Yazı Detayı
06 Aralık 2017 - Çarşamba 07:18
 
İRAN-AMERİKA VE TÜRKİYE
Ali Osman ENGİN
 
 

İnsanlık tarihinin geldiği nokta itibariyle, günümüzde gelişen olayları çok net gibi gözüken ve esasında bu netliğin birazcık eşelemeyle çok ince bir tabakadan öteye gitmediğini anlayabilmek için berrak zihinsel faaliyetlerden ziyade tüm süreçlere daha derindeki detay ve karma karışık karanlıkları anlayabilmek için, kesinlikle bulanık zihinsel aktivitelerin devrede olması kaçınılmazdır. Yıllarca ülkemizin ve kimi neden dolayı rahatsız ederse etsin büyük Türk Milletinin ve bu ülkenin geleceğini çok uzun zamana yayarak ipotek altına alma, Anadolu coğrafyasından uzaklaştırarak yarım kalan emellerin gerçekleştirilmesi çabalarını hep aynı şekilde suya sabuna dokunmayana  berrak zihinsel faaliyetlerle değerlendirdiğimiz için hiçbir zaman sonuç alınamamıştır. Bu çerçevede gerçekleşen analiz ve sentezlemelerde, ölçme ve değerlendirmelerde sanal gerçeklik olarak ulaşıldığı zannedilen her sonucun aslında ilgili organizatörlerin beklentilerinin gerçekleşmesine katkı sağladığı kabul edilmeli ve unutulmamalıdır. Şu an itibariyle içerisinden geçtiğimiz dar boğazların arka plânına düşen gerekçeler işte bu noktalarda aranmalıdır.

PDY (Paralel Devlet Yapılanması) olarak tanımlanan ve aynı zamanda belki renk tonları farklı olan diğer benzer yani kısaca paralelin paralelleri olan yapıların bu ülkede hangi toplumsal, kültürel ve dini hassasiyet ve ihtiyaçlardan dolayı ortaya çıktıkları yüzeydeki maskelerin altında kalan esas gerçeklikler çerçevesinde ancak berrak değil, bulanık zihinsel faaliyetlerle çok boyutlu olarak değerlendirilip anlaşılabilir idi. Çözüm odaklı tedbirler de işte o değerlendirmeler sonucunda tüm açıklığıyla ortaya çıkmış olacaktı. Eğer bu değerlendirmeler yapılmış olsaydı; o zamanın masum yüzleri gibi gözüken maskeli domuzlar, 15 Temmuz akşamı maskelerini çıkarmış olarak aziz milletimizin kardeşliğini, birlik ve beraberliğini, inanç ve değerlerini çok büyük bir iştahla yemeye teşebbüs edemeyeceklerdi. Amerika’nındevletimizi  çökertmek için açıkça derinden örgütlediği devleteparalel teşkilatlanan Fetullahçı ihanet şebekesini ve bu yapının tezi ve anti tezleri olarak farklı ihtimallere karşı yine aynı merkezlerce yapılandırılan diğer paralel örgütsel yapıların, çalışma usul ve esaslarının tıpa tıp aynı olduğu anlaşılmıştır. Bu ülkede senden, benden diye derin ayrışmalara zemin oluşturan, bu yapıların tamamı doğu ve güney doğumuzda ülke bütünlüğünü tehdit eden PKK terör örgütü mensuplarının Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve onun yaşatan ve koruyan değerlerine baş kaldırıp, ekmeğini yiyip suyunu içtikleri bu ülkeye ve devlete ihanet bayrağını açarak hainlik yapabilecek olanların en başından beri arka plândaki özgüvenleri işte bu kriptolar eliyle sağlanmıştır.

Çünkü bu cemaat yapılanmalarının dinimizin en temel değer ve şahsiyetlerinden çok daha fazla öne çekilen ve bu yapıların temele aldığı bir dini şahsiyetin Kürt kökenli olması üzerinden gidilerek bu temeller oluşturulmuştur. Halbuki dini şahsiyet ve alimlerin ırkı, mezhebi ve meşrebi ne olursa olsun gerçekten samimi olarak inanan herkesin ortak değeri olmaları beklenir. Bu şahsiyetlerin etrafını ulaşılmaz duvarlarla örerek kendi ego ve dünyevi makam ve mevki hırslarını bu tür şahsiyetlerin arkasına sığınarak gerçekleştirmenin dinle ve iman kurtarmayla bağlantısı olamaz. Bu şekilde dünyevi ego, hırs ve menfaat temini ve oluşturulan adı değişik ırkçılık ideolojisinin tatmin aracı şeklinde ayrıştırıcı ve husumet oluşturucu bir vasıta haline getirilmesinin o kişilerin idealleriyle örtüşmeyeceği anlaşılmalıdır. Bu yapılanmalar şimdi ve geçmiş dönemlerde elde ettikleri üst yöneticilik makamlarında etkin oldukları durumlardayapılan kadrolaşmalar derinlemesine incelendiği zaman, ana gövdeyi oluşturan PDY Fetullahçı terör ve ihanet şebekesiyle olan eşgüdümlü çalışmalar ve ortaklıklar su yüzüne çıkacaktır. Halen, bu ortaklıkların derinlere gömülerek su yüzüne çıkmaması için çok insafsız ve kripto çalışmalar hızla devam etmektedir. Kaynağına yerleştirilen vasıtalarla daha fazla tazyiklenen kirli sular mutlaka akıp gideceği yeni boşluklar aramaktadır. Geçebildiği her çatlak içerisine virüs ve mikroplar bulaştırmaya devam ediyor.

Bu oyunun rengi değişmiştir ve umulmadık bir yerde o akan kirli suları sele dönüşebilecek bariyer oluşturma çabaları vardır ve etkili bir biçimde devam ediyor. İşte o akan kirli suların debisini yükselten fırıldak ve girdapların paralelin paraleli olan yapılar olduğunu anlamak zorundayız. Bu durumun sorumlularının devlet mekanizmalarının verdiği görevi devlet ve milletten taraf olarak kendilerini konumlandırması gereken yöneticiler olacaktır. Vatana ihanet edenlerin her fırsatı kullanacakları, bu konularda tarafı devlet ve millet olan şahsiyetleri etkisizleştirmek için yalan, iftira ve namussuzluk dahil her şeyi yapacakları asla unutulmamalıdır. Üst yöneticilerin tüm bu açmazlardan sıyrılmalarını sağlayacak dediğimiz gibi tarafı devlet ve millet olan haysiyetli ve onurlu bir yaşama sahip ve feraset sahibi bilir kişilerden oluşan bir ekibe ihtiyaçları olduğu anlaşılmıştır. Üst yönetime gelen bilgi akışının incelenmesi ve suyu bulandırmaya dönük kirli kaynaklardan gelen sızıntıların deşifre edilmesi ve o kötü niyetlilere fırsat verilmemesi için bu şarttır. Böyle bir komisyon ve ekip çalışması sayın yöneticilerimizin eli ve kolu olarak hata yapma paylarını sıfırlayacaktır. Başka türlü işin içerisinde çıkılması neredeyse imkânsız gibidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki duyarlılığı ve gösterdiği fedakârlık ve gayretler mutlaka eller ve hatta gövdeler taşın altına konularak desteklenmelidir. Özellikle üniversitelerde bu konularda yürütülen soruşturmalarda devlet ve milletin bekası için görev alan ve gerçekten gövdelerini taşın altına koyarak sorumluluktan asla kaçmayan öğretim üyelerinin fikir ve düşünce yapıları incelendiği zaman bu mücadeleyi Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve Dr. Devlet BAHÇELİ ile birlikte yürütenlerin kimler olduğu kolayca anlaşılacaktır. İktidar erkinden sınırsız bir şekilde yararlananların temsil ettikleri irade ve düşünceye mensup kişilerin bu tür görevleri almamalarının ne anlama geldiğinin değerlendirilmesi bu soruya cevap olacaktır.

Lafı fazla dolaştırmadan konuyu Reza Sarraf meselesine getirmek istiyorum. Sayın Dr. Devlet BAHÇELİ’ nin çok önce teşhis edebildiği ve takdire şayan bir değerlendirmeyle öngördüğü ve gerçekten şu an itibariyle bire bir somut olarak yaşadığımız bu oyunun çok farklı çerçevelerden değerlendirilmesi ve analizlerin yapılması gerekir. Ulusal ve yerel medyaya bakıldığında, RezaSarraf’ın bir iş damı olduğu, uluslararası ticaret yaptığı ve hatta bizim ülkemizde de aynı kapsamda çalıştığı, tüm ihracat ve ithalat işlerinde ülkemize olağanüstü katkılar sağladığı algısı yaratılmıştır. Bugün itibariyle durumun böyle olmadığı ortaya çıktığına göre, bu algıyı yaratanların maksatlarının sorgulanması gerekmiyor mu?!.. Bu şahsınyaptığı işlerden dolayı ödül bile alması nasıl izah edilmelidir? Kısacası devlet erki yanıltılmıştır. Sorumluları da hesap vermelidir.

Esasında Reza Sarraf iki taraflı çalışan bir ajandır. Türkiye’ye geldiği ve ticaret faaliyetlerine başladığında yanında çok sayıda İran istihbarat elemanları bulunuyordu. Bunların çoğu da  beden geliştirme ve spor alanlarında uzman kişilerdi. Onun için birçok spor komplekslerinde görev yapıyorlardı. Kısacası Sarraf istihbarat ekibiyle Türkiye’ye yerleşmiş İran derin devletinin etkili bir elemanıydı. Öyle olmamış olsa idi elindeki serveti ne elde edebilir ve nede bu serveti dünya ölçeğinde kullanabilirdi. Bu sınırsız kullanım çerçevesinde sağa sola çok önemli miktarlarda paralar ve altınlar dağıttığını söyleyen bir adamın bu paraları haydan gelip huya giden paralar olarak değerlendirildiğinde normal bir iş adamı profili olmadığı anlaşılır. Başka bir ülkede böyle bir rüşvet çarkını yöneten ekip veya yapının kesinlikle bir veya birkaç istihbarat ağının desteğiyle çalışıyor olması kaçınılmazdır.

            İran derin devleti Reza Sarraf’ ı uygulanan ambargoyu delmek ve özellikle bu konuda altın ticareti yapılarak bu sürecin yönetilmesiyle görevlendirmiştir. Ancak Sarraf bunu yaparken Amerika ve Avrupa birliği ülkelerinin pozisyonlarını da kontrol etmesi gerekiyordu. Bunun için de bu ambargoya uysun veya uymasın İran’la ticaret yapan ülkelerin kayıt altına alınması ve sıkıştırılmasının sağlanması gibi bir işlevsellikle Amerika adına da casusluk yapması plânlanmıştır. Dolayısıyla Sarraf iki taraflı çalışan bir ajandır ve Amerika tarafından ambargoyu deldiği iddia edilen Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak ve aklınca bir bedel ödetmek için kullanılmıştır. Sarraf bu durumundan dolayı ve İran istihbaratınca veya başkalarınca ortadan kaldırılmasına karar verilmiş olacak ki, Türk istihbaratı tarafından ilgili birimler uyarılmıştır. İran derin devleti Sarraf’ın iş ortağı olan BabekZencani’yi idamla cezalandırmış ve hapse atmıştır. Ya da bir türlü koruma altına almıştır. Bu bağlamda kendi hayatının da tehlikede olduğunu gören Sarraf en son sahibi konumunda olan CIA ajanlarıyla çocuğunu da yanına alarak Amerika’ya gitmiştir. En nihai yapması gereken itirafçılık rolüyle kendisine verilen görevini tamamlamaya başlamıştır. İşte sayın Dr. Devlet BAHÇELİ’ nin daha önceden gördüğü nokta da burasıdır. Bu iki taraflı ajan provakatörünmedyanın hedef şaşırtmalarına kapılmadan durumu anlaşılmış olsaydı ve Türkiye’de sorgulansaydı ve gözetim altına alınmış olsaydı yaşanan bu olumsuzluklar yaşanmayacak ve o şahıs bu ülkede barınamayacaktı.

Türk medyası bu ve benzeri olayları değerlendirirken her zaman sınıfta kalmıştır. Birileri birilerine karşı olmakla gözlerine inen perdeler nedeniyle bakar körlük yaşıyor. Aynı şeyi tersten okuyarak ta dillendirebiliriz. Şu an itibariyle medyada boy gösteren tüm yorumcu ve komplo teorisyenlerinin isimlerinin önüne yazılan şu veya bu uzmanlık alanlarıyla beraber televizyon haber programlarıyla yürüttükleri, hatta muhtemelen kendilerinin bile farkında olmadıkları algı operasyonları çerçevesinde uyarılmaları gerekir. . Bu insanların ne hikmetse analiz ve sentez basamaklarının bilişsel stratejilerine çok uzak oldukları, iddialarının tamamı olayları kurgulayıcılarının beklentilerinden ibaret olduğunu belirtmek zorundayım. Bazılarının saygısızlık örneği olan oturuş ve konuşma biçimleriyle boş ve paslı tenekeden ibaret olduklarını anlamak çok zor değildir. Eğer bu insanların değerlendirmeleri doğru ve isabetli olsaydı, ülkemizin karşılaştığı birçok sorunun başlamadan bitirilmiş olması gerekirdi. Bu kişilerin çok sığ ve sadece yüzeye sürülen maskeler üzerinde kalmaları maske arkasındaki gerçekliklerin kavranmasını mümkün kılmamaktadır.

            Sarraf Amerika tarafından ülkemizde kullanılmış bir başka paralel terör yapılanmasıdır. Bunun böyle olduğuher gün geçtikçe daha net  olarak anlaşılacaktır. Paralel terör yapılanması Fettulahçı ihanet şebekesi gibi Sarraf’ ta benzer gerekçelerle değerlendirilerek gıyabında yargılanarak Amerika ile olan kripto işbirliğinin ortaya konularak birlikte ilenen suçların cezalandırılması karşı tedbir olarak belki gerekli olacaktır.

Günün Sözü: Koynumuzda yılan beslemişiz!..

 
Etiketler: İRANAMERİKA, TÜRKİYE,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
07 Kasım 2019
YÜKSEK DAĞLAR GİBİ YÜCEYİM DEME GÜN GELİR ETRAFIN YOL OLUR!
29 Ekim 2019
TERÖR EMPERYAL PROJESİ MİLLET VE ÜMMETHESAPLAŞMASI MI!?..
21 Ekim 2019
KİM DOST KİM DÜŞMAN BU ÇOK İYİ BİLİNE!..
08 Ekim 2019
HER YERDE OLDUĞU GİBİ ARTIK ERDEMLİLER HAREKETİNİ BAŞLATMAMIZ GEREKİYOR!..
01 Ekim 2019
HASANKALENİN DÜNÜ BUGÜNÜ VE YARINI
22 Eylül 2019
OLAYLARI KÖR NOKTALARINDAN OKUYUP OKUTARAK KURULAN TUZAKLARI BOZMAK ZORUNDAYIZ!..
01 Eylül 2019
TARİHSEL OLAYLAR VE SOSYOLOJİK OLGULAR
26 Ağustos 2019
BEN YAZIP UYARMAZSAM KİM YAZIP UYARACAK!..
06 Nisan 2019
31 MART YEREL SEÇİMLERİ
19 Aralık 2018
DEVLETİMİZİN VE AZİZ MİLLETİMİZİN BEKA SORUNU
05 Eylül 2018
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE BEKA SORUNU!..
14 Ağustos 2018
AMERİKA’NIN PAPAZ KAÇTI OYUNU!..
08 Ağustos 2018
Amerika’nın Emperyalist Eylemlerinin Tehdit Seviyesine İnmesi!...
16 Temmuz 2018
15 TEMMUZU ANARAK UNUTMAMAK VE GEREĞİNİ YAPMAK
08 Temmuz 2018
CAN ÇEKİŞEN KRİPTO HAİNLERİNKUMPAS TUZAKLARI!..
31 Mayıs 2018
27 MAYIS VE ÜLKÜSÜ; TEK VATAN-TEK MİLLET-TEK BAYRAK-TEK DEVLET ADINA
25 Mayıs 2018
HEP AYNI YÖNTEM TEKNİK VE ARAÇ GEREÇLERELE GELECEĞİN DAHA İSTENDİK YAPILACAĞINI HAYAL ETMEK VE DÜŞÜNMEK OLS OLSA DELİLİK EMARESİ OLABİLİR!..
19 Mart 2018
ÇANAKKALE ÇANAĞINDAN BESLENMEK!..
05 Mart 2018
28 ŞUBAT POST MODERN DARBE GİRİŞİMİ
13 Şubat 2018
CUMHURİYET DÖNEMİ DARBELERİN TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE DOĞURDUĞU SONUÇLARDAN YOLA ÇIKILARAK SOSYOLOJİK BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
25 Aralık 2017
KUDÜS Stratejisi Yeniden Dirilişin Milâdı Olacaktır
11 Kasım 2017
AMERİKA’NIN YENİ DÜNYA DÜZENİ VE PDY/PKK’YA BİÇİLEN YENİ ROL
20 Ekim 2017
KORSAN REFERANDUMLA MEŞGUL EDİLMEK İSTENEN TÜRKİYE İDLİB HAREKÂTIYLA RESTİNİ ÇEKTİ VE HAÇLI İTTİFAKININ KİRLİ EMELLERİNİ KURSAKLARINA GÖMDÜ!.. BİZLERE DÜŞEN CEPHE GERİSİNİ SAĞLAM TUTMAKTIR.
29 Eylül 2017
İHANET ATEŞİNDE AKLINI ISITANLAR KENDİ BEDENLERİNİN YANIŞINI SEYREDECEKLER!..
18 Ağustos 2017
İhanet Çeteleri ve Terör Yapılarıyla Beraber Kayıran ve Koruyanlara da Amasız, Fakatsız Dokunulmalıdır!..
17 Temmuz 2017
15 TEMMUZ ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇTİ
26 Haziran 2017
DEVLETİ BAŞSIZ BIRAKMAYA NİYET EDENLER KUZGUNLARA LEŞ OLMAKTAN KURTULAMAYACAKLAR!..
18 Mart 2017
NEYE EVET NEYE HAYIR!..
20 Şubat 2017
ANAYASA VE BAŞKANLIK (HÜKÜMET) SİSTEMİ REFERANDUMUNDA EVETLE HAYIR YER DEĞİŞTİRİRSE!...
04 Şubat 2017
ANAYASA REFERANDUMU VE TÜRK EĞİTİM SEN GENEL BAŞKANININ SÖZLERİ!..
13 Aralık 2016
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SINIRLARIMIZIN ÖTESİNİ DE KAPSAYAN BİR BÖLGE ÜNİVERSİTESİ OLMA YOLUNDA
24 Temmuz 2016
VATAN VE MİLLET DÜŞMANI HAİN DARBECİLERİN TÜM FARKLILIKLARI İÇİNE ALAN BÜYÜK TÜRK MİLLETİNDEN YEDİKLERİ İFLAH OLMAZ DARBELER!
06 Haziran 2016
YERELLEŞME GÖRÜNTÜLÜ ÇIKAR OYUNLARIYLA TERÖRE ALTYAPI OLUŞTURMA VE TÜRKSÜZ OSMANLICILIK OYUNLARI!
04 Şubat 2016
Sabancı Suikastının Faillerinin Vermek İstedikleri Mesajları Anlamak!..
11 Ocak 2016
NİZAMI ALEM ÜLKÜSÜNÜN ARADIĞI ŞAHSİYETİN KAPİTALİST SİSTEM İÇERİSİNDE GEÇİRDİĞİ BİREY OLMA BUHRANLARI!..
06 Aralık 2015
YAKIN ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE DÜŞÜRÜLEN RUS UÇAĞINA TAKILI MASKELERİN DÜŞÜŞÜ
15 Kasım 2015
ATATÜRKLE HESABI OLANLARA İTHAF EDİLİR!..
29 Ağustos 2015
Devlet sabrının sınırları ve terör örgütünün öfke kontrolsüzlüğü
04 Ağustos 2015
ATATÜRKLE HESABI OLANLARA İTHAF EDİLİR!..
21 Şubat 2015
ABD’de bir askeri okulda ders olarak anlatılan Horoz ve Tilki Hikayesi!
18 Ocak 2015
FRANSA’DA YAŞANAN KATLİAMIN ARKASINDA OLANLAR
10 Ocak 2015
CHARLIE HEBDO – KARİKATÜR – İNFAZ
25 Aralık 2014
TARAFLARIN KONTROL EDİLEMEYEN BEŞERİ ÖFKE ŞİDDET VE HİDDETLERİ ARASINDA KAYBEDİLEN İNCE AYRINTI OKUMALARI
11 Aralık 2014
SEÇİM BARAJI VE SEÇMEN İRADESİ
23 Mart 2014
GARİP BİR ŞEKİLDE DEĞİŞEN HASANKALE
17 Mart 2014
ÇANAKKALE NEDİR? NE DEĞİLDİR?
17 Şubat 2014
YENİ TOPLUMSAL DÜZEN VE YAPININ TEMEL DEĞİŞKENLERİ; DURAĞANLIK-KAOS-DÜZEN VE HAYIR VE ŞER İLİŞKİSİ
02 Şubat 2014
DEĞİŞMESİ İSTENEN SEÇİM YASASI NELERİ DEĞİŞTİRMELİDİR?
19 Ocak 2014
DİL KÜLTÜR SİYASET VE MEDYA İLİŞKİSİ KAPSAMINDA POST MODERN ANLAYIŞ
07 Ekim 2013
ALLAH KORUSUN ZIVANADAN ÇIKMAK ÜZEREYİZ!
29 Eylül 2013
BEKTAŞİLİK, MEVLEVÎLİK KÜLTÜRÜ, İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ VE TEYO FELSEFESİ
12 Eylül 2013
Ortadoğululaşmayı Özlediği ve 12 Eylül Öncesini Heves Edip İçine Közlediği İçin Ortası Mortası Mağaraya Dönen ve Hep Aynı Kenarı Kullanan Üniversite-i Ortadoğu!..
03 Eylül 2013
Hasan Kalenin Dünü ve Bu günü –Teyo Çözsün Kör düğümü!
15 Ağustos 2013
BİR BİLENİN PİR YANILDIĞI GİBİ ÇOK BİLENLER DE ÇOK YANILACAKLAR!..
18 Temmuz 2013
CENABI ALLAH GÖNDERDİĞİ EN SON DİNİNİN KORUYUCUSUDUR
08 Temmuz 2013
Dersanelerin Kapatılması veya Kapatılamaması!..
29 Haziran 2013
TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ PROJE OKUR YAZARLIĞI VE TEYO PEHLİVAN’IN ANAYASA YORUMU
24 Haziran 2013
GEZİ PARKI OLAYLARI İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA GİDİP GELEN YANSIMA OKUMALARI!..
18 Haziran 2013
TANSİYON MUTLAKA DÜŞÜRÜLMELİ
04 Haziran 2013
AKİLLER VE ARİFLER
22 Nisan 2013
SOSYAL SERMAYENİN ERİMESİ VE TEYO PEHLİVANIN YERİNMESİ
25 Şubat 2013
Zamanın Ruhu Değişti ve Teyo İmdada Erişti!..
07 Şubat 2013
YAYI KIRILAN DADAŞ!...
07 Ocak 2013
ZEMHERİ AYAZINDA YANARAK MİLLETİNİN UFKUNU AYDINLATANLAR
30 Aralık 2012
İYİLİK
26 Kasım 2012
İTEN ARABI KARIŞAN MEZHEPLER ARASINDA ARAMAK!
16 Kasım 2012
TERÖR SORUNUNU KİM ÇÖZER, KİM ÇÖZEMEZ?
11 Kasım 2012
TBMM TEZKERESİNİN ANLAMI VE ANLAMSIZLAŞTIRILMASI
Haber Yazılımı