Yazı Detayı
21 Ekim 2019 - Pazartesi 09:05
 
KİM DOST KİM DÜŞMAN BU ÇOK İYİ BİLİNE!..
Ali Osman ENGİN
 
 

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından yürütülen “Barış Pınarı” harekâtının ülkemiz ve büyük Türk Milleti adına hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Harekâtın adının seçiminde her iki sınır içerisinde; Ceylan Pınar, Resulayn, Aynel Arap gibi birçok  isimden yola çıkılmış olduğu anlaşılıyor. Gerek coğrafya ve gerekse tarihi ve kültürel bağlarla birbirlerine bağlı olan ve Türk–İslâm Milletine tuzak kurmaya çalışan Siyonist ve Haçlı çapulcularının oyununa gelmeyen ve etnik kökeni ne olursa olsun, kardeşlerimizle aramıza nifak tohumları ekemeyeceklerdir. Çünkü bu şer ve şirret odakları ekmek istedikleri nifak tohumlarının bile GDO yapısıyla oynamışlar ve yetiştirmeye çalıştıkları öldürücü sarmaşıklar kendi ayaklarına dolaşmaya başlamıştır.

 

            PKK/YPG/PYD/PDY gibi terör örgütleri kendilerine ağababa olarak seçtikleri ve sürekli kucağında oturdukları Amerika’nın nasıl bir çırpıda onları ihanetlerinin doğal bedeli olarak kucaklarından giyindirip attığını herhalde anlamışlardır. Uzun bir süredir acaip bir zevk ve heyecanla kucaklarında oturup tükürüklerini ve mükürüklerini! yalayarak zevkten dört köşe olan zavallılara sağladıkları imkân ve fırsatlardan en önemlisi, doğuracakları töretmeler olacaktır. O töretmeler ilerde muhtemelen kendileri gibi davranmaya devam edecekler ve büyük Türk Millerinden hak ettikleri karşılığı mutlaka alacaklardır. Onlar açısından tarih tekerrür edecek ve yaşadıkları musibetleri nasihate dönüştüremeyeceklerdir. Bu dünyada oldukları gibi öbür dünyada da ultra kahpeler olarak diriltileceklerdir.

 

            Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen terör operasyonu devletimizin en üst yetkililerince açık bir şekilde ifade edildiği gibi, terörü desteklemeyen Kürt kardeşlerimizle uzaktan yakından ilişkisi yoktur. Bu harekâtın ana temasının Türk, Kürt, Arap, Süryani, Keldani, Hıristiyan, Müslüman ve her kim varsa bunların hepsini vahşi ve Haktan, adaletten, insanlıktan çıkmış hain terör örgütlerinin zulüm ve baskısından kurtarmak olduğunu bölgede yaşayan halklar tarafından gösterilen olumlu tepkilerden anlıyoruz. Özellikle bilinmelidir ki; “Kürt-Türk kardeştir, bunu bozan kalleştir.” İşte bu noktada kalleşlerin kalleşlikleri ile karşı karşıyayız. Bana göre bu operasyonun en önemli sonuçlarından birisi de kimin dost ve kimin düşman olduğunun daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olmasıdır.Her durumda olduğu gibi kardeş Pakistan ve tüm Türki Cumhuriyetleri devletimizin ve milletimizin yanında yerlerini almışlardır. Katar Hükümeti ve halkı hariç diğer Arap devletleri (mevcut yönetimleriyle), yapmış olduğumuz ve muhtemeldir ki tüm İslâm aleminin dönüm noktası olduğuna inandığım terör operasyonunu kınayarak Haçlı ittifakının yanında yerlerini almışlardır. En çok acı veren durumun da, Filistin’in de bu satılmışların yanında yer almasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin meselesinde göstermiş oldukları duyarlılık ve belki de maliyeti oldukça ağır olan karşılıksız desteğin onlar açısından çokta önemli olmadığını, onların bilinç altlarındaki Haçlı ittifakı destekçiliklerini değiştirmediğini anlıyoruz. Mavi Marmara Gemisi ile ilgili yaşananlar ve verdiğimiz şehitlerin kanı daha kurumadan Filistin yönetiminin ihaneti asla unutulmayacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının kullanmış olduğu ifadeler yenilir ve yutulur cinsten değildir. İnşallah gereği ivedi olarak yapılacaktır.

 

            Sayın Devlet Başkanımız Reisin “Kızılelma” ifadesi, etnik yapısı ve inancı ne olursa olsun aynı coğrafyayı paylaşan herkesi kuşatıcı olan Büyük Türk Milleti adına asrın göbeğine vurulmuş Türk-İslâm mührüdür. Çünkü bu dava; “İlayıKelimetullah” davasıdır. Bu davadan dönen alçaktır. Bu harekât Türk Milletinin beka meselesidir ve mutlaka hedefine ulaşacaktır. Terör örgütlerinin yeni ağababalar arayışı içerisine girerek Rusya ve Suriye ile görüşüp onlara yanaşmaya çalışması da kendilerini asla kurtaramayacaktır. Büyük Türk-İslâm Milletinin ezeli düşmanı olan hain ve taşeron terör örgütleri ebedi olarak hedeflerine ulaşamayacaklardır. Çünkü bu ifrit ve şer odakları Allah’a da isyan bayrağını açmışlardır. Bunların hepsi haçlı ittifakının paralı askerleri, Yahudilerin ve Siyonizmin her pozisyonda kullandığı soytarıları, yeni töretmeleriyle neseplerini bozduğu ortalığın hıbarlarıdır. Bu kahpe yapıların hepsinin ortak ve kesişen tarafları; Türk düşmanlığı, Kur’an’ı tahrif projelerinin sahne oyuncuları ve tüm kripto faaliyetleri ile Papalığın Müslüman görünümlü kardinalleridir. Türk düşmanlıklarını Mustafa Kemal Atatürk üzerinden, din düşmanlıklarını ihdas edip İsevileşmiş bir ılımlı İslâm anlayışı üzerinden, devlete olan husumetlerini de zayıf ve çaresiz gösterenalgı operasyonlarıyla yaparlar.

 

            Aman ha Türkiye bu harekâtla batağa çekiliyor, aman şu olacak, aman bu olacak gibi felaket tellallığı yapanlara diyeceğim odur ki; Türk Devleti ve gözümüzün ışığı Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık onur ve şerefimizi her zaman olduğu gibi kurtarmıştır. Tüm terör örgütlerine ve onların içerdeki ve dışardaki destekçilerine ve yatakçılarına unutamayacakları bir ders vermiş ve ağır bedeller ödetmiştir. Amerika’dan gelen heyetle varılan anlaşma çerçevesinde ve verilen süre içerisinde teröristlerin sınırları çizilen güvenlik koridoru dışına çıkmaları taahhüdüyle bu operasyona ara verilmiştir. Bu durumda bu operasyon hedefine ulaşmış ve elde etmemiz gereken kazanımlar daha az bir maliyetle elde edilmiştir. O felaket tellallarının ne diyeceklerini merak ediyorum. Çünkü bu terör operasyonu kimin gerçek dost ve kimin gerçek düşman olduğunu ortaya sermiştir. Bana göre bu harekâtın en büyük getirisi budur. Yapacağımız her yeni hamlenin dayanağı daha sağlam olacaktır. Büyük Türk Milletinin Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olmuş olmasının hikmetini anlamayan kalmamıştır herhalde!..Bu ordu haksızlık ve adaletsizliğe uğrayan ve dini, dili, mezhebi ve etnik yapısı ne olursa olsun, imdat feryadına ses veren bir ordudur. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; “Milleti olan bir ordudur.” O Millet; Türk Milletidir. Gerçekten de bu ordu bu millete yakışıyor. Müslüman kisvesine bürünüp batı emperyalizmine ve siyonizmeuşşaklık yapanların değil!..

 

Bunların içimizde bizden gibi gözüken, her taraflarından pisliğe batmış uzantılarını tanımak, deşifre etmek ve tüm faaliyet alanlarını ortadan kaldırarak tarih bilinci ve şuuruyla,  toplumsal birlik ve beraberlikle düştüğümüz yerden şahlanarak ayağa kalkmak zorundayız. Çünkü bu fırsatçı adilerin hiçbir faaliyeti Türk Milletinin menfaatine değildir. Gerekli tedbirlerin acilen alınması gerekir. Bunu yeniden kadim değerlerimize dönüp, üzerimizdeki ölü toprağını atarak bilim ve teknoloji temelinde yapabiliriz. Kültürel mirasımızı yeni kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktararak sağlıklı toplumsal devamlılığı ezelden ebede taşımalıyız. Tarihin önümüze açtığı imkân ve fırsatları kaçırmadan yumuşak ve akıl gücüyle değerlendirmeliyiz. Dinimiz İslâm, Kitabımız Kur’an ve Peygamberimiz Hz. Muhammet’ tir. Bunların dışında ihdas edilmeye çalışılan her dini görünümlü ve asıl olması gereken mecrasından sapmış sahte cemaat, cemiyet ve tarikat yapıları çok iyi değerlendirilmeli ve devlet eliyle uzmanlar tarafından incelenerek halka tanıtılmalıdır. Çünkü bu sorunlu yapılar halâ Arapçı ve de Dolarcıdır. Dinimizin Hac ve Umre vecibelerini yerine getirirken bile sade ve mütedeyyin insanımızı Siyonistlerin uşakları haline gelmiş ve Müslümanlıkla alakaları olmayan Arap yöneticilere ve hep Dolar ve Euro üzerinden bu turları düzenlediklerinden de Amerika ve batı emperyalizmine katkı sağlayıp hizmet ettirmişlerdir.

 

İslâm da ki tasavvuf anlayışı bir hırka bir lokma felsefesiyle şeriatın yaşandığı, insanların irşat edildiği, bendensin gel, ondansın git denilmediği ve herkesi kucaklayan, insanların arasına tefrika sokmayan, devleti müritleriyle ele geçirmek için siyaset yapmayan, fakir ve fukarayı gözeten, dergâh müdaimlerinden/ihvanlarından herhangi bir haksızlık-yolsuzluk-sahtekârlık-hırsızlık yapanlar varsa ve bu durum da şüphesiz Allah’ın ve herkesin malumu ise, onları mutlaka hizaya getiren ve haksızlığa uğrayanların haklarını teslim eden tarikat yöneticilerinin/zakirlerinin olmasını gerektirir. Dün yattığıyla bugün kalkıp aynı düsturla yoluna devam edenlerle bu iş olmaz. Büyük Türk Alpereni olan Ebul Hasan Harakani; “bu kapıya her kim gelirse sakın onu geri göndermeyin. Bu coğrafyada doğan ve Allah’a kul olan herkesin benim soframda yeri vardır.” Şeklinde düşünen ve bunu dile getiren Civanmertler örnek alınmalıydı.

 

Meselâ bu metruk yapılar ellerine güç ve fırsat geçtiğinde hadlerinin ötesinde Atatürk üzerinden Türk düşmanlığı yaparlar. Şu anda da tüm atları ve itleriyle Sayın Cumhurbaşkanımız ve MHP Genel Başkanının peşine düşmüşlerdir.  Her kripto söylem ve toplantılarında bunu dillendiriyorlar. İlgili kişiler muhtemelen bu kayıtları tutmuşlardır. Bunlar tüm Türk büyüklerinin resim ve silüetlerinden aşırı rahatsız olurlar ve eğer yakınlarında varsa gençlere tarih bilincini yaşatan o görselleri yıktırırlar! Ancak işin en garip ve ilginç tarafı ise, bu hokkabazların bazı şehir ve ilçemerkezlerinde  bulunanfuhuş tacirlerine,batakhanelere, faizcilere, tefecilere gıkları çıkmaz. Bütün kötülüklerin anası olan alkollü içki satılan yerlerin sosyal hayatın en yoğun olduğu yerlerde gün boyu faal olmalarından rahatsızlık duymazlar. Çünkü onlar için halkın uyuması ve uyuşturulması çıkarlarına gelir.

 

Onların sömürü kaynakları; fikirsiz zikire koşanlar, adil olmayan ve sahtekâr tutum ve davranışların ticaretlerine ve gölge itibarlarına zarar vereceğini anladıklarında nişadür sürülmüş merkepler gibi birden bire coşanlar, ihdas ettikleri ve gerçeğinden türetilmiş gibi gözükse de aslıyla uzaktan yakından alâkası olmayan naylon ve sentetik tarikat ve cemaat yapılarıyla koşulsuz bir müşteri kitlesine ulaşanlar, emsalleriyle haksız rekabet ortamı sağlayanlar, her durum ve faaliyetlerinde etraflarından sızan pisliklere bulaşanlar ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar içerisinde yaşadıkları şehrin öncüleri ve önderleri asla olamayacaklardır. Bu terbiyeli şeytanlar kendi çocukları üzerinden elde ettikleri menfaatlerinin bedelini başkalarının alın teri ve emeği üzerinden ödetirler ve bunu da hep saldırı ve başkalarını suçlayarak kapatmaya ve anlaşılmasını önlemeye çalışırlar. Gün olur devran döner, söndürdükleri ocaklar gibi bir gün kendi ocakları da söner İnşallah.

 

Selam ve sevgilerimle.

 

 
Etiketler: KİM, DOST, KİM, DÜŞMAN, BU, ÇOK, İYİ, BİLİNE!..,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
12 Şubat 2020
BÖYÜK OSMANLA TEYO GALAYA GELMİŞLER, GÖRELİM BAKALIM KİME NE DEMİŞLER!..
07 Şubat 2020
12 ve 13 MART YENİDEN DİRİLİŞ DESTANIDIR!..
03 Şubat 2020
2030 ve 2040 ' ın küresel dünyasını tarih bilinci ve şuuruyla şimdiden okuyup ona göre yönetim, üretim ve tüketim stratejileri geliştirebilen insan kaynaklarına ihtiyacımız var!..
20 Ocak 2020
JEOPOLİTİK STRATEJİLERDEN TEOPOLİTİK STRATEJİLERE GEÇİŞ DÖNEMİ
07 Kasım 2019
YÜKSEK DAĞLAR GİBİ YÜCEYİM DEME GÜN GELİR ETRAFIN YOL OLUR!
29 Ekim 2019
TERÖR EMPERYAL PROJESİ MİLLET VE ÜMMETHESAPLAŞMASI MI!?..
08 Ekim 2019
HER YERDE OLDUĞU GİBİ ARTIK ERDEMLİLER HAREKETİNİ BAŞLATMAMIZ GEREKİYOR!..
01 Ekim 2019
HASANKALENİN DÜNÜ BUGÜNÜ VE YARINI
22 Eylül 2019
OLAYLARI KÖR NOKTALARINDAN OKUYUP OKUTARAK KURULAN TUZAKLARI BOZMAK ZORUNDAYIZ!..
01 Eylül 2019
TARİHSEL OLAYLAR VE SOSYOLOJİK OLGULAR
26 Ağustos 2019
BEN YAZIP UYARMAZSAM KİM YAZIP UYARACAK!..
06 Nisan 2019
31 MART YEREL SEÇİMLERİ
19 Aralık 2018
DEVLETİMİZİN VE AZİZ MİLLETİMİZİN BEKA SORUNU
05 Eylül 2018
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE BEKA SORUNU!..
14 Ağustos 2018
AMERİKA’NIN PAPAZ KAÇTI OYUNU!..
08 Ağustos 2018
Amerika’nın Emperyalist Eylemlerinin Tehdit Seviyesine İnmesi!...
16 Temmuz 2018
15 TEMMUZU ANARAK UNUTMAMAK VE GEREĞİNİ YAPMAK
08 Temmuz 2018
CAN ÇEKİŞEN KRİPTO HAİNLERİNKUMPAS TUZAKLARI!..
31 Mayıs 2018
27 MAYIS VE ÜLKÜSÜ; TEK VATAN-TEK MİLLET-TEK BAYRAK-TEK DEVLET ADINA
25 Mayıs 2018
HEP AYNI YÖNTEM TEKNİK VE ARAÇ GEREÇLERELE GELECEĞİN DAHA İSTENDİK YAPILACAĞINI HAYAL ETMEK VE DÜŞÜNMEK OLS OLSA DELİLİK EMARESİ OLABİLİR!..
19 Mart 2018
ÇANAKKALE ÇANAĞINDAN BESLENMEK!..
05 Mart 2018
28 ŞUBAT POST MODERN DARBE GİRİŞİMİ
13 Şubat 2018
CUMHURİYET DÖNEMİ DARBELERİN TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE DOĞURDUĞU SONUÇLARDAN YOLA ÇIKILARAK SOSYOLOJİK BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
25 Aralık 2017
KUDÜS Stratejisi Yeniden Dirilişin Milâdı Olacaktır
06 Aralık 2017
İRAN-AMERİKA VE TÜRKİYE
11 Kasım 2017
AMERİKA’NIN YENİ DÜNYA DÜZENİ VE PDY/PKK’YA BİÇİLEN YENİ ROL
20 Ekim 2017
KORSAN REFERANDUMLA MEŞGUL EDİLMEK İSTENEN TÜRKİYE İDLİB HAREKÂTIYLA RESTİNİ ÇEKTİ VE HAÇLI İTTİFAKININ KİRLİ EMELLERİNİ KURSAKLARINA GÖMDÜ!.. BİZLERE DÜŞEN CEPHE GERİSİNİ SAĞLAM TUTMAKTIR.
29 Eylül 2017
İHANET ATEŞİNDE AKLINI ISITANLAR KENDİ BEDENLERİNİN YANIŞINI SEYREDECEKLER!..
18 Ağustos 2017
İhanet Çeteleri ve Terör Yapılarıyla Beraber Kayıran ve Koruyanlara da Amasız, Fakatsız Dokunulmalıdır!..
17 Temmuz 2017
15 TEMMUZ ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇTİ
26 Haziran 2017
DEVLETİ BAŞSIZ BIRAKMAYA NİYET EDENLER KUZGUNLARA LEŞ OLMAKTAN KURTULAMAYACAKLAR!..
18 Mart 2017
NEYE EVET NEYE HAYIR!..
20 Şubat 2017
ANAYASA VE BAŞKANLIK (HÜKÜMET) SİSTEMİ REFERANDUMUNDA EVETLE HAYIR YER DEĞİŞTİRİRSE!...
04 Şubat 2017
ANAYASA REFERANDUMU VE TÜRK EĞİTİM SEN GENEL BAŞKANININ SÖZLERİ!..
13 Aralık 2016
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SINIRLARIMIZIN ÖTESİNİ DE KAPSAYAN BİR BÖLGE ÜNİVERSİTESİ OLMA YOLUNDA
24 Temmuz 2016
VATAN VE MİLLET DÜŞMANI HAİN DARBECİLERİN TÜM FARKLILIKLARI İÇİNE ALAN BÜYÜK TÜRK MİLLETİNDEN YEDİKLERİ İFLAH OLMAZ DARBELER!
06 Haziran 2016
YERELLEŞME GÖRÜNTÜLÜ ÇIKAR OYUNLARIYLA TERÖRE ALTYAPI OLUŞTURMA VE TÜRKSÜZ OSMANLICILIK OYUNLARI!
04 Şubat 2016
Sabancı Suikastının Faillerinin Vermek İstedikleri Mesajları Anlamak!..
11 Ocak 2016
NİZAMI ALEM ÜLKÜSÜNÜN ARADIĞI ŞAHSİYETİN KAPİTALİST SİSTEM İÇERİSİNDE GEÇİRDİĞİ BİREY OLMA BUHRANLARI!..
06 Aralık 2015
YAKIN ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE DÜŞÜRÜLEN RUS UÇAĞINA TAKILI MASKELERİN DÜŞÜŞÜ
15 Kasım 2015
ATATÜRKLE HESABI OLANLARA İTHAF EDİLİR!..
29 Ağustos 2015
Devlet sabrının sınırları ve terör örgütünün öfke kontrolsüzlüğü
04 Ağustos 2015
ATATÜRKLE HESABI OLANLARA İTHAF EDİLİR!..
21 Şubat 2015
ABD’de bir askeri okulda ders olarak anlatılan Horoz ve Tilki Hikayesi!
18 Ocak 2015
FRANSA’DA YAŞANAN KATLİAMIN ARKASINDA OLANLAR
10 Ocak 2015
CHARLIE HEBDO – KARİKATÜR – İNFAZ
25 Aralık 2014
TARAFLARIN KONTROL EDİLEMEYEN BEŞERİ ÖFKE ŞİDDET VE HİDDETLERİ ARASINDA KAYBEDİLEN İNCE AYRINTI OKUMALARI
11 Aralık 2014
SEÇİM BARAJI VE SEÇMEN İRADESİ
23 Mart 2014
GARİP BİR ŞEKİLDE DEĞİŞEN HASANKALE
17 Mart 2014
ÇANAKKALE NEDİR? NE DEĞİLDİR?
17 Şubat 2014
YENİ TOPLUMSAL DÜZEN VE YAPININ TEMEL DEĞİŞKENLERİ; DURAĞANLIK-KAOS-DÜZEN VE HAYIR VE ŞER İLİŞKİSİ
02 Şubat 2014
DEĞİŞMESİ İSTENEN SEÇİM YASASI NELERİ DEĞİŞTİRMELİDİR?
19 Ocak 2014
DİL KÜLTÜR SİYASET VE MEDYA İLİŞKİSİ KAPSAMINDA POST MODERN ANLAYIŞ
07 Ekim 2013
ALLAH KORUSUN ZIVANADAN ÇIKMAK ÜZEREYİZ!
29 Eylül 2013
BEKTAŞİLİK, MEVLEVÎLİK KÜLTÜRÜ, İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ VE TEYO FELSEFESİ
12 Eylül 2013
Ortadoğululaşmayı Özlediği ve 12 Eylül Öncesini Heves Edip İçine Közlediği İçin Ortası Mortası Mağaraya Dönen ve Hep Aynı Kenarı Kullanan Üniversite-i Ortadoğu!..
03 Eylül 2013
Hasan Kalenin Dünü ve Bu günü –Teyo Çözsün Kör düğümü!
15 Ağustos 2013
BİR BİLENİN PİR YANILDIĞI GİBİ ÇOK BİLENLER DE ÇOK YANILACAKLAR!..
18 Temmuz 2013
CENABI ALLAH GÖNDERDİĞİ EN SON DİNİNİN KORUYUCUSUDUR
08 Temmuz 2013
Dersanelerin Kapatılması veya Kapatılamaması!..
29 Haziran 2013
TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ PROJE OKUR YAZARLIĞI VE TEYO PEHLİVAN’IN ANAYASA YORUMU
24 Haziran 2013
GEZİ PARKI OLAYLARI İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA GİDİP GELEN YANSIMA OKUMALARI!..
18 Haziran 2013
TANSİYON MUTLAKA DÜŞÜRÜLMELİ
04 Haziran 2013
AKİLLER VE ARİFLER
22 Nisan 2013
SOSYAL SERMAYENİN ERİMESİ VE TEYO PEHLİVANIN YERİNMESİ
25 Şubat 2013
Zamanın Ruhu Değişti ve Teyo İmdada Erişti!..
07 Şubat 2013
YAYI KIRILAN DADAŞ!...
07 Ocak 2013
ZEMHERİ AYAZINDA YANARAK MİLLETİNİN UFKUNU AYDINLATANLAR
30 Aralık 2012
İYİLİK
26 Kasım 2012
İTEN ARABI KARIŞAN MEZHEPLER ARASINDA ARAMAK!
16 Kasım 2012
TERÖR SORUNUNU KİM ÇÖZER, KİM ÇÖZEMEZ?
11 Kasım 2012
TBMM TEZKERESİNİN ANLAMI VE ANLAMSIZLAŞTIRILMASI
Haber Yazılımı