ZIVANADAN ÇIKMAK ÜZEREYİZ!
29 Eylül 2013
BEKTAŞİLİK, MEVLEVÎLİK KÜLTÜRÜ, İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ VE TEYO FELSEFESİ
12 Eylül 2013
Ortadoğululaşmayı Özlediği ve 12 Eylül Öncesini Heves Edip İçine Közlediği İçin Ortası Mortası Mağaraya Dönen ve Hep Aynı Kenarı Kullanan Üniversite-i Ortadoğu!..
03 Eylül 2013
Hasan Kalenin Dünü ve Bu günü –Teyo Çözsün Kör düğümü!
15 Ağustos 2013
BİR BİLENİN PİR YANILDIĞI GİBİ ÇOK BİLENLER DE ÇOK YANILACAKLAR!..
18 Temmuz 2013
CENABI ALLAH GÖNDERDİĞİ EN SON DİNİNİN KORUYUCUSUDUR
08 Temmuz 2013
Dersanelerin Kapatılması veya Kapatılamaması!..
29 Haziran 2013
TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ PROJE OKUR YAZARLIĞI VE TEYO PEHLİVAN’IN ANAYASA YORUMU
24 Haziran 2013
GEZİ PARKI OLAYLARI İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA GİDİP GELEN YANSIMA OKUMALARI!..
18 Haziran 2013
TANSİYON MUTLAKA DÜŞÜRÜLMELİ
04 Haziran 2013
AKİLLER VE ARİFLER
22 Nisan 2013
SOSYAL SERMAYENİN ERİMESİ VE TEYO PEHLİVANIN YERİNMESİ
25 Şubat 2013
Zamanın Ruhu Değişti ve Teyo İmdada Erişti!..
07 Şubat 2013
YAYI KIRILAN DADAŞ!...
07 Ocak 2013
ZEMHERİ AYAZINDA YANARAK MİLLETİNİN UFKUNU AYDINLATANLAR
30 Aralık 2012
İYİLİK
26 Kasım 2012
İTEN ARABI KARIŞAN MEZHEPLER ARASINDA ARAMAK!
16 Kasım 2012
TERÖR SORUNUNU KİM ÇÖZER, KİM ÇÖZEMEZ?
11 Kasım 2012
TBMM TEZKERESİNİN ANLAMI VE ANLAMSIZLAŞTIRILMASI
Haber Yazılımı